Dimetikon mot gasbesvär

Dimetikon är ett receptfritt läkemedel som verkar i tarmarna och lindrar om du har gasbesvär. Din tarm trafikeras av stora mängder gaser dagligen. Större delen av all gas som passerar genom din mag-tarmkanal kommer från luft som du har svalt i samband med mat och dryck. Gaser bildas även när kroppen bryter ner din mat. Om gasmängden ökar eller om passagen genom tarmen försvåras kan det orsaka uppsvälld mage eller buk. 

Läs mer