”Vi släpper inte taget”

De flesta tänker nog inte på under vilka villkor deras läkemedel har tillverkats. Men för att avgöra vad som hamnar på apotekshyllorna under namnet Apofri är hållbarhetsfrågor viktiga.

Innehåll:

  1. ISO 14001 & OHSAS 18001
  2. En viljeyttring
  3. Bra samarbete
  4. Krav på läkemedel
  5. Läs mer om Apotekets Kvalitetskontroll

ISO 14001 & OHSAS 18001

ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen. Serierna 14000 och 18000 är standarder för miljöledning respektive arbetsmiljö. Att ha certifikaten visar att man har ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka och förebygga risker och på andra sätt förbättra miljöpåverkan eller arbetsmiljön i verksamheten. Certifieringen innebär också regelbunden granskning av verksamheten av särskilda revisorer.

Som konsumenter är vi numera vana vid att läsa innehållsförteckningar och många tittar på olika typer av märkningar för att hitta allt ifrån leksaker till kläder som är både eko och reko. Men när det gäller läkemedel är det inte vanligt att få frågor som rör deras ursprung – inte ännu i alla fall. Bo Zetterlund, som ansvarar för att godkänna produkter och leverantörer på Apoteket, tror att det i framtiden kommer någon form av miljömärkning på läkemedel, eller en premie i förmånssystemet för läkemedel som är bättre miljömässigt. Men redan nu ställer Apoteket krav på många leverantörer utifrån en uppförandekod.

– Vi graderar varje leverantör mot våra krav för kvalitet, miljö och etik. Sedan får man väga samman dem, säger Bo Zetterlund om sitt arbete.

Alla leverantörer som Apoteket har möjlighet att ställa krav på signerar uppförandekoden. Det innebär att de som tillverkar handelsvaror och Apofris receptfria sortiment omfattas. Att koden följs kontrollerar Apoteket vid regelbundna inspektioner. Vi har som plan att besöka alla de som tillverkar produkter på vårt uppdrag inom en treårscykel. De som ligger nära träffar vi ofta.

En viljeyttring

Den receptfria allergitabletten mot pollenallergi Cetirizin Apofri tillverkas i en fabrik i Indien, som ur kvalitetssynpunkt var bra från start. Men vid första besöket där för några år sedan fanns en hel del att förbättra på andra områden för att bli godkänd som leverantör till Apoteket. Exempelvis var inte nödutgångar tydligt utmärkta och det arbetades för mycket övertid.

Nu arbetar fabriken enligt uppförandekoden och är dessutom certifierad enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 som är standarder för ledningssystem för miljö och arbetsmiljö.

– Att bli certifierade enligt ISO 14001 och OHSAS 18001 visar att man har ett strukturerat sätt att arbeta. Uppförandekoden är mer en viljeyttring inom de tre segmenten kvalitet, miljö och socialt - etiskt ansvar, säger Bo Zetterlund.

Om att fabriken idag klarar alltihop säger han:

– Det är en stor sak, och visar att de tar ansvar. Det finns nog inte så många fabriker som tillverkar läkemedel som även klarar kraven för miljö och arbetsmiljö. Vi kämpade i flera år för att se till att fabriken skulle bli certifierad. Det är en långsam process och det är viktigt att ha tålamod och att inte ge upp. Vi släpper inte taget.

Bra samarbete

Apoteket är inte ensamt. Många stora svenska företag jobbar aktivt för en hållbar utveckling med till exempel uppförandekoder. Ibland visar det sig ändå att fabriker de anlitat har stora brister på hållbarhetsområdet och många konsumenter har blivit besvikna.

– Ja, det är jättesvårt, säger Bo Zetterlund och menar att det inte finns några garantier, men att det är viktigt att hitta ett bra samarbete, som med Cetirizin Apofri. För att få så bra resultat som möjligt görs inspektionerna både annonserat och oförberett.

– Nu för tiden så är det inga problem med öppenhet, när vi startade med granskningarna så var det oftast svårt att få tillverkarna att visa hur det egentligen såg ut. För fabrikerna leder arbetet till fördelar, utöver relationen till Apoteket, berättar Bo Zetterlund. – Det resulterar också i att fabriken lättare kan vinna andra upphandlingar och få kunder i andra europeiska länder.

Krav på läkemedel

Ett läkemedels viktigaste egenskaper är förstås att det är verksamt och säkert, vilket granskas när det godkäns av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

För att säkerställa kvaliteten gör de ibland kontroller av tillverkarna utifrån medicinska och farmaceutiska kriterier. Den indiska fabriken som tillverkar Cetirizin Apofri är bland annat granskad av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Text: Teresa Matérn

Läs mer om Apotekets Kvalitetskontroll