Fästingar hund

Fästingen finns framför allt i Götaland, Svealand samt längs Norrlandskusten. Den trivs på skuggiga platser med hög luftfuktighet och tät undervegetation. Fästingen kan övervintra och aktiveras när temperaturen ligger över 4-5 grader. Det innebär att fästingsäsongen i landets södra delar kan vara lång. Här hittar du produkter för behandling av fästingar.