2023-08-16 Uppdatering Morfin 10 mg
Morfin tablett 10 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-08-16 Uppdatering Gabapentin Actavis 300 mg
Gabapentin Actavis 300 mg är åter i lager. De patienter som tidigare ställts över till Gabapentin Orion 300 mg kommer att återfå ursprunglig ordination på Gabapentin Actavis.

2023-07-26 Restsiutation Gabapentin Actavis 300 mg
Gabapentin Actavis kapsel 300 mg har under en period i juli varit restnoterad men är nu åter. För att klara försörjningen under perioden har Dosapoteket bytt ut denna mot Gabapentin Orion kapsel 300 mg för en del av de patienter med indikation smärta/värk. Patienter med oklar indikation eller indikation epilepsi har behållit Gabapentin Actavis. Regionerna är informerade och förskrivare/enhetschef eller MAS har möjligheten att kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-07-07 Restsituation Ismo tablett 10 mg
Ismo tablett 10 mg är restnoterad igen och det är ovisst när läkemedlet kommer tillbaka. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men ett möjligt dispenserbart alternativ kan vara Isomex depottablett 30 mg. Apoteket Dos har ganska gott om lager av produkten, men det finns en stor risk att lagret inte räcker. Läkemedlet är därför inte tillgängligt för nyförskrivning.

2023-07-07 Uppdatering Isomex depottablett 30 mg
Isomex depottablett 30 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-07-07 Uppdatering restsituation för Glimepirid
Alla utbytbara alternativ och styrkor av glimepirid är nu restnoterade och inget förväntas komma tillbaka förrän i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-07-07 Restsituation Morfin tablett 10 mg
Morfin tablett 10 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Morfin 10 mg ersätts därför med dubbla antalet tabletter av Morfin 5 mg i dospåsarna. 

2023-07-07 Restsituation Bezalip tablett 200 mg
Bezalip tablett 200 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men möjliga dispenserbara alternativ kan vara Bezalip Retard 400 mg eller Lopid tablett 600 mg. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-06-14 Restsituation Glimepirid 1 mg
Glimepirid Bluefish tablett 1 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Under restperioden ersätts Glimepirid 1 mg tillfälligt med ½ tablett av Glimepirid Stada 2 mg. Regionerna är informerade om hanteringen. När Glimepirid 1 mg finns åter på lager så ändras ordinationerna tillbaka till ursprunglig ordination.

2023-06-14 Restsituation Lasix Retard 30 mg
Lasix Retard depotkapsel 30 mg är restnoterad och väntas finnas tillgänglig tidigast i slutet av september. Dosapotekets lager kommer troligen inte att räcka hela restperioden. Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Lasix Retard 30 mg i Pascal så länge restsituationen pågår. Så fort Lasix Retard finns på lager igen så kommer läkemedlet åter bli tillgängligt att förskriva som dispenserat, men i de fall ändringar gjorts till andra alternativ så krävs en ny ordinationsändring från förskrivare för att få tillbaka Lasix Retard 30 mg i dospåsarna.

2023-06-14 Restsituation Bicalutamide 150 mg
Bicalutamide Bluefish tablett 150 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Under denna period kommer alla ordinationer av Bicalutamide 150 mg att ändras till 3 tabletter av Bicalutamide 50 mg. När Bicalutamide Bluefish 150 mg finns åter på lager så ändras ordinationerna tillbaka till ursprunglig ordination.

2023-06-14 Restsituation Isomex 30 mg
Isomex tablett 30 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka tidigast 16/6. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Dosapotekets lager väntas ta slut ca 21/6. Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Isomex 30 mg i Pascal så länge restsituationen pågår. Förskrivare/enhetschef eller MAS kommer att kunna kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda för viss arbetsplatskod eller vårdande enhet om leveransdatum flyttas framåt, men ingen åtgärd krävs i dagsläget för befintliga ordinationer.

