Trygghet ombord

Apoteket - Skepp

Skeppsapoteket har ett speciellt sortiment som inte finns på vanligt apotek, anpassat efter de krav som Sjöfartsverket ställer på läkemedel och medicinsk utrustning ombord.

Ett välskött skeppsapotek består av tre ingredienser: Läkemedel/medicinsk utrustning, översyn och certifikat  - vi hjälper dig med allt sådant!

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och författningarna styr över vad du ska ha i dina läkemedelsförråd, hur och när de ska ses över. 

Vi har paketlösningar som underlättar administrationen och beställningen så att du på ett enkelt sätt kan uppfylla kraven i författningen.

Översyn

Vi hjälper till med den översyn av ditt fartygsapotek som Sjöfartsverket kräver att du gör varje år. Översynen innebär att någon av våra medarbetare med farmaceutisk kompetens genomför en kontroll av läkemedel inklusive sortiment, mängd, sista förbrukningsdag och lagringsföreskrifter.

Till det kontrollerar vi att instrument och annan utrustning i fartygsapoteket är kuranta. 

Beställning

Du fyller enkelt på i dina lager genom att använda våra beställningsblanketter som skickas till Skeppsapoteket via e-post.

Aktuella beställningsblanketter för TSFS 2021:80 kommer att publiceras nedan inom kort och kan tills dess fås genom kontakt med Skeppsapoteket via skeppsapoteket.goteborg@apoteket.se  

Läkemedelsavfall

Vid behov av destruktion av läkemedel - beställ något av våra avfallssystem. Hör av dig till oss på Skeppsapoteket så berättar vi mer.

Kontakt

Skeppsapoteket Göteborg
Importgatan 7
422 46 Hisings Backa

Telefon 031 - 42 49 64

E-post: skeppsapoteket.goteborg@apoteket.se

Blanketter

Farligt gods A

Farligt gods B

Farligt gods C