2020-09-09 Beviplex Forte tablett

Beviplex Forte tablett är restnoterad och beräknas finnas på lager i mitten/slutet av september. Även Beviplex Comp är slut från tillverkaren. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. För våra doskunder innebär det att Beviplex Forte under en viss tid inte längre kommer att finnas med i dospåsarna. När läkemedlet åter är tillgängligt så kommer det tillbaka i dospåsarna igen. Meddelande angående situationen skickas ut till berörda patienter och det går även ut information till förskrivarna via Pascal

2020-09-01 Restsituation Gabapentin Actavis 300 mg

Gabapentin Actavis 300 mg är restnoterad och beräknas vara tillgänglig igen i mitten/slutet av oktober 2020. Styrkorna 100 mg och 400 mg är inte berörda av tillgänglighetsproblem. Första åtgärd är därför att se över om några ordinationer går att ändra till alternativa styrkor.

2020-09-01 Fluoxetin Ratiopharm löslig tablett 10 mg samt 20 mg

Båda styrkorna av Fluoxetin Ratiopharm löslig tablett är restnoterade och beräknas vara tillgängliga igen först i början av 2021. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för lämplig åtgärd. Ett möjligt alternativ i dossortimentet är vanlig tablett/kapsel Fluoxetin 20 mg. Det finns inget alternativ med samma substans i styrkan 10 mg, förutom om man väljer Fontex oral lösning 4 mg/ml. Det är för närvarande problem med tillgängligheten för alla alternativ av lösliga/dispergerbara tabletter som innehåller fluoxetin i styrkan 20 mg, men det verkar som att Fontex dispergerbar tablett 20 mg är på väg tillbaka på lager. Denna går dock inte få i dospåsarna utan kan endast ordineras som hel förpackning.

2020-09-01 Pargitan tablett 5 mg

Pargitan tablett 5 mg är restnoterad och saknar leveransdatum från tillverkaren. Även Pargitan mite tablett 2 mg är slut från tillverkaren sedan flera månader tillbaka. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2020-07-31 Restsituation Pramipexol tablett 0,35 mg

Pramipexol tablett 0,35 mg  är restnoterat och beräknas vara tillgänglig igen i slutet av september 2020. Utbytbara alternativ saknas. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2020-07-31 Restsituation Orstanorm tablett 2,5 mg

Orstanorm tablett 2,5 mg är restnoterad och beräknas vara tillgänglig igen i slutet av oktober 2020. Utbytbart alternativ saknas. Dosapoteket kontaktar därför berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

Se tidigare restsituationer

2020-08-11 Dimetikon/Minifom

Apodos kommer att ta bort Dimetikon och Minifom ur dospåsarna. Anledningen till detta är att dessa preparat inte är lämpliga för maskinell dispensering. Apodos kommer kontakta berörda förskrivare.

2020-08-10 Natriumbikarbonat Meda, tablett 1 g

Natriumbikarbonat Meda, tablett 1 g har efter en restsituation åter kommit tillbaka i lager.

2020-06-11 Mindiab 2,5 mg tillbaka igen

Mindiab 2,5 mg har efter en lång restsituation kommit tillbaka igen och ordinationerna kommer att ändras tillbaka från 5 mg till 2,5 mg. Styrkan 5 mg tas därefter bort från dossortimentet.

2020-05-08 Kalcipos-D tablett tillbaka igen

Kalcipos-D tablett finns nu åter på lager och är därmed tillgängligt för förskrivning i Pascal som vanligt. Alla som är ordinerade Kalcipos-D som dosdispenserat kommer alltså framöver få tabletten i dospåsarna igen.

Leveranser

Stängda mottagningar
På grund av besöksförbud håller många enheter stängt och låst. Det försvårar leverans när chauffören kommer och inte alltid har ett telefon nummer.

Vi ber er därför att maila kontaktuppgifter (helst ett mobilnummer för snabb kontakt) till apodos@apoteket.se för ert boende så att chauffören kan meddela att hen är på väg eller på plats.

Kvittenser
Kvittenser sker idag genom att chauffören kvitterar i mottagarens ställe. Chauffören kvitterar och noterar namn på den som tar emot leveransen.

Tidigarelagda stopptider 

Inför de stora helgerna tidigareläggs stopptiderna och leveranserna av Apodos så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Här lägger vi upp exakta tider i god tid innan helgerna närmar sig.

Vi har inga kända leveransstörningar.

Har du frågor rörande din leverans kontakta oss på apodos@apoteket.se eller på 0771-210 210.