2024-03-06 Uppdatering Lasix Retard 30 mg
Status: Tillbaka i lager, åter tillgänglig för nyförskrivning

2024-02-28 Uppdatering Intuniv
Status:
Begränsad tillgång
Intuniv är restnoterad i styrkorna 1 mg och 4 mg. Apoteket Dos lager beräknas räcka för hela restsituationen för 1 mg och 4 mg men dessa styrkor är stoppade för nyförskrivning. Intuniv 2 mg och 3 mg finns fortfarande tillgängliga. Utbytbara läkemedel saknas.

2024-02-27 Uppdatering Etalpha 0.5 mikrog
Status: Åter tillgänglig
Finns åter i dispsortimentet efter tidigare restnotering.

2024-01-29 Restsituation Intuniv 4 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-27
Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Utbytbara läkemedel saknas. Intuniv är även restnoterad i styrkorna 1 mg och 2 mg. Apoteket Dos lager beräknas räcka för hela restsituationen för 1 mg och 2 mg men dessa styrkor är stoppade för nyförskrivning.

Intuniv 3 mg finns fortfarande tillgänglig. Utbytbara läkemedel saknas.

2024-01-29 Restsituation Gabapentin Actavis 400mg
Status:
Beräknas finnas tillgänglig 2024-02-10
Apoteket Dos lager täcker inte hela restperioden. För att hantera detta kommer Apoteket Dos registrera om Gabapentin 400 mg till motsvarande dos med Gabapentin 300 mg och Gabapentin 100 mg. När Gabapentin Actavis 400 mg åter finns tillgänglig kommer Apoteket Dos registrera tillbaka samtliga recept till 400 mg.

2023-12-12 Uppdatering Alfacalcidol 0,25 mkg och 0,5 mkg
Status:
 Kommande indragning 2023-12-20
Läkemedelsverket har beslutat att återkalla Alfacalcidol i båda styrkorna 0,5 mikrogram och 0,25 mikrogram. Detta beslut träder i kraft 2023-12-20. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Utbytbara läkemedel är restnoterade.

2023-12-11 Uppdatering Normorix mite 2,5 mg/25 mg och Normorix 5 mg/50 mg
Status:
 tillbaka i lager, åter tillgänglig för nyförskrivning.

2023-12-11 Information Burinex 1 mg
Status:
 Utträder ur förmånerna 1/1-24 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Burinex utanför förmån.

2023-12-01 Restsituation Alfacalcidol 0,25 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-04-30.
Utbytbara läkemedel är restnoterade. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-12-01 Restsituation Alfacalcidol 0,5 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-02-29.
Utbytbara läkemedel är restnoterade. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-11-29 Uppdatering Pioglitazone Actavis 15 mg
Status: tillbaka i lager, åter tillgänglig för nyförskrivning.

2023-11-27 Information Levaxin 75 mikrogram
Status:
 Utträder ur förmånerna 1/12 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Levaxin 75 mikrogram utanför förmån. Övriga styrkor på Levaxin i dispsortimentet ingår i förmånen

2023-11-14 Uppdatering Lasix Retard 60 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2023-12-19Apoteket Dos kan komma att ställa över vissa förskrivningar på Lasix 60 mg till Lasix 30 mg.

2023-11-14 Uppdatering Lasix Retard 30 mg
Status: Åter restnoterad, beräknas finnas tillgänglig 2024-01-16 Ej tillgänglig för nyförskrivning. Apoteket Dos har lager så att det borde klara sig för hela restperioden, så länge leveransdatum inte flyttas fram ytterligare.

2023-11-14 Restsituation Kalcipos 500 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-01
Finns inget utbytbart att dispensera. Calitugg, tuggtablett 500 mg finns tillgänglig att förskriva som helförpackning. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare.

2023-11-07 Restsituation Pregabalin Sandoz 50 mg
Status:
 Beräknas finnas tillgänglig 2023-12-15
Inget utbytbart alternativ finns. Apoteket Dos ställer över recept på Pregabalin Sandoz 50 mg till motsvarande dos med andra styrkor. Pregabalin Sandoz 100 mg tas tillfälligt in i dispsortimentet.

