2020-07-22 Natriumbikarbonat Meda, tablett 1

Natriumbikarbonat Meda, tablett 1 g är restnoterat och beräknas vara tillgänglig igen tidigast i mitten av vecka 31. Utbytbara alternativ saknas i disp. Licensaltarnativ finns: bicaNorm 1 gram, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.

Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-06-11 Restsituation Ludiomil 75 mg

Ludiomil, filmdragerad tablett 75 mg är restnoterat och beräknas vara tillgänglig igen först i september 2020. Utbytbara alternativ saknas. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-06-11 Theralen utgår efter slutförsäljning

Tillverkaren av Theralen har meddelat att både Theralen tablett 5 mg och Theralen orala droppar 40 mg/ml kommer att utgå efter slutförsäljning. Tabletterna förväntas ta slut redan senare i juni, medan de orala dropparna finns kvar några månader ytterligare.

2020-06-11 Fenemal tabletter försvinner från marknaden

Mylan kommer att sluta tillhandahålla samtliga styrkor av Fenemal (fenobarbital) tabletter på den svenska marknaden. Nuvarande lager kommer att räcka till sensommaren/hösten 2020. Fenemal Meda finns i styrkorna 15 mg och 50 mg i dossortimentet. Det finns inget direkt utbytbart alternativ. Dosapoteket uppmanar därför förskrivarna att se över ordinationerna av Fenemal och göra byte till annat antiepileptikum.

2020-06-11 Restsituation Neurol

Neurol är restnoterat och har fått leveransdatum framflyttat till början av juli. Endast ett fåtal dospatienter berörs av detta. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Neurol tas inte tillbaka i det dispenserbara sortimentet igen.

2020-04-29 Restsituation Norflex 100 mg

Norflex 100 mg är restnoterat och dosapotekets lager är slut. Nästa leverans väntas komma under vecka 19. Utbytbara alternativ saknas. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-04-17 Restsituation Dygratyl 0,2 mg

Dygratyl 0,2 mg är restnoterat och det finns inget besked när detta läkemedel kommer att vara tillgängligt igen. Utbytbara alternativ saknas. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-04-17 Nitrazepam 5 mg ingår inte längre i läkemedelsförmånen

2020-04-01 gjordes ett utträde ur läkemedelsförmånen för Nitrazepam 5 mg. Detta innebär att patienten för detta läkemedel betalar hela kostnaden själv oavsett högkostnadsskydd. Läkemedelstillverkaren har sedan tidigare meddelat att all Nitrazepam kommer att utgå från den svenska marknaden efter slutförsäljning. Det finns inga utbytbara alternativ så förskrivaren får ta ställning till utsättning eller eventuellt byte.

2020-04-09 Restsituation Liothyronin 20 mkg

Liothyronin 20 mkg är restnoterat och det finns inget direkt utbytbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-04-29 Restsituation Kalcipos-D tablett

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att det uppstått en akut brist på Kalcipos-D filmdragerad tablett. Nästa leverans av Kalcipos-D väntas komma kring 8 maj. Det finns inga förpackningsstorlekar eller utbytbara alternativ tillgängliga och dosapotekets lager är snart slut. Kalcipos-D kan därför för vissa  komma att saknas i dosrullen och kommer inte ersättas av annat läkemedel under denna korta period. Övriga läkemedel levereras som vanligt. Så snart Kalcipos-D kommit tillbaka så kommer det med i dospåsarna igen. Information angående detta kommer även att skickas ut med dosleveranserna.

Läkemedlet är långsiktigt förebyggande mot benskörhet och kortare uppehåll bedöms inte medföra ökade risker. Beslutet är taget i samråd med ansvariga inom regionen. Om man som berörd kund har frågor bör man vända sig till sin behandlingsansvariga läkare.

2020-03-30 Restsituation Mindiab 2,5 mg

Mindiab 2,5 mg är restnoterat och beräknas inte komma tillbaka förrän i juni. Det finns inget direkt utbytbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket tar tillfälligt in Mindiab i styrkan 5 mg och ändrar ordinationer till halva tabletter av denna.

2020-03-30 Durbis Retard 250 mg avregistreras

Durbis Retard 250 mg avregistreras 2020-04-01 och det finns inget direkt substituerbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-03-30 Glucosine 625 mg utgår

Glucosine 625 mg utgår efter slutförsäljning och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Artrox 625 mg finns i dossortimentet som möjligt alternativ. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-03-19 Restsituation Ibuprofen 200 mg

Ibuprofen Actavis 200 mg utgår och det finns inget direkt substituerbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket ändrar tillfälligt till ordination som halv tablett Ibumetin 400 mg tills något alternativ i styrkan 200 mg finns tillgängligt.

