Halsont

Att det gör ont i halsen kan bero på flera saker. Är det en förkylning som är orsaken finns olika sätt att lindra besvären beroende på barnets ålder. Här får du också reda på när besvären behöver undersökas av en läkare.

Ont i halsen beror oftast på förkylning

Oftast är det bara en vanlig förkylning som är orsaken till halsont och barnet kan få andra besvär på köpet som till exempel heshet, hosta, snuva eller feber. Om barnet däremot har ont i halsen utan några symtom på förkylning kan det vara halsfluss.
Halsont kan vara en orsak till att barnet inte vill äta.

Lindra halsont

  • Ge barnet något varmt eller kallt att dricka så lindras besvären tillfälligt.
  • Har barnet mycket ont kan du ge smärtstillande läkemedel för barn.
  • Om du vet säkert att ditt barn klarar att suga på en tablett kan du prova att ge det en sockerfri halstablett eller medicinsk halstablett som lenar munhåla och svalg.

Viktigt om halstabletter

Små barn kan inte suga på halstabletter utan risk att sätta i halsen och kvävas. Man brukar räkna med att barn kan suga på en tablett tidigast vid 5-6 års ålder, och åldersgränserna varierar mellan olika halstabletter. Läs mer på förpackningen eller i bipacksedeln till läkemedlet vad som gäller för just den sorten.

Sök läkare om

  • Barnet får andningssvårigheter eller får svårt att svälja.
  • Barnet har ont i halsen och samtidigt får utslag.
  • Barnet har halsont och feber över 38°C i mer än 4 dygn.
  • Barnet har halsont och sår runt näsan och/eller munnen.
  • Barnet får gröpigt tal och har svårigheter att gapa.
  • Halsont i samband med förkylning som inte förbättrats inom 1 vecka.
  • Mycket ont i halsen, utan andra förkylningssymtom, och det inte blivit bättre efter 1-2 dygn.