Läkemedel på utlandsresan

Tänk på det här

Packa medicinen i originalförpackning för att underlätta i tullen. Det är dessutom bra att ha med förpackningen om du behöver mer medicin under resan och behöver uppsöka en lokal förskrivare.

Om du har flytande medicin och vill att varje förpackning ska vara märkt kan du säga till när du hämtar ut medicinen på apoteket. Då kan vi sätta på en apoteksetikett i samband med att vi färdigställer dina mediciner.  

Resa inom Schengen

Icke-narkotiska preparat: Vid resa mellan länder som omfattas av Schengenavtalet finns inga gemensamma regler på intyg eller liknande för att få ta med icke-narkotiska mediciner för eget bruk. Det är i stället upp till varje land att besluta vilka regler som gäller.

För att visa att medicinen är din kan det vara bra att ta med originalförpackningen, som visar att medicinen är utskriven till dig. Du kan även kontrollera med ambassaden i Sverige till det land du ska besöka.

Narkotiska preparat: Vid resa med narkotiska mediciner krävs ett så kallat Schengenintyg. Intygen utfärdas på ditt lokala apotek och innebär att du kan ta med dig läkemedel för som mest 30 dagars bruk. Mediciner är undantagna EU-regeln att endast 100 ml vätska får medföras i handbagage.

Ladda ned blankett för Schengenintyg (pdf)

Se vilka länder som ingår i Schengen

Resa utanför Schengen

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontrollera med besökslandets ambassad i Sverige vilka regler som gäller för att ta in mediciner i landet.

Intyg från apoteket

Apoteket kan utfärda Schengenintyg om du behöver ta med dig ett narkotikaklassat läkemedel vid resa till ett annat Schengenland. Exempel på narkotikaklassade läkemedel är många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel.

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontakta det landets ambassad för att ta reda på vilka regler som gäller.

Rabatt på läkemedelsuttag inom EES

Du kan inte få återbetalning av Apoteket för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands.

Om du behöver läkemedel när du är i ett annat EES-land har du rätt till samma läkemedelsförmån som invånarna i det landet. Du ska då kunna styrka att du bor i Sverige genom ett europeiskt sjukvårdskort som du får från Försäkringskassan.

Om du inte fått den förmån du haft rätt till kan du vända dig till Försäkringskassan vid hemkomsten för att eventuellt få ersättning.

Om du har en reseförsäkring (ingår ofta i hemförsäkringen) kan du kontakta ditt försäkringbolag för att få reda på vilka villkor som gäller.

Vaccination

Är du i behov av vaccination inför utlandsresan? På utvalda apotek erbjuder vi möjligheten att vaccinera sig mot de vanligaste sjukdomarna vid utlandsresa. Läs mer här