Feber

Små barn får lättare feber än vuxna, 39-40°C är inte ovanligt vid till exempel förkylning. Stirra dig inte blind på termometerns gradtal, försök istället bedöma barnets allmäntillstånd.  Om febern är så besvärande att du behöver ge medicin, välj preparat och dos efter barnets ålder och vikt.

Barn kan lätt få feber

Om ett litet barn har för varma kläder eller är väldigt aktivt så kan det få en ökad kroppstemperatur. Låt därför barn vila i en halvtimme innan du tar tempen.

Barn kan få feberkramper, de liknar ett epileptiskt anfall och brukar vara i ungefär en minut. I regel är de ofarliga, men en läkarkontakt rekommenderas när det inträffar för första gången.

Tips vid feber hos barn

 • Mät barnets morgontemperatur när det är friskt, så har du ett basvärde att jämföra med.
 • Var inte rädd för febern, men följ barnets allmäntillstånd noga.
 • Det kan vara bra att ta tempen morgon och eftermiddag, och skriva upp resultatet.
 • Låt barnet dricka ofta - gärna lite i taget, vad barnet tycker om och själv vill ha.
 • Barnet kan gärna vara uppe, låt det själv bestämma sina aktiviteter.
 • Klä inte på barnet mer än vanligt i förhållande till omgivande temperatur.
 • Örontermometer rekommenderas från ett års ålder. Även termometer för ändtarmen går bra men ofta gillar inte större barn att använda termometer i ändtarmen och då kan örontermometer vara en räddning. (Se film om hur du gör nedan)
 • För barn under ett år ger mätning i ändtarmen ett säkrare resultat, då de kan ha trånga hörselgångar.

Receptfria mediciner till barn med feber

När ett barn har feber är allmäntillståndet bland det viktigaste som bör uppmärksammas. Många gånger kan barnet ha feber men mår annars bra, i dessa fall behövs oftast inte febernedsättande.

Till ett barn som har hög feber och samtidigt är gnälligt, trött och har dålig aptit, kan du ge receptfri febernedsättande medicin som innehåller substanserna paracetamol eller ibuprofen. Följ doseringsanvisningarna noga när du ger medicin till barn.

Viktigt

Barn och ungdomar under 18 år som har feber ska inte använda mediciner med acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl och Treo) utan att först ha rådgjort med läkare. 

Välj rätt receptfri medicin

Om barnet har vattkoppor bör du inte ge tabletter med ibuprofen, diklofenak, naproxen eller andra så kallade NSAID-preparat. Läkemedel med acetylsalicylsyra är inte heller lämpliga. Dessa läkemedel kan nämligen, i sällsynta fall, leda till väldigt allvarliga följdtillstånd.

Behöver ni lindra barnets feber och värk i samband med vattkoppor så kan ni ge läkemedel som innehåller paracetamol tex. Alvedon.

Barn från 3 månader 

Medicin med paracetamol, till exempel Alvedon, kan ges från tre månaders ålder i samråd med vården. Använd lösning eller suppositorier, även kallat stolpiller, med rätt dos för små barn. Kan ges i högst 2 dagar utan läkarkontakt.

Om barnet är mindre än 3 månader så rekommenderar vi kontakt med vården.

Barn från 6 månader

Från sex månaders ålder kan du även ge medicin med ibuprofen, till exempel Ipren, men inte mer än 3 dagar utan läkares rekommendation. Rätt dos för små barn har Ibuprofen lösning, Nurofen lösning samt Ipren lösning och suppositorier.

Barn från 3 år

Om barnet är över tre år kan du ge det febernedsättande medicin i form av munsönderfallande tabletter och brustabletter. Munsönderfallande tabletter passar barn som har lärt sig suga på tabletter - tuggar man på den blir den mjölig i munnen. Vanliga sväljtabletter brukar barn kunna svälja först i femårsåldern. Ge därför inte halva tabletter av vuxenstyrkan förrän du vet att barnet kan svälja en tablett eller, vid brustabletter, att barnet klarar att dricka en större mängd läkemedel med smak som inte är anpassad för barn.

Barn från 6 års ålder

När ditt barn är sex år kan du ge febernedsättande medicin som vanlig sväljtablett, munsönderfallande tablett eller brustablett. Du kan välja medicin med antingen paracetamol 500 mg (till exempel Alvedon eller Panodil) eller ibuprofen 200 mg (till exempel Ipren) som du hittar här. Dosen anpassas efter barnets vikt. 

 

Sök läkare om

 • Barnet både kräks och har diarré - finns en risk för uttorkning.
 • Barnets allmäntillstånd är väldigt påverkad tex. omtöcknad och svårväckt.
 • Barnet har svårt att svälja, svårt att andas eller blir stel i nacken.
 • Barn under 3 månader har 38 graders feber eller mer.
 • Barn mellan 3-6 månader har 39 graders feber eller mer.
 • Barnet har över 41 graders feber (oavsett ålder).
 • Barnet har feber i mer än 4 dagar.
 • Barnet har symtom på urinvägsinfektion.
 • Barn under 1 år ligger på en temperatur under 36 grader (hypotermi).
 • Barnet har feber av oklar anledning dvs. saknar andra symptom kopplade till influensa eller förkylning.