Medistus AntiVirus

Medistus AntiVirus är en sugtablett med naturliga, aktiva ingredienser som ger dig ett förhöjt skydd mot virus och bakterier i upp till två timmar. Genom att skapa en skyddande barriär i mun och svalg ger den dig ett extra försvar och minskar risken för infektioner.

Sugtabletterna, som finns i en frisk fruktsmak och honey-lemonsmak, innehåller Kistosyn® 200, en polyfenolrik kombination av örtextrakt, och gummi arabicum som tillsammans bildar en mekanisk barriär i munhåla och svalg. Den skyddande barriären förhindrar virus och bakterier att penetrera munnens slemhinnor, och skyddar på så sätt mot vidare spridning till kroppens celler. Gummi arabicum lindrar dessutom symptom som hosta och torrhosta.
På grund den fysiska verkningsmekaniken är resistensutveckling inte möjligt.

Medistus AntiVirus är perfekt för dig som behöver hålla dig frisk, även när du befinner dig på platser med ökad infektionsrisk så som i skolor, när du reser i kollektivtrafiken eller befinner dig på evenemang.