Resource

Resource® är en omfattande serie av vetenskapligt framtagna produkter avsedda att ge näring och energi till patienter med malnutrition eller vid risk för malnutrition. Produktsortimentet består av produkter med olika innehåll av energi, protein, fiber och mikronutrienter för att förbättra energi- och näringsintaget hos patienter med olika behov. 

Resource® produkter är klassificerade som livsmedel för speciella medicinska ändamål och används på inrådan av läkare eller dietist