Att sluta röka leder till snabba och markanta hälsovinster. En cigarett innehåller upp till 5000 giftiga kemikalier som kan framkalla skador i många olika organ. Effekterna av att sluta är därför också utspridda i kroppen. Några fördelar märks med en gång, andra tar längre tid.

Många fördelar kommer fort

Det är aldrig för sent att sluta röka. Många av de positiva hälsoeffekterna av att bli rökfri kommer relativt fort. Men ta inte det som en anledning att röka i perioder, för flera negativa hälsoeffekter tar många år att bli av med efter att man blivit rökfri. 

Skaffa information och bestäm dig för ett slutdatum en bit framåt i tiden. Använd tiden fram till dess för att förbereda dig.

Omedelbara hälsovinster av rökstopp

 • Hjärtfrekvens/puls och blodtryck börjar sjunka redan inom 20 minuter efter ett rökstopp.
 • Förbättrad syreupptagningsförmåga i blodet. Kolmonoxidnivån i blodet normaliseras inom 12 timmar. (Kolmonoxid i blodet minskar syreupptagningsförmågan.)

2-12 veckor efter rökstopp

 • Blodcirkulationen förbättras.
 • Blodcirkulationen ökar även i ryggkotorna så att risken för ryggbesvär minskar.
 • Lungfunktionen förbättras. Efter några månader har luftrörens flimmerhår återhämtats.

Långsiktiga hälsovinster av rökstopp

1 år efter rökstopp

 • Risken för hjärtinfarkt är halverad.

5-15 år efter rökstopp

 • Risken för slaganfall/stroke har minskat till samma nivå som för en icke-rökares.

Inom 10 år efter rökstopp

 • Halverad risk för lungcancer markant minskad risk för cancer i mun, luftstrupe, matstrupe, urinblåsa, livmoderhals och bukspottkörtel.

Inom 15 år efter rökstopp

 • Risken för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt har minskat till samma nivå som för en icke-rökares.

Övriga hälsovinster av rökstopp

 • Bättre lukt- och smaksinne.
 • Godare mat och dryck.
 • Varmare hudtoner och fräschare hy efter några veckor.
 • Förbättrad kondition.
 • Vitare tänder.
 • Bättre andedräkt.
 • Minskad risk för tandlossning.
 • Minskad hosta och slembildning.
 • Förbättrat immunförsvar så att du blir motståndskraftigare mot infektioner och andra sjukdomar.
 • Minskad risk för impotens.
 • Ökad förmåga att bli gravid.
 • Minskad risk för att få prematura barn, för tidigt födda bebisar med låg födelsevikt, och missfall.