Nipaxon

Nipaxon innehåller det verksamma ämnet noskapin som lindrar tillfällig rethosta och hämmar hostreflexen genom att påverka hostcentrum i hjärnan. Nipaxon är ett receptfritt läkemedel som finns både flytande och i tablettform. Flytande kan ges till barn från 2 år. Läs vidare i bipacksedeln.