Black Week-intäkter går till barnens välmående

En av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. En av fyra känner sig ensam. Och två av tre har upplevt oro, ängslan och ångest. Det är skrämmande siffror. Många barn och unga mår dåligt i det tysta. Det vill vi och vår partner Rädda Barnen ändra på.

Psykisk hälsa i fokus

I vårt långsiktiga samarbete fokuserar vi på att främja den fysiska och psykiska hälsan för barn, unga och familjer i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Samarbetet är en del av Rädda Barnens satsning för att stärka målgruppens engagemang, delaktighet och inflytande.

– Vårt långsiktiga partnerskap med Apoteket betyder enormt mycket för vårt arbete med att främja den psykiska och fysiska hälsan bland barn och familjer i Sverige, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

 

Fler barn kan få psykologisk behandling

Rädda Barnen ser till att barn får rätt stöd och en meningsfull fritid, oavsett var de växer upp. De driver inkluderande fritidsgårdar och skapar kreativa mötesplatser. Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och där insatser från samhället saknas.

– Alla barn i Sverige har rätt att känna sig trygga och få hjälp när de mår dåligt. Men alltför många lever i utsatthet och otrygghet. Tack vara den här insatsen från Apoteket och de kunder som är med och engagerar sig, kommer vi kunna erbjuda fler barn psykologisk behandling, trygga mötesplatser och en meningsfull fritid, säger Helena Thybell. 

Vuxna får användbara verktyg

Rädda Barnens psykologer tar även fram metoder för att fler vuxna som möter barn ska få användbara verktyg, sprider kunskap genom föreläsningar, utbildningar och vägledningar, samt ger råd och stöd via telefon till allmänheten och erbjuder konsultation till andra professionella inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Genom att ta del av våra erbjudanden under Black Week går 10 % av köpet till Rädda Barnens insatser för psykisk hälsa bland barn och unga, vilket gör att ni - våra kunder - är med och ger barn framtidshopp. För barnen är framtiden, och framtiden kan inte vänta.

 

> Läs mer om Apotekets samarbete med Rädda Barnen här