Dymista

Ett receptfritt läkemedel som lindrar allergiska besvär. Dymista Nässpray är dubbelverkande och innehåller både Kortison och Antihistamin och lindrar allergiska symptom inom 15 minuter.

Dymista lindrar allergisymtomen, t.ex. rinnande/droppande näsa, nysningar, kliande näsa och/eller nästäppa. Dymista används hos vuxna över 18 år för att lindra symtom vid måttlig till svår allergisk snuva, om användningen av antingen nässpray med enbart antihistamin eller kortikosteroid inte är tillräcklig. Dymista innehåller två aktiva substanser: azelastin och flutikasonpropionat.


• Azelastin tillhör en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. Antihistaminer verkar genom att förhindra effekterna av ämnen såsom histamin vilka bildas vid en allergisk reaktion. Azelastin minskar därigenom symtom på allergisk snuva (rinit).


• Flutikasonpropionat tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider (som i dagligt tal kallas kortison) vilka minskar inflammation.
Allergisk snuva orsakas av t.ex. pollen (hösnuva), huskvalster, mögel, damm eller husdjur.