Sortimentslistor

För övriga förskrivningsbara handelsvaror, inom stomi, diabetes och läkemedelsnära produkter, hänvisar vi till Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil. 

Sil Online är en webb-baserad tjänst som tillhandahålls av Inera AB. Där är det möjligt att komma åt samlad information om läkemedel och handelsvaror där innehållsmässiga och tekniska avvikelser inom och mellan medicinska källor har minimerats genom en rad olika kvalitetskontroller. Informationen om handelsvaror baseras på VARA från eHälsomyndigheten. VARA innehåller enbart information om handelsvaror inom förmån.