Leder hos häst

Leden är uppbyggd av tre viktiga delar, ledkapsel, ledbrosk och ledvätska. Symtomen vid en ledinflammation är värme, smärta, svullnad och varierande grad av hälta. Din veterinär kan behandla en ledinflammation på flera olika sätt. Viktigast är att så snart som möjligt stoppa den inflammatoriska processen.