Apoteket - Förfyllda sprutor

Vad menas med förfyllda sprutor?

Apotekets förfyllda sprutor ökar patient- och personalsäkerheten. Tjänsten frigör dessutom mer tid för patientnära vård. Nu kan du få 25 olika läkemedel i förfyllda sprutor.

Apotekets förfyllda sprutor är ett säkrare alternativ till att bereda sprutor manuellt. Personalen behöver varken utsätta sig för farliga ämnen eller oroa sig för att iordningställa fel.

Dessutom är alla Apotekets sprutor spårbara och genomgår noggrann farmaceutisk kontroll i en kvalitetssäkrad process. Allt för att säkerställa största möjliga säkerhet för både patient och personal. 

Fördelar med Apotekets förfyllda sprutor

Du frigör tid och får mer tid för vård av patienter

Snittiden det tar att fylla och bereda en spruta för hand är cirka 20 minuter. Att istället hämta en redan förfylld tar fem minuter. Med enkel huvudräkning blir det väldigt mycket tid över. Bara två förfyllda sprutor ger en halvtimme extratid som kan läggas på en patient eller på allt annat som är svårt att hinna med. Tänk på hur mycket tid större avdelningar frigör. Det blir en mycket lugnare och säkrare arbetsmiljö, helt enkelt.

Mindre kostnad, mer miljövänligt

Även förbrukning av materialet blir lägre och mer kostnadseffektivt jämfört med att blanda själv på vårdavdelningen. Men förfyllda sprutor är inte bara kostnadseffektivt, det är snällare mot miljön också. Vi är ett miljöcertifierad företag som tar ansvar för en hållbar utveckling genom att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Apotekets tjänst förfyllda sprutor är:

  • Patient- och personalsäkert
  • Kostnadseffektivt
  • Mer hållbart

Kontakta oss för mer information

För dig som är kund:

Vänd dig till kundservice i din region så får du snabb hjälp och lokalt stöd av våra representanter på plats:

Kundservice i respektive Region

För dig som inte är regionkund:

Om du inte är regionkund, kontakta Nationella enheten på: 

Telefon: 010 - 447 81 50

E-post: steril.uppsala@apoteket.se