2023-05-09 Uppdatering Ismo tablett 10 mg
Ismo tablett 10 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-05-09 Uppdatering Digoxin 0,13 mg
Digoxin tablett 0,13 mg är tillbaka på lager igen. De patienter som fått ändrad ordination (½ tablett 0,25 mg) under restperioden kommer vid nästa dosrulle återfå ursprunglig ordination.

Förskrivare/enhetschef eller MAS har möjligheten att kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-04-21 Restsituation Ismo Retard 40 mg
Ismo Retard depottablett 40 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i mitten av juli. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Även Ismo tablett 10 mg samt Monoket OD 25 mg och 50 mg är restnoterade.Isomex 30 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-04-21 Restsituation Digoxin 0,13 mg
Digoxin tablett 0,13 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av april. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Eftersom doslagret inom kort tar slut så görs en tillfällig ändring i dospåsarna från hel tablett Digoxin 0,13 mg till halv tablett av Digoxin 0,25 mg. Regionerna är informerade om hanteringen. När Digoxin 0,13 mg finns åter på lager så ändras tillbaka till ursprunglig ordination. Hur många som kommer att beröras av denna ändring beror på hur snart Digoxin 0,13 mg finns tillgänglig för beställning.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivande enheter. Förskrivare/enhetschef eller MAS kan kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-04-21 Restsituation Ismo 10 mg
Ismo tablett 10 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka ca 8 maj. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Även Ismo Retard 40 mg samt Monoket OD 25 mg och 50 mg är restnoterade. Isomex 30 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-03-09 Uppdatering Triobe tablett
Lagret av Triobe var slut och Apoteket Dos har flyttat ordinationen från dospåse till helförpackning för de flesta patienter. Eftersom det inte funnits något på lager så har ingen helförpackning expedierats i samband med ändringen.

Det innebär att många patienter blivit utan detta läkemedel.

Nu finns läkemedlet åter beställningsbart, men i samråd med regionerna så tas läkemedlet inte tillbaka igen i dossortimentet. Möjliga alternativa läkemedel som går att få i dospåsarna kan vara Betolvidon 1 mg, Folvidon 1 mg eller Beviplex Forte.

För att få ett ersättande läkemedel så krävs en ny ordination av en förskrivare. Detta gäller alla patienter, oavsett om ordinationen flyttats till helförpackning eller om Triobe är kvar i dospåsarna, eftersom läkemedlet på sikt tas bort helt från dossortimentet.

Meddelanden angående restsituationen och hanteringen har gått ut med dosleveranserna, samt elektroniskt i Pascal. Berörda enheter informeras via post.

2023-03-09 Uppdatering Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg
Lasix Retard depotkapsel 60 mg finns nu åter på lager och finns tillgängligt för förskrivning. När det gäller styrkan 30 mg så förväntas denna komma tillbaka inom 1-2 veckor.

Det är oklart om lagret räcker till dess, så förskrivare uppmanas att se över om det finns någon möjlighet att välja något annat furosemid-alternativ.

2023-03-09 Uppdatering Duroferon tablett 100 mg
Duroferon är nu tillbaka på lager igen.

2023-03-09 Uppdatering Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg samt 0,5 mkg
Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg samt 0,5 mkg är nu tillbaka på lager igen och går att ordinera som vanligt.

2023-02-17 Restsituation Duroferon depottablett 100 mg
Det har uppstått en restsituation för Duroferon depottablett 100 mg. Läkemedlet väntas finnas tillgänglig igen i början av mars. Utbytbara alternativ saknas.

Lagret hos Apoteket Dos bedöms räcka nästan hela mars. Om leveransdatum flyttas fram och situationen förändras så uppdaterar vi informationen angående hantering, men till dess så krävs ingen åtgärd.

2023-02-17 Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg
Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg är restnoterade och väntas finnas tillgängliga tidigast i början av mars.

Apoteket Dos kommer att kontakta berörda förskrivare för åtgärd. Impugan 20 mg och 40 mg finns tillgängliga för förskrivning i dospåse.

Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Lasix Retard i Pascal så länge restsituationen pågår.