2020-03-19 Restsituation Ismo 10 mg

Ismo 10 mg är restnoterat till maj och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd

2020-02-27 Restsituation Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg

Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg är restnoterat till slutet av mars och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. De flesta patienter borde gå bra att ställa över till Salures 2,5 mg som finns som dispenserbart alternativ. Vi planerar inte att ta tillbaka Bendroflumetiazid Alternova i dossortimentet.

2020-02-27 Restsituation Pargitan mite 2 mg

Pargitan mite 2 mg är restnoterat till mitten av april och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Ett möjligt alternativ är att välja halv tablett av Pargitan 5 mg.

2020-02-27 Restsituation Aprovel 75 mg

Aprovel 75 mg är restnoterat till mitten/slutet av mars och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Irbesartan 150 mg finns i dossortimentet men är ej delbar. 

2020-02-14 Restsituation Neurontin 100 mg

Neurontin 100 mg är restnoterat till mitten av april och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Gabapentin Actavis 100 mg finns som ett möjligt ersättningsläkemedel i dossortimentet.

2020-02-14 Restsituation Sotalol 40 mg

Sotalol 40 mg är restnoterat till mitten av april och det finns inget direkt substituerbart alternativ. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Sotalol i styrkan 80 mg finns fortfarande tillgängligt att förskriva i dospåsarna.

2020-02-27 Nitrazepam kommer att utgå efter slutförsäljning

Dosapoteket har fått besked att Nitrazepam 2,5 mg och 5 mg kommer att tas bort från den svenska marknaden efter slutförsäljning. Status just nu är att vårt lager av styrkan 2,5 mg kommer att räcka till och med april, medan 5 mg beräknas finnas kvar i ca ett år. Dosapoteket ber därför berörda förskrivare att se över sina Nitrazepam-ordinationer och göra utsättning eller byte till något annat. Meddelande kommer även att skickas ut i Pascal angående detta.

2020-01-10 Restsituation Lehydan 25 mg

Lehydan tablett 25 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka tidigast i slutet av februari 2020. Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ saknas.

Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Lehydan i styrkan 100 mg har tillfälligt tagits in i dossortimentet och går under bristsituationen ordinera som halv tablett.

När Lehydan 25 mg finns tillgängligt igen är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

2020-01-10 Cardizem 60 mg utgår

Cardizem tablett 60 mg finns inte tillgänglig för beställning och enligt Pfizer så kommer detta läkemedel helt att utgå. Dosapoteket kommer därför att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2020-01-08 Uppdatering Burinex 1 mg

Burinex tablett 1 mg är inte längre restnoterad och finns därför åter tillgängligt för förskrivning.

2019-12-20 Restsituation Burinex 1 mg

Det har uppstått en akut restsituation för Burinex 1 mg på grund av att leveransdatum skjutits framåt i tiden. Nu beräknas detta läkemedel vara tillbaka i vecka 1.

Tyvärr blir det ett kortare glapp i tillgängligheten och dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Ett dispenserbart alternativ kan vara något furosemid-läkemedel.

2019-11-29 Restsituation Elvanse

Det har tyvärr uppstått en restsituation för Elvanse 20 mg, Elvanse 30 mg, Elvanse 40 mg samt Elvanse 70 mg. Situationen är mest akut när det gäller styrkan 40 mg, där Dosapoteket börjar kontakta förskrivare för åtgärd. Eftersom det inte heller går att beställa styrkan 20 mg så finns ingen möjlighet att ställa över alla ordinationer från 40 mg till 2 x 20 mg.

2019-11-29 Flunitrazepam utgår

Läkemedelsföretaget Mylan har informerat om att all Flunitrazepam kommer att utgå. Avregistrering sker 2020-01-31, men dosapotekets lager kommer att ta slut redan under december. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. 

191125 Glibenklamid Recip 1,75 mg förlorar förmånen

TLV har meddelat att från och med 1 december 2019 så ingår Glibenklamid Recip 1,75 mg inte längre i högkostnadsskyddet. Det finns inget utbytbart alternativ. Hela läkemedelskostnaden för detta läkemedel hamnar alltså på patienten från och med 1 december. I dagsläget är priset 1,22 kr per tablett. Styrkan 3,5 mg berörs inte av förändringen.

2019-10-24 Furix Retard försvinner från den svenska marknaden

Läkemedelsföretaget Takeda har meddelat att de inte längre kommer att tillhandahålla Furix Retard. Detta gäller både styrkan 30 mg och 60 mg. Som alternativ finns Lasix Retard tillgängligt, men tyvärr finns det ingen direkt utbytbarhet mellan dessa då det saknas dokumentation för substitution. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2019-09-26 Indragning Ranitidin 150 mg

Läkemedelsverket har idag kommunicerat att det sker en indragning av samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin. Denna berör apotek och detaljhandel, det vill säga inte det som redan expedierats ut till kund.

