Alvedon

Alvedon innehåller den aktiva substansen paracetamol och är smärtstillande och febernedsättande. Alvedon finns i olika former som brustabletter, vanliga tabletter som ska sväljas, tabletter som smälter i munnen, i flytande form och stolpiller. Alvedon används vid huvudvärk, muskelvärk, mensvärk och tandvärk och receptfritt vid feber i samband med förkylning. 

Alvedon och dosering

Högre dos än den rekommenderade ger INTE mer smärtlindring, utan medför risk för allvarlig leverskada. Även missbruk av alkohol ökar risken för leverskada. Har man alkoholproblem ska man inte använda Alvedon utan läkarordination. Man får inte en ökad berusningseffekt av att blanda Alvedon med alkohol!

Observera att läkare kan ha ordinerat Alvedon för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination. Läs alltid bipacksedeln noga innan behandling.