Holistic Sweden AB

Holistic Sweden AB är ett svenskt kunskapsföretag som utvecklar, säljer och marknadsför rena och potenta kosttillskott och superfoods. De strävar ständigt att hålla sig uppdaterade om de senaste forskningsrönen inom hälsa och verkar för att öka kunskapen hos återförsäljare och allmänhet, för att hjälpa människor att ta medvetna beslut om sin hälsa.