Duroferon 100 mg

Duroferon 100 mg används vid järnbrist (blodbrist) och i förebyggande syfte till gravida kvinnor och blodgivare. Duroferon innehåller järn som utlöses i jämn takt under lång tid vilket gör att kroppen lättare kan tillgodogöra sig det.