2023-10-17 Restsituation Pioglitazone Actavis 15 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2023-11-30
Samtliga utbytbara läkemedel är också restnoterade. Pioglitazone 30 mg är tillgänglig och går att förskriva i dospåse eller som helförpackning. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-09-29 Uppdatering Lasix Retard  
Status: Lasix Retard 30 mg, åter i lager och tillgängligt för nyförskrivning. 60 mg fortsatt restnoterad, beräknas finnas tillgänglig i slutet av november.

2023-09-19 Uppdatering Ismo 10 mg
Status: Åter i lager och tillgängligt för nyförskrivning.

2023-09-19 Information Oestriol tablett 1 mg
Status: Utträder ur förmånerna 1/10 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Oestriol 1 mg utanför förmån.

2023-08-16 Restsituation Lasix Retard 30 mg och 60 mg
Lasix Retard kapsel 30 mg samt 60 mg är restnoterade och förväntas enligt tillverkaren komma tillbaka först i mitten av oktober. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. När det gäller styrkan 60 mg så har Apoteket Dos lager så att det borde klara sig för hela restperioden, så länge leveransdatum inte flyttas fram ytterligare. För styrkan 30 mg kommer lagret inte att räcka och Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men möjliga dispenserbara alternativ kan vara Furix eller Impugan. Eftersom det är slut på all Lasix Retard från tillverkaren så bör man i största möjliga mån undvika lösningen att ställa över från 30 mg till 60 mg eftersom vi då ökar risken för en total bristsituation även för den högre styrkan.

2023-08-16 Uppdatering Morfin 10 mg
Morfin tablett 10 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-08-16 Uppdatering Gabapentin Actavis 300 mg
Gabapentin Actavis 300 mg är åter i lager. De patienter som tidigare ställts över till Gabapentin Orion 300 mg kommer att återfå ursprunglig ordination på Gabapentin Actavis.

2023-08-16 Uppdatering restsituation för Glimepirid
Restsituationen för Glimepirid 1 och 2 mg har förlängts till slutet av september. Denna tid är mycket oviss och kan komma att flyttas fram ytterligare. Apoteket Dos fortsätter att kontakta berörda förskrivare för åtgärd.

2023-08-16 Uppdatering Bezalip tablett 200 mg
Bezalip tablett 200 mg är åter på marknaden efter restsituation, men det finns inga ordinationer kvar och den utgår från sortimentet för dosdispensering.

2023-08-16 Uppdatering restsituation Bicalutamide 150 mg
Restsituationen för Bicalutamide 150 mg fortsätter och då alla patienter ställts över till 3x50 mg kommer Bicalutamide 150 mg att utgå från sortimentet för dosdispensering

2023-07-26 Restsiutation Gabapentin Actavis 300 mg
Gabapentin Actavis kapsel 300 mg har under en period i juli varit restnoterad men är nu åter. För att klara försörjningen under perioden har Dosapoteket bytt ut denna mot Gabapentin Orion kapsel 300 mg för en del av de patienter med indikation smärta/värk. Patienter med oklar indikation eller indikation epilepsi har behållit Gabapentin Actavis. Regionerna är informerade och förskrivare/enhetschef eller MAS har möjligheten att kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-07-07 Restsituation Ismo tablett 10 mg
Ismo tablett 10 mg är restnoterad igen och det är ovisst när läkemedlet kommer tillbaka. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men ett möjligt dispenserbart alternativ kan vara Isomex depottablett 30 mg. Apoteket Dos har ganska gott om lager av produkten, men det finns en stor risk att lagret inte räcker. Läkemedlet är därför inte tillgängligt för nyförskrivning.

2023-07-07 Uppdatering Isomex depottablett 30 mg
Isomex depottablett 30 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-07-07 Uppdatering restsituation för Glimepirid
Alla utbytbara alternativ och styrkor av glimepirid är nu restnoterade och inget förväntas komma tillbaka förrän i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-07-07 Restsituation Morfin tablett 10 mg
Morfin tablett 10 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Morfin 10 mg ersätts därför med dubbla antalet tabletter av Morfin 5 mg i dospåsarna. 

