2019-10-24 Restsituation Cardizem Retard 90 mg

Cardizem Retard är restnoterat och förväntas vara tillgängligt igen tidigast vecka 47. Det har under en längre tid varit stora tillgänglighetsproblem för de flesta liknande läkemedel. Detta gäller både de som innehåller diltiazem (t.ex. Cardizem Retard) och verapamil (t.ex. Isoptin Retard). Det är därför svårt att rekommendera ett bra alternativ att byta till. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2019-10-24 Furix Retard försvinner från den svenska marknaden

Läkemedelsföretaget Takeda har meddelat att de inte längre kommer att tillhandahålla Furix Retard. Detta gäller både styrkan 30 mg och 60 mg. Som alternativ finns Lasix Retard tillgängligt, men tyvärr finns det ingen direkt utbytbarhet mellan dessa då det saknas dokumentation för substitution. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2019-09-26 Indragning Ranitidin 150 mg

Läkemedelsverket har idag kommunicerat att det sker en indragning av samtliga perorala läkemedel som innehåller ranitidin. Denna berör apotek och detaljhandel, det vill säga inte det som redan expedierats ut till kund.

Indragningen sker efter att tester visat att läkemedel med ranitidin innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett ämne som sannolikt är cancerframkallande. Indragningen görs som en tillfällig försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Dosapoteket har agerat enligt indragningsskrivelse och plockat bort Ranitidin Mylan 150 mg från sortimentet med omedelbar verkan. Förskrivare kontaktas för åtgärd och ordination av eventuellt ersättande läkemedel.

2019-09-16 - Uppdatering Anafranil Retard 75 mg

Leveransen av Anafranil Retard har kommit två veckor tidigare än förväntat, så vi avbryter omedelbart kontakt med förskrivare. Läkemedlet är alltså åter tillgängligt för förskrivning.

2019-09-16 Uppdatering Moxonidin/Physiotens 0,2 mg

Leveransdatum för Moxonidin 0,2 mg är framflyttat till slutet av september. Nästan alla ordinationer är nu åtgärdade och troligen kommer inte Moxonidin 0,2 mg eller Physiotens 0,2 mg tillbaka till dossortimentet.

2019-09-16 Restsituation Captopril Mylan 25 mg

Captopril Mylan 25 mg är restnoterat och förväntas inte komma tillbaka förrän tidigast mitten av november 2019. Alla läkemedel innehållande substansen kaptopril är restnoterade, så närmaste alternativ är att byta till någon annan ACE-hämmare.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Captopril 25 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Glucobay 50 mg

Det har uppstått en restsituation för Glucobay 50 mg och bristsituationen förväntas vara till våren 2020. Under tiden finns möjligheten att förskriva Glucobay på licens (tillverkare = Bayer, ursprungsland = Tyskland), men endast som originalförpackning vid sidan om dospåsarna. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Glucobay kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Cardizem Unotard 180 mg

Cardizem Unotard 180 mg är restnoterat till och med preliminärt vecka 41 och dosapotekets lager räcker inte till dess. Ett möjligt alternativ att byta till kan vara Cardizem Retard 90 mg. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Cardizem Unotard 180 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

2019-09-16 Restsituation Dolcontin 30 mg

Dolcontin 30 mg, alla förpackningsstorlekar, är restnoterade. 100-burken utgår och blisterförpackningarna kommer tillbaka preliminärt i slutet av oktober. Dosapoteket kommer att kontakta berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. Dolcontin 30 mg kommer inte att tas tillbaka i dossortimentet igen.

Uppdatering 190904 Restsituation Alfacalcidol 0,25 mkg

Alfacalcidol 0,25 mkg finns nu åter på lager och är därmed tillgängligt för förskrivning/återinsättning i Apodos igen.

2019-09-04 Restsituation Campral/Aotal enterotablett 333 mg

Det har uppstått en ny restsituation för Campral och Aotal enterotablett 333 mg. Inga utbytbara alternativ finns tillgängliga och läkemedlet förväntas finnas tillgängligt först i slutet av januari 2020. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd.

