Frida Mom

Frida Mom toppbanner

En mamma föds i samma sekund som hennes bebis ser dagens ljus – men hennes återhämtning hamnar lätt i skymundan, i skimret kring den nya lilla älsklingen. Frida Moms produkter gör den fjärde trimestern enklare och ger lindring till den nyblivna mamman.   

Lager av lättnad med Frida Mom är du som nybliven mamma verkligen värd. 

Frida Mom logo