Vad är läkemedel?

I Sverige kontrolleras och godkänns läkemedel av Läkemedelsverket. Godkända läkemedel är bedömda utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. Även traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller så kallade medicintekniska produkter kan vara förtjänstfulla för människors hälsa.

Läkemedelsverket godkänner

I Sverige kontrolleras och godkänns läkemedel av Läkemedelsverket för sin kvalitet, säkerhet och effekt. Läkemedel är till stor nytta för hela samhället, genom att de ger möjligheter att bota och lindra sjukdomar. Det handlar om alltifrån smärtlindrande receptfria läkemedel till mediciner som kroniskt sjuka inte skulle klara sig utan.

Växtbaserade läkemedel godkänns också av Läkemedelsverket på samma sätt som konventionella läkemedel. De skiljer sig genom att de har en aktiv komponent som består av växtdelar.

Naturläkemedel skiljer sig från växtbaserade läkemedel då de är baserade på djurdelar så som bakteriekultur, mineraler eller salter. De används för egenvård och baserar sig på välbeprövad traditionell användning.

Du kan läsa mer om hur läkemedel definieras hos Läkemedelsverket 

Skydda begreppet läkemedel

Godkända läkemedel är bedömda utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. Apoteket står upp för evidensbaserade behandlingsmetoder och vi skyddar begreppet läkemedel genom att alltid ärligt tala om ifall en produkt har en bevisad effekt.

Idag ser vi dock att det finns aktörer och ämnen som ligger i gråzonen, som orättfärdigt försöker benämnas som läkemedel. Även om vi säljer produkter som inte är läkemedel utger vi inte dem för att vara något annat än vad det är. 

Medicintekniska produkter

En vanlig produkttyp hos Apoteket är så kallade medicintekniska produkter. Medicintekniska produkter definieras som ett brett område av produkter avsedda för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdomar och skador. Men de kan också innefatta produkter som kompenserar för en skada eller funktionsnedsättning, som är undersökande, eller som kontrollerar befruktning.

Regelverket för medicintekniska produkter finns i Lagen om medicintekniska produkter, som är baserad på EU-direktiv. Den fastslår att medicintekniska produkter ska vara säkra och lämpliga för sitt ändamål.

Det är tillverkaren som själv anger syftet som definierar en medicinteknisk produkt, vilket gör att det kan finnas liknande konstruktioner och ämnen som faller under olika regelverk, beroende på vilket syfte som angetts.

Vill du veta mer om medicintekniska produkter kan du läsa på Läkemedelsverkets hemsida

Råd om behandling

Rätt läkemedelsbehandling är en investering i hälsa. För oss är läkemedel något positivt, men vi vet att alla inte tycker som tycker som vi. Idag finns det ibland en kritisk debatt och inställning till läkemedel. Det kan handla om rädsla för biverkningar eller beroende, men också om okunskap eller spridning av felaktig information.

På Apoteket kan kunderna alltid på ett sakligt sätt få nyttan av sitt läkemedel förklarat för sig, samt vilka eventuella bieffekter läkemedlet har. På Apoteket är vi noga med att sprida kunskapen om hur läkemedel ska tas och vilken nytta en person kan få av sitt läkemedel.

Som kund hos oss kan man alltid få råd och information om en läkemedelssubstans hos en av våra farmaceuter. Antingen i våra butiker eller via vår chatt.

Vi tycker att det är bäst att följa apoteks- och vårdprofessionens råd. Dock avråder vi inte från huskurer eller traditionella behandlingar utan ger kunden stöd för att ta ett informerat beslut om sin behandling. Om man väljer att använda till exempel ett traditionellt växtbaserat läkemedel är det bra att tala om det för sin läkare. Detta för att undvika oönskade effekter på en receptförskriven behandling.

Farmaceut