Så fort Lasix Retard finns på lager igen så kommer läkemedlet åter bli tillgängligt att förskriva som dispenserat, men i de fall ändringar gjorts till andra alternativ så krävs en ny ordinationsändring från förskrivare för att få tillbaka Lasix Retard i dospåsarna.

2023-02-17 Restsituation Triobe
Triobe är restnoterat och utbytbara alternativ saknas. Apoteket Dos planerar för att inom kort flytta ordinationen från dospåse till som helförpackning. Eftersom lagret är slut så kommer ingen helförpackning att expedieras i samband med ändringen.

Det kan finnas enstaka Triobe-förpackningar kvar på lokala apotek, men läkemedlet är slut nästan överallt.

När restsituationen för Triobe är över, så planerar Apoteket inte att ta in läkemedlet igen i dossortimentet. Möjliga alternativa läkemedel som går att få i dospåsarna kan vara Betolvidon 1 mg, Folvidon 1 mg eller Beviplex Forte.

För att få ett ersättande läkemedel så krävs en ny ordination av en förskrivare.
Meddelanden angående restsituationen och hanteringen går ut med dosleveranserna, brevledes till berörda vårdande enheter, samt elektroniskt i Pascal.

2023-02-17 Restsituation Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg
Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 mkg är restnoterat och förväntas komma tillbaka tidigast i mitten av mars.

Även det utbytbara alternativet Etalpha kapsel 0,25 mkg är restnoterat med ett preliminärt leveransdatum först i augusti.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Möjligt alternativ att förskriva är Etalpha, orala droppar, lösning 2 mkg/ml som helförpackning.

2023-01-31 Uppdatering Baklofen tablett 10 mg och 25 mg
Baklofen 10 mg finns åter tillgängligt för förskrivning. Styrkan 25 mg är fortsatt restnoterad.

2023-01-31 Ny uppdatering isosorbidmononitrat
Ismo tablett 10 mg och Ismo Retard depottablett 40 mg finns åter tillgängliga för förskrivning. Sedan tidigare är det meddelat att även Isomex 30 mg är åter. Det är dock fortsatta tillgänglighetsproblem för Monoket OD 25 mg och 50 mg, vilka därför inte är tillgängliga för nyförskrivning. Dessa förväntas vara tillbaka tidigast i april. Förskrivare uppmanas att se över ordinationer av Monoket OD och göra utsättning eller eventuellt byte till något annat.

2023-01-31 Orstanorm tablett 2,5 mg utgår
Tillverkaren av Orstanorm tablett 2,5 mg har meddelat att denna produkt kommer att utgå. Det finns inga andra utbytbara alternativ, men Orstanorm tablett i styrkan 5 mg finns fortsatt tillgänglig för förskrivning.

Apoteket Dos ställer över ordinationer till styrkan 5 mg i den utsträckning som det är möjligt och i övriga fall kontaktas berörda förskrivare.

2023-01-31 Uppdatering Naltrexon tablett 50 mg
Naltrexon Vitaflo tablett 50 mg finns nu åter tillgängligt för förskrivning efter en lång restsituation för hela utbytesgruppen.

2023-01-23 Isomex 30 mg åter tillgänglig i disp
Isomex 30mg finns åter tillgängligt för förskrivning för dispensering. Dosapoteket har flyttat tillbaka Isomex 30mg till dospåse. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle. 
Ordinationer på Imdur 60mg är ändrat till Isomex 30mg med motsvarande dosering. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle.

Tilläggsdoser kan beställas av förskrivare.

Förskrivare/enhetschef eller MAS kan kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda till viss arbetsplatskod. 

2023-01-18 Uppdatering Isosorbidmononitrat
Det finns för närvarande inga tillgängliga alternativ av isosorbidmoninitrat att förskriva i dopsåse. Ismo 10mg, Ismo Retard 40mg, Monoket OD 25mg och Monoket OD 50mg är avmarkerade i SOL. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

2023-01-05 Uppdatering Isosorbidmononitrat, Isomex och Imdur
Restsituationerna för Isomex 30 mg samt Imdur 30 mg och 60 mg pågår fortfarande och lagret hos Apoteket Dos tar inom kort helt slut.

