Förstoppning & kolik

Ett av de allra mest akuta och allvarligaste en häst kan råka ut är kolik. Ordet ”kolik” betyder egentligen ”tarmkramp” men har kommit att bli synonymt med smärta från mag- tarmkanalen. Kontakta din veterinär om du misstänker att din häst har kolik.

Orsak till förstoppning

  • Tvära foderbyten
  • Dåligt foder
  • Sandiga marker, när hästen betar kan sand samlas i tarmen, vanligt under den kalla årstiden
  • Tandbekymmer
  • Skador i magsäck och tarmen
  • Hästen behöver avmaskas
  • Blodmaskarna kan orsakar skador på blodkärl och tarm vilket leder till försämrad peristaltik

Symtomen – så ser de ut

Kraftig smärta som gör att hästen svettas, får hög puls och ibland sparkar sig mot buken. En del hästar kan ställa sig i "sågbocksställning" medan andra rullar sig och kanske blir liggande på rygg. Ibland ser man att hästen krystar, försöker urinera utan resultat. I en del fall kommer smärtattackerna i "skov", så att hästen ena stunden har ont för att strax efteråt vara opåverkad.

Enklare förstoppningar kan lösas i fält av veterinär med hjälp av paraffinolja, kramplösande och lugnade medel, dropp samt att hästen får röra sig, det vill säga du som hästägare leder hästen. Men ibland är det så allvarligt att en akut bukoperation behövs för att kunna rädda hästens liv.

Det är viktigt att utfodra hästen med rätt foder och av god kvalitet för att förebygga kolik. Hagarna ska hållas så fria som möjligt från parasiter så att hästen inte smittas med en stor mängd maskägg när den går ute.

Hästar som går på bete och får i sig mycket gräs under många timmar per dygn får mer sällan kolik än hästar som står uppstallade och utfodras med kraftfoder och kanske får mat bara några gånger per dygn.

Byt foder succesivt

Foderbyten ska göras över flera dagar för att minska risken för kolik. Se till att hästen alltid har tillgång till friskt vatten att dricka.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din häst har kolik.