Bipacksedel - Clindabuc® vet

Källa: Fass.se

CLINDABUC vet.75 mg och 200 mg tabletter

75 mg och 200 mg Tabletter Hund

Användarinformation

Observera att veterinär kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angiven i denna information. Följ alltid veterinärens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller Clindabuc vet?

1 tablett innehåller klindamycin hydrochlorid, motsvarande klindamycin 75 mg resp 200 mg, ludipress, avicel, natriumlaurylsulfat, aerosil, magnesiumstearat.

Innehavare av försäljningstillstånd

CEVA Santé Animale B.V., Box 67, NL-2670 AB Naaldwijk, Nederländerna.

Information lämnas av

CEVA Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Tel. 046-12 81 00.

Tillverkare

LelyPharma B.V., Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad, Nederländerna

Användningsområde

Infektioner hos hund.

Exempel: infekterade sår, bölder, infektioner i tänder och munhåla, mjukdelar, hud samt infektion i ben och benmärg.

Dosering

Infekterade sår, bölder samt infektioner i tänder och munhåla: 5,5 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i 7-10 dagar.

Inflammation i ben och benmärg: 11 mg/kg kroppsvikt var 12:e timme i minst 28 dagar.

Tabletten är delbar i fyra delar.

Dräktighet och laktation

Undersökningar på råtta har inte visat några missbildningar av klindamycin. Kliniska studier på hund saknas. Rådgör med veterinär.

Klindamycin passerar över i mjölk och kan påverka diande djur.

När ska läkemedlet inte användas

Vid överkänslighet mot klindamycin och linkomycin eller något annat innehållsämne.

Biverkningar

Mag- och tarmstörningar kan förekomma som kräkningar och diarré.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i högst 25°C, i skydd mot kyla.

Användes före utgångsdatum, se förpackning.

Överblivet läkemedel lämnas till apoteket för förstöring.

Vad skall du undvika

Behandlingens effekt kan påverkas om detta läkemedel tas med vissa andra. Behandlande veterinär behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Datum för senaste översyn av bipacksedeln

2010-12-03