Indragningen sker efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett ämne som sannolikt är cancerframkallande. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Dosapoteket har agerat enligt indragningsskrivelse och plockat bort Ranitidin Mylan 150 mg från sortimentet med omedelbar verkan. Förskrivare kontaktas för åtgärd och ordination av eventuellt ersättande läkemedel.

2019-09-16 - Uppdatering Anafranil Retard 75 mg

Leveransen av Anafranil Retard har kommit två veckor tidigare än förväntat, så vi avbryter omedelbart kontakt med förskrivare. Läkemedlet är alltså åter tillgängligt för förskrivning.

2019-09-16 Uppdatering Moxonidin/Physiotens 0,2 mg

Leveransdatum för Moxonidin 0,2 mg är framflyttat till slutet av september. Nästan alla ordinationer är nu åtgärdade och troligen kommer inte Moxonidin 0,2 mg eller Physiotens 0,2 mg tillbaka till dossortimentet.

2019-09-16 Restsituation Captopril Mylan 25 mg

Captopril Mylan 25 mg är restnoterat och förväntas inte komma tillbaka förrän tidigast mitten av november 2019. Alla läkemedel innehållande substansen kaptopril är restnoterade, så närmaste alternativ är att byta till någon annan ACE-hämmare.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Captopril 25 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Glucobay 50 mg

Det har uppstått en restsituation för Glucobay 50 mg och bristsituationen förväntas vara till våren 2020. Under tiden finns möjligheten att förskriva Glucobay på licens (tillverkare = Bayer, ursprungsland = Tyskland), men endast som originalförpackning vid sidan om dospåsarna. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Glucobay kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Cardizem Unotard 180 mg

Cardizem Unotard 180 mg är restnoterat till och med preliminärt vecka 41 och dosapotekets lager räcker inte till dess. Ett möjligt alternativ att byta till kan vara Cardizem Retard 90 mg. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Cardizem Unotard 180 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Dolcontin 30 mg

Dolcontin 30 mg, alla förpackningsstorlekar, är restnoterade. 100-burken utgår och blisterförpackningarna kommer tillbaka preliminärt i slutet av oktober. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Dolcontin 30 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

Uppdatering 190904 Restsituation Alfacalcidol 0,25 mkg

Alfacalcidol 0,25 mkg finns nu åter på lager och är därmed tillgängligt för förskrivning/återinsättning i Apodos igen.

2019-09-04 Restsituation Campral/Aotal enterotablett 333 mg

Det har uppstått en ny restsituation för Campral och Aotal enterotablett 333 mg. Inga utbytbara alternativ finns tillgängliga och läkemedlet förväntas finnas tillgängligt först i slutet av januari 2020. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2019-09-04 Restsituation Anafranil Retard 75 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation för Anafranil Retard 75 mg. Preliminärt leveransdatum är slutet av september. Inga utbytbara alternativ finns tillgängliga, men Anafranil tablett 25 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över dispenserbara ordinationer av Anafranil Retard 75 mg och göra en utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Anafranil Retard 75 mg åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

190821 Restsituation Moxonidin/Physiotens 0,2 mg

Det har uppstått en akut bristsituation för Moxonidin Actavis 0,2 mg, Moxonidin Stada 0,2 mg samt Physiotens 0,2 mg. Inga fler utbytbara alternativ finns på marknaden. Moxonidin Actavis 0,2 mg ser ut att bli tillgängligt först av alternativen ovan och har ett preliminärt leveransdatum i början av september.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. När Moxonidin 0,2 mg åter finns tillgängligt är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna

190819 Uppdaterad information Lithionit 42 mg

Leveranserna av Lithionit 42 mg verkar nu ha stabiliserats. För de ordinationer som tillfälligt ändrats till licensalternativ finns alltså nu möjligheten att byta tillbaka till Lithionit.

Läkemedelsverket har 2019-07-11 fattat beslut om dispens för generell licens vid förskrivning av licensläkemedel med litium. Det innebär att läkare knutna till en klinik som beviljats generell licens kan förskriva licensläkemedel med litium till enskild patient, se https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Beslut-om-generell-licens-for-litium/ 

Observera att den generella licensen som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830. Förskrivaren får då ta ställning till byte/återinsättning av Lithionit .

190819 Uppdaterad information Anafranil 10 mg/25 mg

Både Anafranil 10 mg och Anafranil 25 mg finns efter en lång restsituation åter tillgängliga och är därför möjliga att förskriva i dospåsar igen.

Det är upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

190514 Restsituation Mianserin 10MG

Mianserin 10 mg och 30 mg är restnoterade från tillverkaren. När det gäller styrkan 30 mg har dosapoteket så mycket på lager att man har goda möjligheter att klara sig tills läkemedlet är tillbaka.

För styrkan 10 mg gäller dock att nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli och dosapotekets lager räcker bara till slutet av maj. Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över förskrivningar av Mianserin 10 mg och göra utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Mianserin 10 mg åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.