Nezeril

Nezeril är för många synonymt med nässpray men i utbudet finns flera produkter för att underlätta vid nästäppa. Nezeril nässpray och näsdroppar innehåller den aktiva substansen oximetazolin som gör att svullnaden i näsans slemhinnor minskar, vilket gör det lättare att andas inom några minuter. Både nässprayerna och dropparna är receptfria läkemedel som innehåller den aktiva substansen oximetazolin. Läs bipacksedeln före användning och var noga med att anpassa styrka och dosering efter vem som ska använda läkemedlet.

Nässpray och näsdroppar på Apoteket

Nezeril tillverkar nässpray och näsdroppar för både barn och vuxna. Välj spray eller droppar utifrån vad du tycker är smidigast eller vad som fungerar bäst att ge barnet. Det är viktigt att följa anvisningarna om hur många dagar i följd de går att använda.

Nezeril tillverkar dessutom strips – plåster som sätts över näsan för att vidga näsgångarna. Detta är helt fritt från läkemedel och går därför att använda utan begränsning. Nezestrips går också att kombinera med nässpray för maximal effekt.