För att berörda patienter ska kunna få sina övriga läkemedel i dospåsarna så flyttas recepten på Isomex och Imdur från dospåse till helförpackning. Eftersom Apoteket Dos inte har förpackningar på lager så kan ingen förpackning expedieras i samband med flytten av recepten. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

Information om förändringen skickas med dosrullarna till berörda patienter/mottagare med en uppmaning att kontakta sina läkare. Respektive region är informerad om situationen och hanteringen.

Läkemedelsföretagen som säljer Isomex respektive Imdur arbetar på att få nya förpackningar till Sverige, men det är i dagsläget oklart hur lång tid detta kommer att ta. Utifrån de uppgifter Apoteket fått kan Isomex och/eller Imdur eventuellt finnas beställningsbart inom 1-2 veckor.

Förskrivare kan kontakta Apoteket Dos via apodos@apoteket.se för att få ut listor över berörda patienter kopplade till en viss arbetsplatskod.

Det går även bra att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

Informationen på denna sida uppdateras löpande

2022-12-27 Total restsituation för långverkande isosorbidmononitrat i styrkorna 30 och 60 mg
Det har tyvärr uppstått en brist på marknaden för alla utbytbara alternativ av isosorbidmononitrat depottabletter i styrkorna 30 och 60 mg. När det gäller styrkan 30 mg så är det Isomex 30 mg som är det alternativ som för närvarande dosdispenseras. Detta läkemedel förväntas komma tillbaka först i februari 2023. Gällande styrkan 60 mg så skedde nyligen en indragning från Läkemedelsverket av Isonova 60 mg som inte längre får säljas. Ett tillfälligt byte har därför gjorts till Imdur 60 mg, men detta läkemedel är restnoterat till preliminärt mars 2023 och doslagret är begränsat.

Apoteket Dos har kommunikation med tillverkarna för att se över om det på något sätt går att skynda på leveranser av respektive läkemedel och kommer att uppdatera informationen om vilken åtgärd som kommer att krävas. Imdur 120 mg har tillfälligt tagits in i dossortimentet för att kunna ersätta för de som är ordinerade 2 depottabletter av styrkan 60 mg.

2022-12-27 Läkemedel i dossortimentet som kommit tillbaka efter restsituation
Följande läkemedel är tillbaka efter restsituation och därmed tillgängliga för förskrivning:

  • Iktorivil tablett 0,5 mg (styrkan 2 mg är fortsatt restnoterad)
  • Klorzoxazon tablett 250 mg
  • Normorix tablett 5 mg/50 mg
  • Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg
  • Tavegyl tablett 1 mg
  • Temesta tablett 1 mg

2022-11-22 Restsituation Primolut-Nor 5 mg
Primolut-Nor tablett 5 mg har varit restnoterad under en längre tid och fått leveransdatum framflyttat till i december. Det rör sig om ett fåtal patienter som har detta läkemedel.

Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar förskrivarna för åtgärd och läkemedlet tas bort från dossortimentet.


2022-11-22 Restsituation Klorzoxazon 250 mg
Klorzoxazon tablett 250 mg är restnoterad för alla tillverkare och förpackningsstorlekar.

Apoteket Dos har sedan några dagar tillbaka påbörjat kontakt med förskrivare angående åtgärd.

Mycket talar för att Klorzoxazon Orifarm 250 mg är på gång tillbaka. Så fort Apoteket Dos har fått hem läkemedlet på lager så avbryter vi kontakt med förskrivare och uppdaterar detta meddelande.

2022-11-22 Restsituation Absenor Depot 300 mg
Absenor Depot depottablett 300 mg är restnoterad och det finns inga utbytbara alternativ på marknaden. Ny leverans förväntas omkring 6 december.

