2021-04-15 

Acetylsalicylsyra Teva tablett 160 mg utgår

Acetylsalicylsyra Teva 160 mg utgår efter slutförsäljning och det finns inget utbytbart som är möjligt att dosdispensera. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för ordinationsändring. Styrkan 75 mg finns kvar i dossortimentet.

 

Glibenklamid Recip tablett 3,5 mg utgår

Alla förpackningsstorlekar av Glibenklamid Recip 3,5 mg utgår efter slutförsäljning. Sedan tidigare har även styrkan 1,75 mg försvunnit från marknaden. Det enda utbytbara alternativet, Daonil 3,5 mg kommer tyvärr också tas bort från den marknaden enligt tillverkaren, men finns tillgänglig preliminärt till september 2021. 

Apoteket Dos planerar för ett byte till Daonil 3,5 mg, men på sikt behöver förskrivare ta ställning till annat alternativ

2021-04-01 Uppdaterad information angående Melatonin AGB

Lagerberedningen Melatonin AGB kommer att avregistreras i maj, men allt lager från tillverkaren är redan slut. Dosapoteket har därför med start i mitten av mars börjat flytta ordinationerna från dispenserat till som originalförpackning. Läkemedlet kan sedan köpas på lokalt apotek om det finns lager, men som längst till i maj då varan
avregistreras.

Det finns flera alternativ av melatonin på marknaden, men inget som säljs helt inom förmånen för alla.

1 mars kom det ett godkänt läkemedel med samma namn som nuvarande
lagerberedning (Melatonin AGB), men från en annan tillverkare, samt i nya
förpackningar och med en viss skillnad i tablettutseende. Detta läkemedel säljs endast inom förmånen till de som är mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem och går heller inte expediera utifrån tidigare recept på lagerberedningen.

Berörda patienter och deras förskrivare behöver ta en dialog om melatoninbehandlingen ska fortsätta och i så fall på vilket sätt. Viktigt är, som redan nämnts, att alla alternativ förskrivs utanför högkostnadsskyddet för de som är äldre än 17 år.

Några exempel på melatoninprodukter sammanfattas nedan.

Lagerberedning: Melatonin AGB tablett 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Går att köpa på nuvarande recept som hel förpackning inom förmånen tills lagret är slut. Avregistreras helt i maj

Nytt läkemedel: Melatonin AGB tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande endast med förmån till barn och ungdomar mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem

Nytt läkemedel: Mellozzan tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande utan förmån

Melatan tablett 3 mg och 5 mg
Kräver nytt recept. Endast godkänt för behandling av jetlag hos vuxna. Säljs för närvarande utan förmån

Circadin depottablett 2 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning utan förmån


2020-12-15 Uppdatering Beviplex Forte

Preliminärt leveransdatum för Beviplex Forte har tyvärr flyttats fram från slutet av december 2020 till 10 mars 2021.
Orsaken anges vara produktionsstörningar kopplade till covid-19-situationen.

Se tidigare restsituationer

Nytt avtal

Den första april 2021 tar Apoteket AB över ansvaret för dosförpackade läkemedel i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköpings län. 

Direktleveransavtal


Vi erbjuder direktleverans till boendet, hemtjänstkontoret, vårdcentralen etc. Leveransen levereras mellan klockan 08-16. Om du vill säkerställa att din leverans kommer före klockan 12 tillkommer en extra avgift. För enklare sortering av leveransen kan du också välja att dela upp leveransen per avdelning på till exempel boendet. Vid leverans sker överlämning till behörig personal för kvittering. 

Det mesta som finns i apotekets sortiment kan vi skicka i samma leverans som dosrullarna. 

Säkerställ att du har ett avtal genom att kontakta Apodos Kundservice på apodos@apoteket.se 

Vi har inga kända leveransstörningar.

Har du frågor rörande din leverans kontakta oss på apodos@apoteket.se eller på 0771-210 210.  

Leveranser

På grund av besöksförbud håller många enheter stängt och låst. Det försvårar leverans när chauffören kommer och inte alltid har ett telefon nummer.

Vi ber er därför att maila kontaktuppgifter (helst ett mobilnummer för snabb kontakt) till apodos@apoteket.se för ert boende så att chauffören kan meddela att hen är på väg eller på plats.

Kvittenser
Kvittenser sker idag genom att chauffören kvitterar i mottagarens ställe. Chauffören kvitterar och noterar namn på den som tar emot leveransen.