Betavivo

Ungefär sex av tio vuxna har förhöjda kolesterolnivåer i blodet. Det beror på livsstil, kost och ibland ärftliga faktorer. Betavivo har produkter som hjälper dig sänka kolesterolhalten i blodet på ett naturligt och effektivt sätt.