Eftersom lagret inte räcker till dess påbörjas kontakt med förskrivare angående åtgärd. Möjliga alternativ i dossortimentet kan vara Absenor enterotablett 300 mg eller Absenor Depot 500 mg.

Så fort Apoteket Dos har fått hem läkemedlet på lager så avbryter vi kontakt med förskrivare och uppdaterar detta meddelande.

2022-10-19 Restsituation Naltrexone tablett 50 mg
Naltrexone POA Pharma tablett 50 mg är restnoterad och förväntas inte komma tillbaka förrän i december.

Även alla utbytbara alternativ ser ut att vara restnoterade till december/januari och Apoteket Dos kontaktar därför berörda förskrivare för åtgärd.

2022-10-19 Restsituation Temesta tablett 1 mg
Temesta tablett 1 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av november. Inget utbytbart alternativ finns tillgängligt.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-10-19 Sinemet tablett 12,5 mg/50 mg förlorar delbarhet
Tillverkaren Organon Sweden har meddelat att tablettutseendet för Sinemet tabletter kommer att förändras.

Brytskåran tas bort för att göra tabletten mer hållfast och inte ska gå sönder lika lätt.

Detta innebär att Apoteket Dos inte längre får halvera tabletterna för Sinemet 12,5 mg/50 mg och därmed kommer läkemedlet heller inte kunna ordineras som halv tablett i dospåsarna.

Delbarheten för Sinemet 12,5 mg/50 mg tas bort från och med 31 oktober. Tyvärr finns inget utbytbart alternativ som är delbart.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-09-21 Restsituation för Artrox tablett 625 mg Artrox tablett 625 mg är restnoterad och förväntas åter i december. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare angående alternativ.

Läkemedlet kommer att tas bort från dossortimentet och planeras inte tas tillbaka på grund av återkommande restsituationer.

2022-09-21 Ny uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg och 2 mg
Leveransdatum för båda styrkorna av iktorvil tablett är framflyttad till slutet av september/början av oktober.

Detta betyder att Apoteket Dos kontaktar förskrivare även för styrkan 2 mg angående byte/utsättning.

2022-09-21 Restsituation för Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg

Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka en vecka in i oktober.

Under restperioden ställs ordinationerna över på halv tablett Normorix 5 mg/50 mg och ändras sedan tillbaka till Normorix mite igen när denna styrka finns tillgänglig.

2022-08-19 Uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg

Som vi tidigare meddelat så är Iktorivil tablett 0,5 mg restnoterad. Nu är leveransdatum framflyttat till mitten av september och vi kontaktar därför berörda förskrivare angående byte/utsättning. Även för Iktorivil i styrkan 2 mg har leveransdatum flyttats fram till mitten av september, så denna är inte ett alternativ vid eventuellt byte.

2022-08-19 Uppdatering Fenantoin tablett 100 mg
Vi har tidigare meddelat att Fenantoin tablett 100 mg utgår efter slutförsäljning. Även Lehydan 100 mg är sedan tidigare slut och utgår. Eftersom Fenantoin 100 mg nu är slut från tillverkaren kommer Apoteket Dos att kontakta berörda förskrivare angående byte.

I disp-sortimentet finns Epanutin kapsel 100 mg som ett möjligt alternativ. Notera att Epanutin-kapslarna inte är delbara vilket omöjliggör finjustering av doseringen som ju är särskilt viktigt för fenytoin med dosberoende kinetik.

Inom kort kommer det även finnas ett licensalternativ tillgängligt för förskrivning. Det är Phenhydan 100 mg, 100 tabletter, säljande företag = Desitin Arzneimittel GMBH, ursprungsland = Tyskland. Detta alternativ kommer dock inte gå att ordinera i dospåsarna, utan endast som hel förpackning.

2022-07-25 Restsituation Pregabalin Sandoz
Det har uppstått en långvarig restsituation för Pregabalin Sandoz kapsel i styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg samt 150 mg. I samråd mer regionerna kommer byte att göras till Pregabalin 1A Farma för alla fyra styrkorna. I de fall indikationen är epilepsi så kontaktas dock berörda förskrivare för åtgärd. Bytet kommer att gälla tills vidare, det vill säga inget byte tillbaka till Pregabalin Sandoz är planerat.