2023-07-07 Restsituation Bezalip tablett 200 mg
Bezalip tablett 200 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men möjliga dispenserbara alternativ kan vara Bezalip Retard 400 mg eller Lopid tablett 600 mg. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-06-14 Restsituation Glimepirid 1 mg
Glimepirid Bluefish tablett 1 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Under restperioden ersätts Glimepirid 1 mg tillfälligt med ½ tablett av Glimepirid Stada 2 mg. Regionerna är informerade om hanteringen. När Glimepirid 1 mg finns åter på lager så ändras ordinationerna tillbaka till ursprunglig ordination.

2023-06-14 Restsituation Lasix Retard 30 mg
Lasix Retard depotkapsel 30 mg är restnoterad och väntas finnas tillgänglig tidigast i slutet av september. Dosapotekets lager kommer troligen inte att räcka hela restperioden. Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Lasix Retard 30 mg i Pascal så länge restsituationen pågår. Så fort Lasix Retard finns på lager igen så kommer läkemedlet åter bli tillgängligt att förskriva som dispenserat, men i de fall ändringar gjorts till andra alternativ så krävs en ny ordinationsändring från förskrivare för att få tillbaka Lasix Retard 30 mg i dospåsarna.

2023-06-14 Restsituation Bicalutamide 150 mg
Bicalutamide Bluefish tablett 150 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i början av augusti. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Under denna period kommer alla ordinationer av Bicalutamide 150 mg att ändras till 3 tabletter av Bicalutamide 50 mg. När Bicalutamide Bluefish 150 mg finns åter på lager så ändras ordinationerna tillbaka till ursprunglig ordination.

2023-06-14 Restsituation Isomex 30 mg
Isomex tablett 30 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka tidigast 16/6. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. Inga dispenserbara alternativ i samma styrka finns tillgängliga. Dosapotekets lager väntas ta slut ca 21/6. Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Isomex 30 mg i Pascal så länge restsituationen pågår. Förskrivare/enhetschef eller MAS kommer att kunna kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda för viss arbetsplatskod eller vårdande enhet om leveransdatum flyttas framåt, men ingen åtgärd krävs i dagsläget för befintliga ordinationer.

2023-06-14 Restsituation Tavegyl 1 mg
Tavegyl tablett 1 mg är restnoterad med oviss leverans. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Tavegyl kommer att tas bort från disp-sortimentet på grund av återkommande restsituationer.

2023-06-14 Gällande Vimpat tablett
Det går inte längre att göra nya ordinationer av Vimpat tablett 50 mg, 100 mg samt 150 mg som dosdispenserat, utan i stället hänvisas till Lacosamide Teva i styrkorna 50 mg och 100 mg. Orsaken är att Vimpat saknar brytningstillstånd för maskinell dosdispensering.

2023-06-14 Gällande Lyrica kapsel
Det går inte längre att göra nya ordinationer av Lyrica kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg samt 300 mg som dosdispenserat, utan i stället hänvisas till respektive styrka av Pregabalin Sandoz. Orsaken är att Pregabalin finns i burk för alla styrkorna, har längre hållbarhet vid dosdispensering samt har lägre pris per kapsel.

2023-05-09 Uppdatering Ismo tablett 10 mg
Ismo tablett 10 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-05-09 Uppdatering Digoxin 0,13 mg
Digoxin tablett 0,13 mg är tillbaka på lager igen. De patienter som fått ändrad ordination (½ tablett 0,25 mg) under restperioden kommer vid nästa dosrulle återfå ursprunglig ordination.

Förskrivare/enhetschef eller MAS har möjligheten att kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-04-21 Restsituation Ismo Retard 40 mg
Ismo Retard depottablett 40 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i mitten av juli. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Även Ismo tablett 10 mg samt Monoket OD 25 mg och 50 mg är restnoterade.Isomex 30 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-04-21 Restsituation Digoxin 0,13 mg
Digoxin tablett 0,13 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av april. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Eftersom doslagret inom kort tar slut så görs en tillfällig ändring i dospåsarna från hel tablett Digoxin 0,13 mg till halv tablett av Digoxin 0,25 mg. Regionerna är informerade om hanteringen. När Digoxin 0,13 mg finns åter på lager så ändras tillbaka till ursprunglig ordination. Hur många som kommer att beröras av denna ändring beror på hur snart Digoxin 0,13 mg finns tillgänglig för beställning.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivande enheter. Förskrivare/enhetschef eller MAS kan kontakta Apoteket Dos för att få ut listor över vilka patienter som är berörda.

