Ohyra hos hund

Ohyra är ett vanligt problem som inte beror på dålig hygien utan finns naturligt i hundens omgivning. De flesta parasiter ger upphov till klåda i varierande grad men det finns de hundar som inte uppvisar några symtom men som ändå kan vara effektiva smittspridare. Vi har produkter som tester, medel mot fästing och ohyra samt fästingplockare.