Läkemedelsverket tog över ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB 2009 då apoteksmarknaden förändrades. Syftet med Läkemedelsboken är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Till Läkemedelsboken på Läkemedelsverkets webbplats