190716 Uppdaterad information

Restsituation Lithionit 42 mg

Apodos har nu lyckats säkerställa ett lager av Lithionit 42 mg som bör räcka tills att leveranserna från tillverkaren hunnit stabiliseras. 

Apodos bevakar tillgången på Lithionit kontinuerligt.

Läkemedelsverket har 2019-07-11 fattat beslut om dispens för generell licens vid förskrivning av licensläkemedel med litium. Det innebär att läkare knutna till en klinik som beviljats generell licens kan förskriva licensläkemedel med litium till enskild patient, se https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Beslut-om-generell-licens-for-litium/ 

Observera att den generella licensen som Läkemedelsverket har beviljat endast är giltig tom 190830. Förskrivaren får då ta ställning till byte/återinsättning av Lithionit .

 

190604 Uppdaterad information

Restsituation Anafranil 10 mg/25 mg

Anafranil/Klomipramin tablett 10 mg/25 mg långtidsrest med ovisst leveransdatum. Alla förpackningsstorlekar och utbytbara alternativ är restnoterade.

Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över förskrivningar av Anafranil/Klomipramin 10 mg och 25 mg och göra utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Anafranil/Klomipramin åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

 

190514

Restsituation Mianserin 10MG

Mianserin 10 mg och 30 mg är restnoterade från tillverkaren. När det gäller styrkan 30 mg har dosapoteket så mycket på lager att man har goda möjligheter att klara sig tills läkemedlet är tillbaka.

För styrkan 10 mg gäller dock att nästa leverans kommer tidigast i slutet av juli och dosapotekets lager räcker bara till slutet av maj. Detta innebär att förskrivare snarast möjligt behöver se över förskrivningar av Mianserin 10 mg och göra utsättning eller byta till alternativt läkemedel.

När Mianserin 10 mg åter finns tillgängligt är det upp till varje förskrivare att bedöma om det är aktuellt med återinsättning eller byte tillbaka till detta läkemedel som dispenserad ordination.

Vi har inga kända leveransstörningar.

Har du frågor rörande din leverans kontakta oss på apodos@apoteket.se eller på 0771-210 210.  

    

Är du intresserad av fortsatta leveranser av Apodos från Apoteket? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Rådgivning om dina läkemedel

Du vet väl att om du har funderingar eller frågor om dina läkemedel eller hur du mår med dina läkemedel, så är du välkommen att kontakta oss

Apodos utökar rådgivningen i samband med ny eller förändrad förskrivning eller förlängning av tidigare förskrivning. Rådgivningsinformation skrivs ut i anslutning till "Information om dina läkemedel". Informationen är kvalitetssäkrad av Apoteket, personligt anpassad och innehåller en kortare beskrivning av respektive läkemedel, hur det verkar i kroppen och om det är något du behöver ha i åtanke när du använder läkemedlet. Apodos farmaceuter kontaktar kunder personligen där vi anser att det är befogat för att säkerställa säker läkemedelsanvändning.

Abonnemang

Apodos har utökat abonnemangserbjudandet och nu kan vi även erbjuda abonnemang på egenvårdsartiklar. Abonnemang gör det enklare att och smidigare att administrera beställningar till dig eller dina patienter. Läs mer här.

Ej avhämtade dosrullar

Apotek som skall återrapportera ej avhämtade dosrullar kan numera göra detta online. Till onlineformuläret.

Tidigarelagda stopptider 

Inför de stora helgerna tidigareläggs stopptiderna och leveranserna av Apodos så att allt hinner levereras i god tid innan ledigheten. Här lägger vi upp exakta tider i god tid innan helgerna närmar sig.

Ändrade beställningsstopptider och leveranstider våren 2019 hittar du här.