PMS och PMDS

Dagarna före mens drabbas många kvinnor av så kallad premenstruell spänning, PMS. Då kan du få ömmande bröst och känna dig svullen i kroppen. Det beror på hormonförändringar som gör att din kropp samlar på sig vätska. Du kan även känna dig nedstämd eller lättirriterad. När mensen börjat försvinner besvären snabbt.

Ta det lugnt när du har PMS

Lindriga PMS-besvär kan bli bättre om du motionerar. Välj en motionsform som du gillar. Om möjligt, försök också ta det lugnt och inte stressa. Eftersom besvären kommer regelbundet kan du planera och förbereda omgivningen när det är dags för en period med skiftande humör.

PMDS

Det finns en svårare form av PMS som kallas PMDS. Förkortningen står för premenstruellt dysforiskt syndrom och tillståndet drabbar ungefär tre till fem procent av alla kvinnor som har mens.
Symtom visar sig bland annat som:

  • Nedstämdhet
  • Stark känsla av ångest och oro
  • Störd nattsömn
  • Gråtmildhet och lätt till tårar
  • Snabba humörsvängningar
  • Känsla av att förlora kontrollen
  • Minskad energi och lust att hitta på saker
  • Trötthet

Vid PMDS har du alltså en del liknande symtom som de vid PMS, men i en mer allvarlig form. De kan till och med liknas vid depression eller ångestsjukdom. Skillnaden mot en riktigt depression är dock att vid PMDS försvinner symtomen då din mens kommer igång.

För att ta reda på om du lider av PMS eller PMDS kan det vara värdefullt att föra dagbok för att kartlägga dina symtom. Om du kan urskilja ett mönster och se att dina humörförändringar kommer i samband med tiden innan mens så har du en tydlig förklaring till ditt humör och mående. För vissa kvinnor kan detta kännas lite bättre, som en förklaring till varför du inte riktigt är dig själv.

Vad är orsaken till PMS eller PMDS?

Fortfarande är det inte helt klart varför vissa kvinnor drabbas av PMS eller PMDS. Forskare tror att det har att göra med hur känslig du är för de hormon som bildas i kroppen efter ägglossning. Ju känsligare du är desto större benägenhet har du att drabbas.

Ta kontakt med sjukvården

Om du upplever att PMS eller PMDS påverkar din vardag, dina relationer och din livskvalité så ta kontakt med vårdcentral eller gynekolog. Du skall inte behöva må psykiskt dåligt återkommande varje månad och idag finns bra medicinsk hjälp att få.
En del kvinnor kan också känna sig hjälpta utav kognitiv beteende terapi eller vanlig samtalskontakt.