Efemia kontinensstöd

Efemia kontinensstöd riktar sig till de kvinnor som drabbats av ansträngningsinkontinens. Den utgår från samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingrepp för att avhjälpa ansträngningsinkontinens.

Efemia logotyp

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av ofrivilligt urinläckage och kan bero på en försvagning av bäckenbottenmuskulaturen eller skadade ligament. Efemia ger stöd åt mitten av urinröret, och stärker upp där kroppen är svagare.

Efemia kan användas i upp till 16 timmar i sträck, eller vid de tillfällen då problem kan uppstå. Efemia finns i tre olika storlekar på de stödjande ringarna: 30, 35 och 40 mm, övriga mått är samma oavsett storlek.

Efemia stärker kvinnors möjlighet att känna frihet i vardagen. Frihet att vara aktiva eller att bara vara, men framförallt friheten att kontrollera sitt liv.