Feber

Små barn får lättare feber än vuxna, 39-40°C är inte ovanligt vid till exempel förkylning. Stirra dig inte blind på termometerns gradtal, försök istället bedöma barnets allmäntillstånd.  Om febern är så besvärande att du behöver ge medicin, välj preparat och dos efter barnets ålder och vikt.