Här publicerar vi löpande nyheter och information från Apodos.

OBS! påminnelse om ändring av dispenseringsperiod på grund av upphörd giltighet av receptet

Läkemedelsverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller dispensering av läkemedel vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod. De ställer nu krav på oss dosaktörer att vi inte får dipensera ett läkemedel för en hel period (två veckor) om giltigheten på receptet upphör under perioden. Det innebär att fr.o.m. 1 oktober så dispenseras läkemedlen fram tills det datum giltigheten upphör. Vi uppmanar därför er alla att sprida den informationen till era medarbetare och också uppmana förskrivarna att så snart en påminnelse om giltighet kommer gå in och förnya ordinationen om den fortsatt ska gälla. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev September 2016

Dosboxar

De plastboxar som används för förvaring av dosrullen går att beställa via vår kundservice (använd gärna mail) till en kostnad av 52,50 kr. Kostnaden betalas av patienten.

Information till Västra Götalands Regionen och Region Halland 

Utlämningsställen

Apoteket AB kommer i Västra Götalands Regionen ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Västra Götalands Regionen 

Apoteket AB kommer i Region Halland ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Region Halland 

Information till samtliga utlämningsställen i regionerna:

Information gällande utlämning av dosförpackade läkemedel

Val av betalningssätt

Processbeskrivning Paketutlämning dos

Översättningslistor mellan gamla kundnummer och platsnummer (juni 2015)

Boenden i Norrbotten Västerbotten Jämtland och Västernorrland  med Kundnummer och Platsnummer

Boenden i Stockholm Gotland Kronoberg Kalmar Blekinge Östergötland och Jönköping med Kundnummer och Platsnummer