2022-07-25 Restsituation Tavegyl 1 mg

Tavegyl tablett 1 mg är restnoterat och förväntas komma tillbaka ca 25/8. Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-06-28 Iktorivil, tablett 0,5 mg

Iktorivil, tablett 0,5 mg är restnoterad. Dispenserade ordinationer av Iktorivil, tablett 0,5 mg ändras tillfälligt till delad tablett Iktorivil, tablett 2 mg i dospåse (där det är möjligt). Så fort Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns i lager kommer den tillbaka i dosrullen.

Ett alternativ till Iktorivil, tablett 0,5 mg är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml.

2022-08-19 Restsituation Trileptal tablett 150 mg

Trileptal tablett 150 mg är restnoterad och förväntas åter i mitten av september. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare angående alternativ. Styrkan 300 mg finns sedan tidigare i disp-sortimentet som ett möjligt alternativ.

2022-07-25 Restsituation Cardizem Retard 120 mg

Cardizem Retard depottablett 120 mg är restnoterat och förväntas enligt tillverkaren komma tillbaka i mitten av september. Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-07-25 Restsituation Catapresan 75 mkg (licens)

Licensläkemedlet Catapresan tablett 75 mkg är restnoterat och leveransdatum saknas. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Om inte läkemedlet finns beställningsbart inom kort så kommer Apoteket Dos att kontakta berörda förskrivare för åtgärd.

2022-05-16 Fenantoin utgår efter slutförsäljning

Läkemedelsföretaget Astimex Pharma har meddelat att Fenantoin RPH Pharma tablett 100 mg utgår efter slutförsäljning.

Läkemedlet finns fortfarande beställningsbart, men lagret beräknas ta slut under sommaren 2022.

Förskrivarna uppmanas att se över Fenantoin-ordinationer för berörda patienter och ta ställning till annat alternativ.

Det finns inget direkt utbytbart läkemedel, men ett möjligt alternativ inom samma ATC-kod kan vara Epanutin kapsel 100 mg.

2022-05-16 Ny styrka av Atorvastatin i disp-sortimentet

Sedan ett tag tillbaka är det möjligt att förskriva Atorvastatin som dispenserat även i styrkan 80 mg.

Det är upp till varje förskrivare att välja om man vill ändra befintliga ordinationer av två tabletter Atorvastatin 40 mg till styrkan 80 mg.

2022-04-13 Prednisolon tablett 2,5mg
Prednisolon tablett 2,5mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dispenserade ordinationer av Prednisolon 2,5mg ändras tillfälligt till delad tablett Prednisolon 5mg i dospåse. Så fort Prednisolon tablett 2,5mg åter finns i lager kommer den tillbaka i dosrullen.

2022-03-01 
Pyridoxin 40 mg utgår
Leverantören av Pyridoxin Meda tablett 40 mg har meddelat att denna produkt utgår efter slutförsäljning. Nuvarande lager beräknas ta slut inom kort.

Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden, men Vitamin B6-ratiopharm tablett 40 mg, 100 tabletter, finns som ett licensalternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2022-03-01 Rinexin depottablett utgår
Leverantören av Rinexin depottablett har meddelat att Rinexin depottablett 50 mg 100 st samt Rinexin depottablett 25 mg 30 st kommer att utgå efter slutförsäljning.

Kvar på marknaden kommer Rinexin depottablett 50 mg 30 st att finnas, men denna förskrivs för närvarande utanför förmånen och till ett betydligt högre pris per tablett än för den större förpackningen.

Lagret av Rinexin 50 mg 100 st beräknas räcka till och med april. I samband med detta kommer Apoteket Dos inte längre tillhandahålla Rinexin 50 mg som ett dispenserbart alternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta Apoteket Dos.