2019-09-04 Restsituation Anafranil Retard 75 mg

Det har tyvärr uppstått en restsituation för Anafranil Retard 75 mg. Preliminärt leveransdatum är slutet av september. Inga utbytbara alternativ finns tillgängliga, men Anafranil tablett 25 mg kan vara ett alternativ i dossortimentet.

Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över dispenserbara ordinationer av Anafranil Retard 75 mg och göra en utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Anafranil Retard 75 mg åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

190821 Restsituation Moxonidin/Physiotens 0,2 mg

Det har uppstått en akut bristsituation för Moxonidin Actavis 0,2 mg, Moxonidin Stada 0,2 mg samt Physiotens 0,2 mg. Inga fler utbytbara alternativ finns på marknaden. Moxonidin Actavis 0,2 mg ser ut att bli tillgängligt först av alternativen ovan och har ett preliminärt leveransdatum i början av september.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för att komma fram till en lämplig åtgärd. När Moxonidin 0,2 mg åter finns tillgängligt är det upp till förskrivande läkare att vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna

190819 Uppdaterad information Lithionit 42 mg

Leveranserna av Lithionit 42 mg verkar nu ha stabiliserats. För de ordinationer som tillfälligt ändrats till licensalternativ finns alltså nu möjligheten att byta tillbaka till Lithionit.

Läkemedelsverket har 2019-07-11 fattat beslut om dispens för generell licens vid förskrivning av licensläkemedel med litium. Det innebär att läkare knutna till en klinik som beviljats generell licens kan förskriva licensläkemedel med litium till enskild patient, se https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Beslut-om-generell-licens-for-litium/ 

Observera att den generella licensen som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830. Förskrivaren får då ta ställning till byte/återinsättning av Lithionit .

190819 Uppdaterad information Anafranil 10 mg/25 mg

Både Anafranil 10 mg och Anafranil 25 mg finns efter en lång restsituation åter tillgängliga och är därför möjliga att förskriva i dospåsar igen.

Det är upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

190514 Restsituation Mianserin 10MG

Mianserin 10 mg och 30 mg är restnoterade från tillverkaren. När det gäller styrkan 30 mg har dosapoteket så mycket på lager att man har goda möjligheter att klara sig tills läkemedlet är tillbaka.

För styrkan 10 mg gäller dock att nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli och dosapotekets lager räcker bara till slutet av maj. Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över förskrivningar av Mianserin 10 mg och göra utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Mianserin 10 mg åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

Tidigarelagda stopptider 

Inför de stora helgerna tidigareläggs stopptiderna och leveranserna av Apodos så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Här lägger vi upp exakta tider i god tid innan helgerna närmar sig.

 Ändrade beställningsstopptider och leveranstider Jul & Nyår 2019 hittar du här.

Välkomen att anmäla dig till det digitala brev som ger dig information om restsituationer, samt även information om när ett läkemedel åter finns tillgängligt.

Gör din anmälan här:

Är du intresserad av fortsatta leveranser av Apodos från Apoteket? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Rådgivning om dina läkemedel

Du vet väl att om du har funderingar eller frågor om dina läkemedel eller hur du mår med dina läkemedel, så är du välkommen att kontakta oss

Apodos utökar rådgivningen i samband med ny eller förändrad förskrivning eller förlängning av tidigare förskrivning. Rådgivningsinformation skrivs ut i anslutning till "Information om dina läkemedel". Informationen är kvalitetssäkrad av Apoteket, personligt anpassad och innehåller en kortare beskrivning av respektive läkemedel, hur det verkar i kroppen och om det är något du behöver ha i åtanke när du använder läkemedlet. Apodos farmaceuter kontaktar kunder personligen där vi anser att det är befogat för att säkerställa säker läkemedelsanvändning.

Abonnemang

Apodos har utökat abonnemangserbjudandet och nu kan vi även erbjuda abonnemang på egenvårdsartiklar. Abonnemang gör det enklare att och smidigare att administrera beställningar till dig eller dina patienter. Läs mer här.

Ej avhämtade dosrullar

Apotek som skall återrapportera ej avhämtade dosrullar kan numera göra detta online. Till onlineformuläret.

Vi har inga kända leveransstörningar.

Har du frågor rörande din leverans kontakta oss på apodos@apoteket.se eller på 0771-210 210.