Fortimel - Extra energi och protein

Fortimel är näringsdrycker som innehåller energi, protein, kolhydrater och fett samt alla viktiga vitaminer och mineraler. Fortimel kan användas som ett värdefullt tillägg till den vanliga kosten när det är svårt att täcka näringsbehovet med vanlig mat på grund av din sjukdom eller under period av återhämtning från svår sjukdom eller vid ofrivillig viktförlust orsakad av otillräckligt matintag. Näringsdryckerna är avsedda att användas som en del i sjukdomsbehandlingen för att förbättra behandlingsresultat, begränsa symptom, fördröja sjukdomsutvecklingen och förbättra återhämtningen. Vid undernäring eller risk för undernäring rekommenderas näringsdryck för att förbättra näringstillståndet och därmed minska risken för följdsjukdomar till undernäringen.

Fortimel- Näringsdrycker för vuxna Fortimel näringsdryck innehåller energi, protein, kolhydrater och fett samt alla viktiga vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Används till vuxna och kan användas med försiktighet från 3 år. Fortimel näringsdryck finns i två storlekar. En flaska om 200 ml och ett mer kompakt 125 ml som ger 40 % mindre volym men likvärdigt näringsinnehåll som 200 ml flaskan. Den kompakta flaskan och produkten är särskilt lämplig för personer som upplever tidig mättnad och inte kan dricka större volymer eller måste begränsa sitt vätskeintag. För att hjälpa dig att hitta en produkt som du tycker om och passar dina behov så finns många olika varianter från Nutricia. De finns de som är baserade på mjölk, yoghurt eller juice, fettfria, fiberberikade samt de produkter som utvecklats för att fungera vid sensoriska förändringar. Det finns även olika konsistenser från tunnflytande till en mer fyllig konsistens.

TIPS FÖR ATT HJÄLPA DIG ATT ÖKA DITT NÄRINGSINTAG

  • Om du inte kan dricka hela flaskan med Fortimel vid ett tillfälle, kan du försöka dela upp innehållet i mindre portioner under dagen eller prova en kompakt variant (125 ml).
  • Fortimel kan frysas till glass eller som isbitar för variation.
  • Det rekommenderas att dricka näringsdrycker kylda men de kan även värmas. Värm till max 70C˚ och undvik att koka Fortimel eftersom vissa vitaminer och mineraler då kan förloras.
  • En öppen flaska ska förvaras i kylen och konsumeras inom 24 timmar.

Fortimel är livsmedel för speciella medicinska ändamål och är avsedd att användas vid sjukdom på inrådan av läkare eller dietist. Du kan höra med din läkare eller dietist om du är i behov av nöringsdryck och är berättigad subvention.