Vanquin 50 mg

Vanquin 50 mg är ett medel mot springmask. Tabletterna innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som dödar springmasken och avbryter produktionen av smittsamma ägg. 

Från 1 år.

Köp Vanquin 50 mg på Apoteket! 

Springmask är vanligt främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.