2023-04-21 Restsituation Ismo 10 mg
Ismo tablett 10 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka ca 8 maj. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Även Ismo Retard 40 mg samt Monoket OD 25 mg och 50 mg är restnoterade. Isomex 30 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2023-03-09 Uppdatering Triobe tablett
Lagret av Triobe var slut och Apoteket Dos har flyttat ordinationen från dospåse till helförpackning för de flesta patienter. Eftersom det inte funnits något på lager så har ingen helförpackning expedierats i samband med ändringen.

Det innebär att många patienter blivit utan detta läkemedel.

Nu finns läkemedlet åter beställningsbart, men i samråd med regionerna så tas läkemedlet inte tillbaka igen i dossortimentet. Möjliga alternativa läkemedel som går att få i dospåsarna kan vara Betolvidon 1 mg, Folvidon 1 mg eller Beviplex Forte.

För att få ett ersättande läkemedel så krävs en ny ordination av en förskrivare. Detta gäller alla patienter, oavsett om ordinationen flyttats till helförpackning eller om Triobe är kvar i dospåsarna, eftersom läkemedlet på sikt tas bort helt från dossortimentet.

Meddelanden angående restsituationen och hanteringen har gått ut med dosleveranserna, samt elektroniskt i Pascal. Berörda enheter informeras via post.

2023-03-09 Uppdatering Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg
Lasix Retard depotkapsel 60 mg finns nu åter på lager och finns tillgängligt för förskrivning. När det gäller styrkan 30 mg så förväntas denna komma tillbaka inom 1-2 veckor.

Det är oklart om lagret räcker till dess, så förskrivare uppmanas att se över om det finns någon möjlighet att välja något annat furosemid-alternativ.

2023-03-09 Uppdatering Duroferon tablett 100 mg
Duroferon är nu tillbaka på lager igen.

2023-03-09 Uppdatering Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg samt 0,5 mkg
Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg samt 0,5 mkg är nu tillbaka på lager igen och går att ordinera som vanligt.

2023-02-17 Restsituation Duroferon depottablett 100 mg
Det har uppstått en restsituation för Duroferon depottablett 100 mg. Läkemedlet väntas finnas tillgänglig igen i början av mars. Utbytbara alternativ saknas.

Lagret hos Apoteket Dos bedöms räcka nästan hela mars. Om leveransdatum flyttas fram och situationen förändras så uppdaterar vi informationen angående hantering, men till dess så krävs ingen åtgärd.

2023-02-17 Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg
Lasix Retard depotkapsel 30 mg samt 60 mg är restnoterade och väntas finnas tillgängliga tidigast i början av mars.

Apoteket Dos kommer att kontakta berörda förskrivare för åtgärd. Impugan 20 mg och 40 mg finns tillgängliga för förskrivning i dospåse.

Det kommer inte att gå att göra nya ordinationer av Lasix Retard i Pascal så länge restsituationen pågår.

Så fort Lasix Retard finns på lager igen så kommer läkemedlet åter bli tillgängligt att förskriva som dispenserat, men i de fall ändringar gjorts till andra alternativ så krävs en ny ordinationsändring från förskrivare för att få tillbaka Lasix Retard i dospåsarna.

2023-02-17 Restsituation Triobe
Triobe är restnoterat och utbytbara alternativ saknas. Apoteket Dos planerar för att inom kort flytta ordinationen från dospåse till som helförpackning. Eftersom lagret är slut så kommer ingen helförpackning att expedieras i samband med ändringen.

Det kan finnas enstaka Triobe-förpackningar kvar på lokala apotek, men läkemedlet är slut nästan överallt.

När restsituationen för Triobe är över, så planerar Apoteket inte att ta in läkemedlet igen i dossortimentet. Möjliga alternativa läkemedel som går att få i dospåsarna kan vara Betolvidon 1 mg, Folvidon 1 mg eller Beviplex Forte.

