VĂ¥rt sortiment

Här hittar du aktuella sortimentslistor av dosförpackade läkemedel för respektive region.

Uppdaterad 2023-09-06

Dossortiment Västra Götaland & Halland

Dossortiment VGR och Halland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment VGR och Halland i ATC-ordning

Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping

Dossortiment KKBÖJ sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment KKBÖJ ATC-ordning

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland 

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland ATC-ordning


2023-09-19 Uppdatering Ismo 10 mg
Status: Åter i lager och tillgängligt för nyförskrivning.

2023-09-19 Information Oestriol tablett 1 mg
Status: Utträder ur förmånerna 1/10 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Oestriol 1 mg utanför förmån.

2023-08-16 Restsituation Lasix Retard 30 mg och 60 mg
Lasix Retard kapsel 30 mg samt 60 mg är restnoterade och förväntas enligt tillverkaren komma tillbaka först i mitten av oktober. Tiden är preliminär och kan komma att ändras. När det gäller styrkan 60 mg så har Apoteket Dos lager så att det borde klara sig för hela restperioden, så länge leveransdatum inte flyttas fram ytterligare. För styrkan 30 mg kommer lagret inte att räcka och Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Det finns inga direkt utbytbara läkemedel, men möjliga dispenserbara alternativ kan vara Furix eller Impugan. Eftersom det är slut på all Lasix Retard från tillverkaren så bör man i största möjliga mån undvika lösningen att ställa över från 30 mg till 60 mg eftersom vi då ökar risken för en total bristsituation även för den högre styrkan.

2023-08-16 Uppdatering Morfin 10 mg
Morfin tablett 10 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-08-16 Uppdatering Bezalip tablett 200 mg
Bezalip tablett 200 mg är åter på marknaden efter restsituation, men det finns inga ordinationer kvar och den utgår från sortimentet för dosdispensering.

2023-08-16 Uppdatering restsituation Bicalutamide 150 mg
Restsituationen för Bicalutamide 150 mg fortsätter och då alla patienter ställts över till 3x50 mg kommer Bicalutamide 150 mg att utgå från sortimentet för dosdispensering.

2023-08-16 Uppdatering Gabapentin Actavis 300 mg
Gabapentin Actavis 300 mg är åter i lager. De patienter som tidigare ställts över till Gabapentin Orion 300 mg kommer att återfå ursprunglig ordination på Gabapentin Actavis.

2023-08-16 Uppdatering restsituation för Glimepirid
Restsituationen för Glimepirid 1 och 2 mg har förlängts till slutet av september. Denna tid är mycket oviss och kan komma att flyttas fram ytterligare.

Apoteket Dos fortsätter att kontakta berörda förskrivare för åtgärd.

2023-07-07 Uppdatering Isomex depottablett 30 mg
Isomex depottablett 30 mg är nu tillbaka på lager igen och därmed tillgänglig för förskrivning.

2023-06-14 Restsituation Tavegyl 1 mg
Tavegyl tablett 1 mg är restnoterad med oviss leverans. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Tavegyl kommer att tas bort från disp-sortimentet på grund av återkommande restsituationer.

2023-06-14 Gällande Lyrica kapsel
Det går inte längre att göra nya ordinationer av Lyrica kapsel 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg samt 300 mg som dosdispenserat, utan i stället hänvisas till respektive styrka av Pregabalin Sandoz. Orsaken är att Pregabalin finns i burk för alla styrkorna, har längre hållbarhet vid dosdispensering samt har lägre pris per kapsel.

2023-06-14 Gällande Vimpat tablett
Det går inte längre att göra nya ordinationer av Vimpat tablett 50 mg, 100 mg samt 150 mg som dosdispenserat, utan i stället hänvisas till Lacosamide Teva i styrkorna 50 mg och 100 mg. Orsaken är att Vimpat saknar brytningstillstånd för maskinell dosdispensering.

2023-04-21 Restsituation Ismo Retard 40 mg
Ismo Retard depottablett 40 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i mitten av juli. Tiden är preliminär och kan komma att förändras. Det finns inga direkt utbytbara alternativ. Även Ismo tablett 10 mg samt Monoket OD 25 mg och 50 mg är restnoterade.Isomex 30 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

Kontaktuppgifter till Apoteket Dos finner du är.

Se tidigare restsituationer