Ibumetin 400 mg

Ibumetin 400 mg verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Kan tas vid menstruationssmärtor samt lätta till måttliga smärttillstånd, t ex huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk och feber vid förkylningssjukdomar. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar.