2022-11-22 Restsituation Klorzoxazon 250 mg

Klorzoxazon tablett 250 mg är restnoterad för alla tillverkare och förpackningsstorlekar.

Apoteket Dos har sedan några dagar tillbaka påbörjat kontakt med förskrivare angående åtgärd.

Mycket talar för att Klorzoxazon Orifarm 250 mg är på gång tillbaka. Så fort Apoteket Dos har fått hem läkemedlet på lager så avbryter vi kontakt med förskrivare och uppdaterar detta meddelande.

2022-10-19 Restsituation Temesta tablett 1 mg

Temesta tablett 1 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av november. Inget utbytbart alternativ finns tillgängligt.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-09-21 Restsituation för Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg

Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka en vecka in i oktober.

Under restperioden ställs ordinationerna över på halv tablett Normorix 5 mg/50 mg och ändras sedan tillbaka till Normorix mite igen när denna styrka finns tillgänglig.

2022-08-19 Uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg

Som vi tidigare meddelat så är Iktorivil tablett 0,5 mg restnoterad. Nu är leveransdatum framflyttat till mitten av september och vi kontaktar därför berörda förskrivare angående byte/utsättning. Även för Iktorivil i styrkan 2 mg har leveransdatum flyttats fram till mitten av september, så denna är inte ett alternativ vid eventuellt byte.

2022-07-25 Restsituation Tavegyl 1 mg

Tavegyl tablett 1 mg är restnoterat och förväntas komma tillbaka ca 25/8. Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-06-28 Iktorivil, tablett 0,5 mg

Iktorivil, tablett 0,5 mg är restnoterad. Dispenserade ordinationer av Iktorivil, tablett 0,5 mg ändras tillfälligt till delad tablett Iktorivil, tablett 2 mg i dospåse (där det är möjligt). Så fort Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns i lager kommer den tillbaka i dosrullen.

Ett alternativ till Iktorivil, tablett 0,5 mg är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml.

2022-08-19 Restsituation Trileptal tablett 150 mg

Trileptal tablett 150 mg är restnoterad och förväntas åter i mitten av september. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare angående alternativ. Styrkan 300 mg finns sedan tidigare i disp-sortimentet som ett möjligt alternativ.

2022-07-25 Restsituation Cardizem Retard 120 mg

Cardizem Retard depottablett 120 mg är restnoterat och förväntas enligt tillverkaren komma tillbaka i mitten av september. Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-07-25 Restsituation Catapresan 75 mkg (licens)

Licensläkemedlet Catapresan tablett 75 mkg är restnoterat och leveransdatum saknas. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Om inte läkemedlet finns beställningsbart inom kort så kommer Apoteket Dos att kontakta berörda förskrivare för åtgärd.

2022-05-16 Fenantoin utgår efter slutförsäljning

Läkemedelsföretaget Astimex Pharma har meddelat att Fenantoin RPH Pharma tablett 100 mg utgår efter slutförsäljning.

Läkemedlet finns fortfarande beställningsbart, men lagret beräknas ta slut under sommaren 2022.

Förskrivarna uppmanas att se över Fenantoin-ordinationer för berörda patienter och ta ställning till annat alternativ.

Det finns inget direkt utbytbart läkemedel, men ett möjligt alternativ inom samma ATC-kod kan vara Epanutin kapsel 100 mg.

2022-05-16 Ny styrka av Atorvastatin i disp-sortimentet

Sedan ett tag tillbaka är det möjligt att förskriva Atorvastatin som dispenserat även i styrkan 80 mg.

Det är upp till varje förskrivare att välja om man vill ändra befintliga ordinationer av två tabletter Atorvastatin 40 mg till styrkan 80 mg.

2022-04-13 Prednisolon tablett 2,5mg
Prednisolon tablett 2,5mg är restnoterad, det gäller samtliga tillverkare. Dispenserade ordinationer av Prednisolon 2,5mg ändras tillfälligt till delad tablett Prednisolon 5mg i dospåse. Så fort Prednisolon tablett 2,5mg åter finns i lager kommer den tillbaka i dosrullen.

2022-03-01 
Pyridoxin 40 mg utgår
Leverantören av Pyridoxin Meda tablett 40 mg har meddelat att denna produkt utgår efter slutförsäljning. Nuvarande lager beräknas ta slut inom kort.

Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden, men Vitamin B6-ratiopharm tablett 40 mg, 100 tabletter, finns som ett licensalternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2022-03-01 Rinexin depottablett utgår
Leverantören av Rinexin depottablett har meddelat att Rinexin depottablett 50 mg 100 st samt Rinexin depottablett 25 mg 30 st kommer att utgå efter slutförsäljning.

Kvar på marknaden kommer Rinexin depottablett 50 mg 30 st att finnas, men denna förskrivs för närvarande utanför förmånen och till ett betydligt högre pris per tablett än för den större förpackningen.

Lagret av Rinexin 50 mg 100 st beräknas räcka till och med april. I samband med detta kommer Apoteket Dos inte längre tillhandahålla Rinexin 50 mg som ett dispenserbart alternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2021-12-20 Lergigan forte tablett 50 mg utgår
Läkemedelsföretaget Viatris har meddelat att de inte längre tillhandahåller Lergigan forte tablett 50 mg och läkemedlet är redan slut hos leverantören.

Övriga styrkor kommer enligt Viatris finnas kvar. Apoteket Dos ser till att alla ordinationer av dosdispenserad Lergigan forte 50 mg ställs över till det dubbla antalet tabletter av Lergigan 25 mg.

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2021-12-20 Fenantoin RPH Pharma tablett 100 mg är restnoterad
Det har uppstått en bristsituation för Fenantoin RPH Pharma tablett 100 mg och tillverkaren har ingen information om när läkemedlet finns tillgängligt igen.

Utbytbara alternativ saknas, men ett möjligt alternativ i dossortimentet kan vara Lehydan tablett 100 mg som innehåller samma substans (fenytoin) i samma styrka.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2021-12-10 
Levocar, depottablett 100 mg/25 mg

Det har uppstått en restsituation hos tillverkaren för Levocar, depottablett 100 mg/25 mg och läkemedlet förväntas bli tillgängligt igen först i april 2022. Bristsituationen gäller båda styrkorna av Levocar och det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt.

Förskrivarna uppmanas att se över Levocar-ordinationer för berörda patienter och ta ställning till annat alternativ. Förskrivningsbart inom samma ATC-kod och som finns i dossortimentet kan vara olika styrkor/beredningsformer av Madopar-/Madopark eller Sinemet.

När Levocar åter finns beställningsbart så kommer läkemedlet endast gå att förskrivas som originalförpackning. Detta på grund av återkommande restsituationer samt att läkemedlet saknar brytningstillstånd för maskinell dosdispensering..

2021-12-01 Uppdatering Nozinan 5 mg
Nozinan 5 mg utgår efter slutförsäljning och har ett avregistreringsdatum den 31/1 2022. Styrkan 25 mg är redan slutsåld och marknadsförs inte längre. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

Levomepromazine Orion i styrkorna 25 mg och 100 mg har blivit godkända för dosdispensering och finns nu som möjliga alternativ att förskriva.

2021-10-25 Bristsituation för Kalcipos tablett 500 mg
Det har uppstått en bristsituation för Kalcipos tablett 500 mg och nästa leverans från tillverkaren väntas komma först i början av november.

De som enbart har Kalcipos tablett 500 mg i dospåse utan något tillägg av D-vitamin kommer inte beröras av restsituationen.  

 

För de som tidigare haft Kalcipos-D så kommer Apoteket Dos kontakta berörda förskrivare om byte tillbaka till Kalcipos-D. Om inget byte till Kalcipos-D görs kommer kalciumtillskott saknas i dospåsen vid nästkommande dosleverans. Därefter är Kalcipos 500 mg tillbaka i dospåsarna igen, förutsatt att läkemedlet kommer tillbaka som planerat. Det kan även vara så att förskrivaren hunnit ändra i efterhand till Kalcipos-D och då är det detta läkemedel som kommer i dospåsarna vid nästa ordinarie leverans.

 

Om byte sker till Kalcipos-D ska de som har D-vitamintillskott i helförpackning (t.ex. Benferol) sluta ta tabletter från helförpackningen och överblivet läkemedel kan kasseras genom att förpackningen lämnas till närmaste apotek.

 

Har du frågor angående detta så går det bra att kontakta din förskrivare eller Apodos.

2021-09-28 Uppdatering angående Kalcipos-D
Kalcipos-D är åter tillgänglig för förskrivning efter en längre tids restnotering.

För patienter tillhörande Region Halland eller Västra Götalandsregionen:
Då Kalcipos-D restnoterades ändrades förskrivningen till tablett Kalcipos 500 mg och Benferol 400 E. Ursprungligen skulle dessa förskrivningar ändras tillbaka när Kalcipos-D åter var tillgänglig.

På grund av problem med dosdispensering av Benferol ändrades förskrivningen av Benferol från dosdispensering till ordination av en helförpackning. I samråd med berörda regioner bedöms det därför inte aktuellt att göra ett automatiskt byte tillbaka till Kalcipos-D på grund av den risk för dubbelmedicinering som då finns. Exempelvis kan patienter ha läkemedel med D-vitamin som helförpackning, tex kapsel Benferol 400IE eller som dispenserat i dospåse, tex tablett Divifarm 800IE.

Förskrivare tillhörande Region Halland eller Västra Götalandsregionen kan kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda.

2021-08-25 Uppdatering Nozinan 25 mg
Som vi tidigare meddelat så utgår Nozinan 25 mg efter slutförsäljning.

Eftersom det enda utbytbara alternativet, Levomepromazine Orion tablett 25 mg, ännu inte är godkänt för dosdispensering så har Apoteket Dos påbörjat kontakt med förskrivare om åtgärd. För vissa patienter kan Levomepromazine i styrkan 100 mg vara ett alternativ.

Lagret av Nozinan 25 mg är i det närmaste slut och med start i slutet av vecka 34 kommer kvarvarande ordinationer börja flyttas till expedition som originalförpackning. I samband med detta expedieras 1 förpackning av Levomepromazine Orion tablett 25 mg.

Information skickas med dosleveranserna samt via Pascal. Om någon förskrivare eller vårdanden enhet vill få hjälp med att identifiera vilka som är ordinerade Nozinan 25 mg så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2021-08-17 Nozinan 25 mg utgår efter slutförsäljning
Läkemedelsföretaget Sanofi har meddelat att de inte längre tillhandahåller Nozinan 25 mg och läkemedlet är redan slut hos leverantören. Kvar finns Nozinan i styrkan 5 mg, men det är oklart om även denna på sikt kommer att utgå.

Det finns ett utbytbart alternativ tillgängligt, Levomepromazine Orion tablett 25 mg, men enligt FASS så ska dessa tabletter förvaras i sin originalförpackning på grund av att de är ljuskänsliga. Därför finns tyvärr inte möjligheten att dosdispensera detta alternativ. Förskrivarna uppmanas att se över Nozinan-ordinationer för berörda patienter och ta ställning till annat alternativ.

2021-08-17 Egazil depottablett 0,2 mg är restnoterad
Egazil depottablett 0,2 mg  är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av januari 2022. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-06-11 Metylskopolamin APL 2,5 mg utgår
Metylskopolamin APL kapsel 2,5 mg utgår och det finns inga utbytbara alternativ. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-06-11 Progynon 1 mg är restnoterad
Progynon dragerad tablett 1 mg är restnoterad och förväntas inte komma tillbaka förrän i oktober 2021 och utbytbara alternativ saknas.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd. Möjliga alternativ kan vara Progynon 2 mg eller Femanest 1 mg.

2021-06-11 Isosorbidmononitrat 20 mg utgår
Läkemedelsföretaget Mylan (ingår i Viatris) har meddelat att Isosorbidmononitrat Mylan, tablett 20 mg utgår och det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga på marknaden.

Läkemedlet finns även i styrkan 10 mg, men enligt Mylan kommer även denna att utgå efter slutförsäljning. Lagret beräknas dock räcka till hösten 2022.

Dosapoteket ställer över från 20 mg till dubbla antalet tabletter av 10 mg, men det är bra om förskrivare börjar fundera över alternativ.

2021-05-12 Kalcipos-D
Kalcipos-D tablett 500 mg/400 IE är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. I samråd med berörda regioner så ställs alla dosdispenserade Kalcipos-D-ordinationer över till Kalcipos tablett 500 mg och Benferol 400 IE. Dessa två läkemedel motsvarar tillsammans innehållet i Kalcipos-D. Meddelande angående situationen skickas ut till berörda patienter och det går även ut information till förskrivare via Pascal. När Kalcipos-D är tillbaka på lager igen så ändras ordinationerna tillbaka igen.

2021-05-12 Mindiab 2,5 mg och 5 mg
Läkemedelsföretaget Pfizer har meddelat att Mindiab tablett 2,5 mg samt 5 mg kommer att utgå efter slutförsäljning. När det gäller styrkan 2,5 mg så kommer läkemedlet troligen ta slut redan under juni, medan styrkan 5 mg kommer att finnas kvar ett tag till. Dosapoteket kommer att kontakta alla berörda förskrivare, men det är bra om man redan nu börjar se över alternativ och gör ordinationsändringar.

2021-05-12 Liothyronin 20 mkg
Liothyronin tablett 20 mkg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av maj. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Det kan finnas licensalternativ som är möjliga att förskriva, men inte som dosdispenserat. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-05-12 Nitrazepam 5 mg
Nitrazepam tablett 5 mg utgår efter slutförsäljning och är inte längre beställningsbart. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Det kan finnas licensalternativ som är möjliga att förskriva, men inte som dosdispenserat. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd

2021-04-15 

Acetylsalicylsyra Teva tablett 160 mg utgårAcetylsalicylsyra Teva 160 mg utgår efter slutförsäljning och det finns inget utbytbart som är möjligt att dosdispensera. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för ordinationsändring. Styrkan 75 mg finns kvar i dossortimentet.

Glibenklamid Recip tablett 3,5 mg utgår
Alla förpackningsstorlekar av Glibenklamid Recip 3,5 mg utgår efter slutförsäljning. Sedan tidigare har även styrkan 1,75 mg försvunnit från marknaden. Det enda utbytbara alternativet, Daonil 3,5 mg kommer tyvärr också tas bort från den marknaden enligt tillverkaren, men finns tillgänglig preliminärt till september 2021. 

Apoteket Dos planerar för ett byte till Daonil 3,5 mg, men på sikt behöver förskrivare ta ställning till annat alternativ

2021-04-01 Uppdaterad information angående Melatonin AGB
Lagerberedningen Melatonin AGB kommer att avregistreras i maj, men allt lager från tillverkaren är redan slut. Dosapoteket har därför med start i mitten av mars börjat flytta ordinationerna från dispenserat till som originalförpackning. Läkemedlet kan sedan köpas på lokalt apotek om det finns lager, men som längst till i maj då varan
avregistreras.

Det finns flera alternativ av melatonin på marknaden, men inget som säljs helt inom förmånen för alla.

1 mars kom det ett godkänt läkemedel med samma namn som nuvarande
lagerberedning (Melatonin AGB), men från en annan tillverkare, samt i nya
förpackningar och med en viss skillnad i tablettutseende. Detta läkemedel säljs endast inom förmånen till de som är mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem och går heller inte expediera utifrån tidigare recept på lagerberedningen.

Berörda patienter och deras förskrivare behöver ta en dialog om melatoninbehandlingen ska fortsätta och i så fall på vilket sätt. Viktigt är, som redan nämnts, att alla alternativ förskrivs utanför högkostnadsskyddet för de som är äldre än 17 år.

Några exempel på melatoninprodukter sammanfattas nedan.

Lagerberedning: Melatonin AGB tablett 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Går att köpa på nuvarande recept som hel förpackning inom förmånen tills lagret är slut. Avregistreras helt i maj

Nytt läkemedel: Melatonin AGB tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande endast med förmån till barn och ungdomar mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem

Nytt läkemedel: Mellozzan tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande utan förmån

Melatan tablett 3 mg och 5 mg
Kräver nytt recept. Endast godkänt för behandling av jetlag hos vuxna. Säljs för närvarande utan förmån

Circadin depottablett 2 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning utan förmån.