Pevaryl

Pevaryl är ett läkemedel mot svampinfektioner på könsorganen och huden, till exempel fotsvamp. Det verksamma ämnet, ekonazol, angriper svampcellernas vägg så att de antingen dör eller inte kan fortsätta växa. Pevaryl och Pevaryl Depot finns som vagitorier, som förs in i slidan. För användning på huden finns Pevaryl som kräm och puder. För användning på könsorganen finns vagitorium. 

Det finns kombinationsförpackning med både vagitorier och kräm.