ColdZyme

ColdZyme munspray motverkar och förkortar en förkylning som är påvåg att slå ut, eller förebygger den helt. ColdZymes förkylningsmunspray skapar en barriär på svalgets slemhinna som skyddar och gör det svårare för förkylningsvirus som kan göra dig sjuk att få fäste i halsen. Du kan alltså minska risken att bli förkyld om du använder den i förebyggande syfte eller se till att förkylningen inte blir lika kraftig och långvarig när du börjar behandla med ColdZyme direkt som du känner de första förkylningssymptomen.

ColdZyme är enkelt att använda och passar för vuxna och barn från 4 års ålder.