måltalet att halvera klimatpåverkan till 2030 och utfallet för 2023 var en 41 procentig minskning av utläppen.
måltalet att 70% av våra leverantörer ska ansluta sig till science based targets för att minska sin klimatpåverkan. utfallet för 2023 är att 40% av leverantörerna nu är anslutna.