Här publicerar vi löpande nyheter och information från Apodos.

Apodos och Apoteket vill tacka Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten för ett mångårigt gott samarbete!

Från och med den 25 februari kommer ni, enligt landstingens upphandling, att få en ny
leverantör av dosförpackade läkemedel, Svensk Dos.

Om ni har frågor kring dosleveranserna efter den 25:e februari hänvisar vi till Svensk
Dos kundtjänst:

Jämtland-Härjedalen, 018-413 77 21,
Västernorrland, 018-413 77 22
Norrbotten, 018-413 77 23
Västerbotten, 018-413 77 24
info@svenskdos.se
www.svenskdos.se

Tackbrev från Apodos

VIKTIG INFO till förskrivare!

Ändrad förvaringsanvisning för Persantin Depot och Asasantin Retard

Boehringer Ingelheim, som tillverkar Persantin Depot och Asasantin Retard, har meddelat att man ändrat i tillverkningen av dessa läkemedel, vilket gjort att även rekommendationer kring förvaring förändrats. Tidigare gick det bra att förvara kapslarna i dosett eller dospåsar i en månad, men nu måste dessa förvaras i sin originalförpackning på grund av fuktkänslighet. Detta gör att vi inte längre kan dosdispensera Persantin Depot och Asasantin Retard. Därför pågår nu ett arbete för Dosapoteket att kontakta vården om flytt av ordinationerna från dosdispenserat till som hel förpackning. Därmed undanber vi oss nyinsättningar som dispenserat av dessa läkemedel tills att det i Pascal endast går att ordinera som originalförpackning. Man får så klart gärna gå in redan nu och ändra i ordinationerna för berörda patienter till expedition som hel förpackning.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Mars 2017

Dosreceptet förlorar sin status som recepthandling vid årsskiftet.

Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 att redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, tex. rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Ordinationshandling

Vid nästa release kommer Pascals ordinationshandling att uppdateras och utökas, hur den preliminärt kommer att se ut ser ni redan nu i demoversionen https://demo.eordinationpascal.se/

Detta innebär att dosreceptet som utskrift finns kvar även efter årsskiftet och att den uppdaterade ordinationshandlingen kommer att finnas parallellt med den en tid.

Dosapoteken kommer även fortsättningsvis att skicka med dosreceptet precis som tidigare.

Påminnelse om att skicka kylemballage för obruten kyltransport i retur

Vi vill uppmana mottagare av varor som skickas med obruten kyltranstport att skicka kylemballaget (ytteremballage, frigolitlåda och termosköldar) i retur till dosapoteket i Örebro så fort som möjligt. Klistra på medföljande returetikett på lämpligt ställe på kylemballaget. På etiketten framgår vilken transportör som hanterar kylemballaget. För BIBAB: lämna över emballaget vid nästa leveranstillfälle. För Post Nord: boka transport med Post Nord 0771-333310 knappval 1.

Vid frågor gällande retur av kylemballage vänlig kontakta Apotekets kundservice tel 0771-210 210.

Dosboxar

De plastboxar som används för förvaring av dosrullen går att beställa via vår kundservice (använd gärna mail) till en kostnad av 72 kr*. Kostnaden betalas av patienten.

* Prisjustering fr om 1 mars 2017

Information till Västra Götalands Regionen och Region Halland 

Utlämningsställen

Apoteket AB kommer i Västra Götalands Regionen ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Västra Götalands Regionen 

Apoteket AB kommer i Region Halland ha följande utlämningsställen:

Utlämningsställen för Apodos i Region Halland 

Information till samtliga utlämningsställen i regionerna:

Information gällande utlämning av dosförpackade läkemedel

Val av betalningssätt

Processbeskrivning Paketutlämning dos