Bisolduo

Bisolduo är en sugtablett som bidrar till att minska symtom på rethosta och till att dämpa hostreflexen. Bisolduo innehåller islandslav och alun. Islandslav bidrar till att fukta och lindra halsen och dämpa hostan. Alun bidrar till att skydda halsen mot ytterligare irritation.