Fästingar

Fästingen finns framför allt i Götaland, Svealand samt längs Norrlandskusten. Den trivs på skuggiga platser med hög luftfuktighet och tät undervegetation. Fästingen kan övervintra och aktiveras när temperaturen ligger över 4-5 grader. Det innebär att fästingsäsongen i landets södra delar kan vara lång. Här hittar du produkter för behandling av fästingar.

Läs mer

Fästingar - så behandlar du

Fästingen kan angripa din hund, såväl som oss människor och andra djur. Fästingen är en effektiv smittspridare av olika infektionssjukdomar som till exempel borrelia och anaplasmos (tidigare kallad ehrlichios).

Infektionssjukdomarna är allvarliga och trots att långt ifrån alla fästingar är smittsamma bör du, i områden där fästingen finns, behandla din hund med något som kan förebygga fästingbett och därmed också eventuell infektionssjukdom.

I apotekets sortiment finns ett antal receptfria långtidsverkande medel för användning i förebyggande syfte. Vissa räcker hela säsongen och andra medel behöver upprepas med några veckors mellanrum. Även om din hund är behandlad är det viktigt att regelbundet titta igenom hundens päls och ta bort eventuella fästingar så snart som möjligt. Det finns också hjälpmedel för att plocka bort fästingar.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din hund har drabbats av smittsam infektionssjukdom.
  • Om din hund har varit i annat land och du misstänker att fästingen ha följt med därifrån.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 21 produkter