Johanna Sandahl, ordförande i Natuskyddsföreningen. Hon står i en skog lutad mot ett nedfallet träd.

Foto: Johanna Sandahl, ordförande i Natuskyddsföreningen.