Här publicerar vi löpande nyheter och information från Apodos.

Dosreceptet förlorar sin status som recepthandling vid årsskiftet.

Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 att redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, tex. rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Ordinationshandling

Vid nästa release kommer Pascals ordinationshandling att uppdateras och utökas, hur den preliminärt kommer att se ut ser ni redan nu i demoversionen https://demo.eordinationpascal.se/

Detta innebär att dosreceptet som utskrift finns kvar även efter årsskiftet och att den uppdaterade ordinationshandlingen kommer att finnas parallellt med den en tid.

Dosapoteken kommer även fortsättningsvis att skicka med dosreceptet precis som tidigare.

Påminnelse om att skicka kylemballage för obruten kyltransport i retur

Vi vill uppmana mottagare av varor som skickas med obruten kyltranstport att skicka kylemballaget (ytteremballage, frigolitlåda och termosköldar) i retur till dosapoteket i Örebro så fort som möjligt. Klistra på medföljande returetikett på lämpligt ställe på kylemballaget. På etiketten framgår vilken transportör som hanterar kylemballaget. För BIBAB: lämna över emballaget vid nästa leveranstillfälle. För Post Nord: boka transport med Post Nord 0771-333310 knappval 1.

Vid frågor gällande retur av kylemballage vänlig kontakta Apotekets kundservice tel 0771-210 210.

OBS! Påminnelse om ändring av dispenseringsperiod på grund av upphörd giltighet av receptet

Läkemedelsverket har ändrat sina riktlinjer när det gäller dispensering av läkemedel vars giltighet går ut under en dispenseringsperiod. De ställer nu krav på oss dosaktörer att vi inte får dipensera ett läkemedel för en hel period (två veckor) om giltigheten på receptet upphör under perioden. Det innebär att fr.o.m. 1 oktober så dispenseras läkemedlen fram tills det datum giltigheten upphör. Vi uppmanar därför er alla att sprida den informationen till era medarbetare och också uppmana förskrivarna att så snart en påminnelse om giltighet kommer gå in och förnya ordinationen om den fortsatt ska gälla. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev November 2016

Dosboxar

De plastboxar som används för förvaring av dosrullen går att beställa via vår kundservice (använd gärna mail) till en kostnad av 52,50 kr. Kostnaden betalas av patienten.

Information till Västra Götalands Regionen och Region Halland 

Utlämningsställen

Apoteket AB kommer i Västra Götalands Regionen ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Västra Götalands Regionen 

Apoteket AB kommer i Region Halland ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Region Halland 

Information till samtliga utlämningsställen i regionerna:

Information gällande utlämning av dosförpackade läkemedel

Val av betalningssätt

Processbeskrivning Paketutlämning dos