Om Addeira

Med vår bakgrund som apotekare har kundens välmående såklart alltid varit viktigast. Att rätt medicinskt behov matchas med rätt produkt och rätt rådgivning. Att ständigt arbeta för att både behandling och bemötande ska bli bättre. Men vi har också upplevt att det kan vara svårt för kunden att förstå skillnaden mellan alla produkter och att de kanske inte lindrar så bra som man önskat. Det fick oss att lägga den vita rocken åt sidan, åtminstone för ett tag, för att försöka hitta bättre, effektivare och tydligare alternativ.