För att få ett ersättande läkemedel så krävs en ny ordination av en förskrivare.
Meddelanden angående restsituationen och hanteringen går ut med dosleveranserna, brevledes till berörda vårdande enheter, samt elektroniskt i Pascal.

2023-02-17 Restsituation Alfacalcidol kapsel 0,25 mkg
Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 mkg är restnoterat och förväntas komma tillbaka tidigast i mitten av mars.

Även det utbytbara alternativet Etalpha kapsel 0,25 mkg är restnoterat med ett preliminärt leveransdatum först i augusti.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Möjligt alternativ att förskriva är Etalpha, orala droppar, lösning 2 mkg/ml som helförpackning.

2023-01-31 Uppdatering Baklofen tablett 10 mg och 25 mg
Baklofen 10 mg finns åter tillgängligt för förskrivning. Styrkan 25 mg är fortsatt restnoterad.

2023-01-31 Ny uppdatering isosorbidmononitrat
Ismo tablett 10 mg och Ismo Retard depottablett 40 mg finns åter tillgängliga för förskrivning. Sedan tidigare är det meddelat att även Isomex 30 mg är åter. Det är dock fortsatta tillgänglighetsproblem för Monoket OD 25 mg och 50 mg, vilka därför inte är tillgängliga för nyförskrivning. Dessa förväntas vara tillbaka tidigast i april. Förskrivare uppmanas att se över ordinationer av Monoket OD och göra utsättning eller eventuellt byte till något annat.

2023-01-31 Orstanorm tablett 2,5 mg utgår
Tillverkaren av Orstanorm tablett 2,5 mg har meddelat att denna produkt kommer att utgå. Det finns inga andra utbytbara alternativ, men Orstanorm tablett i styrkan 5 mg finns fortsatt tillgänglig för förskrivning.

Apoteket Dos ställer över ordinationer till styrkan 5 mg i den utsträckning som det är möjligt och i övriga fall kontaktas berörda förskrivare.

2023-01-31 Uppdatering Naltrexon tablett 50 mg
Naltrexon Vitaflo tablett 50 mg finns nu åter tillgängligt för förskrivning efter en lång restsituation för hela utbytesgruppen.

2023-01-23 Isomex 30 mg åter tillgänglig i disp
Isomex 30mg finns åter tillgängligt för förskrivning för dispensering. Dosapoteket har flyttat tillbaka Isomex 30mg till dospåse. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle. 
Ordinationer på Imdur 60mg är ändrat till Isomex 30mg med motsvarande dosering. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle.

Tilläggsdoser kan beställas av förskrivare.

Förskrivare/enhetschef eller MAS kan kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda till viss arbetsplatskod. 

2023-01-18 Uppdatering Isosorbidmononitrat
Det finns för närvarande inga tillgängliga alternativ av isosorbidmoninitrat att förskriva i dopsåse. Ismo 10mg, Ismo Retard 40mg, Monoket OD 25mg och Monoket OD 50mg är avmarkerade i SOL. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

2023-01-05 Uppdatering Isosorbidmononitrat, Isomex och Imdur
Restsituationerna för Isomex 30 mg samt Imdur 30 mg och 60 mg pågår fortfarande och lagret hos Apoteket Dos tar inom kort helt slut.

För att berörda patienter ska kunna få sina övriga läkemedel i dospåsarna så flyttas recepten på Isomex och Imdur från dospåse till helförpackning. Eftersom Apoteket Dos inte har förpackningar på lager så kan ingen förpackning expedieras i samband med flytten av recepten. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

Information om förändringen skickas med dosrullarna till berörda patienter/mottagare med en uppmaning att kontakta sina läkare. Respektive region är informerad om situationen och hanteringen.

Läkemedelsföretagen som säljer Isomex respektive Imdur arbetar på att få nya förpackningar till Sverige, men det är i dagsläget oklart hur lång tid detta kommer att ta. Utifrån de uppgifter Apoteket fått kan Isomex och/eller Imdur eventuellt finnas beställningsbart inom 1-2 veckor.

Förskrivare kan kontakta Apoteket Dos via apodos@apoteket.se för att få ut listor över berörda patienter kopplade till en viss arbetsplatskod.

Det går även bra att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

 

 

 

 .