Tiger Balsam

Tiger Balsam Röd, Tiger Balsam Soft och Tiger Balsam Vit är receptfria läkemedel i salvform. De används vid tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar, lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett samt lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning. Tiger Balsam Vit används även för lindring av besvär vid spänningshuvudvärk.

Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Röd, Tiger Balsam Soft och Tiger Balsam Vit verkar. Kamfer, levomentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.