Kille som dricker vatten
Kvinna som har typ 2 diabetes