2021-09-28 Uppdatering angående Kalcipos-D

Kalcipos-D är åter tillgänglig för förskrivning efter en längre tids restnotering.

För patienter tillhörande Region Halland eller Västra Götalandsregionen:
Då Kalcipos-D restnoterades ändrades förskrivningen till tablett Kalcipos 500 mg och Benferol 400 E. Ursprungligen skulle dessa förskrivningar ändras tillbaka när Kalcipos-D åter var tillgänglig.

På grund av problem med dosdispensering av Benferol ändrades förskrivningen av Benferol från dosdispensering till ordination av en helförpackning. I samråd med berörda regioner bedöms det därför inte aktuellt att göra ett automatiskt byte tillbaka till Kalcipos-D på grund av den risk för dubbelmedicinering som då finns. Exempelvis kan patienter ha läkemedel med D-vitamin som helförpackning, tex kapsel Benferol 400IE eller som dispenserat i dospåse, tex tablett Divifarm 800IE.

Förskrivare tillhörande Region Halland eller Västra Götalandsregionen kan kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda.

2021-08-25 Uppdatering Nozinan 25 mg

Som vi tidigare meddelat så utgår Nozinan 25 mg efter slutförsäljning.

Eftersom det enda utbytbara alternativet, Levomepromazine Orion tablett 25 mg, ännu inte är godkänt för dosdispensering så har Apoteket Dos påbörjat kontakt med förskrivare om åtgärd. För vissa patienter kan Levomepromazine i styrkan 100 mg vara ett alternativ.

Lagret av Nozinan 25 mg är i det närmaste slut och med start i slutet av vecka 34 kommer kvarvarande ordinationer börja flyttas till expedition som originalförpackning. I samband med detta expedieras 1 förpackning av Levomepromazine Orion tablett 25 mg.

Information skickas med dosleveranserna samt via Pascal. Om någon förskrivare eller vårdanden enhet vill få hjälp med att identifiera vilka som är ordinerade Nozinan 25 mg så går det bra att kontakta Apoteket Dos.

2021-08-17 Nozinan 25 mg utgår efter slutförsäljning

Läkemedelsföretaget Sanofi har meddelat att de inte längre tillhandahåller Nozinan 25 mg och läkemedlet är redan slut hos leverantören. Kvar finns Nozinan i styrkan 5 mg, men det är oklart om även denna på sikt kommer att utgå.

Det finns ett utbytbart alternativ tillgängligt, Levomepromazine Orion tablett 25 mg, men enligt FASS så ska dessa tabletter förvaras i sin originalförpackning på grund av att de är ljuskänsliga. Därför finns tyvärr inte möjligheten att dosdispensera detta alternativ. Förskrivarna uppmanas att se över Nozinan-ordinationer för berörda patienter och ta ställning till annat alternativ.

2021-08-17 Egazil depottablett 0,2 mg är restnoterad

Egazil depottablett 0,2 mg  är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av januari 2022. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-06-11 Metylskopolamin APL 2,5 mg utgår

Metylskopolamin APL kapsel 2,5 mg utgår och det finns inga utbytbara alternativ. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-06-11 Progynon 1 mg är restnoterad

Progynon dragerad tablett 1 mg är restnoterad och förväntas inte komma tillbaka förrän i oktober 2021 och utbytbara alternativ saknas.

Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd. Möjliga alternativ kan vara Progynon 2 mg eller Femanest 1 mg.

2021-06-11 Isosorbidmononitrat 20 mg utgår

Läkemedelsföretaget Mylan (ingår i Viatris) har meddelat att Isosorbidmononitrat Mylan, tablett 20 mg utgår och det finns inga utbytbara alternativ tillgängliga på marknaden.

Läkemedlet finns även i styrkan 10 mg, men enligt Mylan kommer även denna att utgå efter slutförsäljning. Lagret beräknas dock räcka till hösten 2022.

Dosapoteket ställer över från 20 mg till dubbla antalet tabletter av 10 mg, men det är bra om förskrivare börjar fundera över alternativ.

2021-05-12 Kalcipos-D

Kalcipos-D tablett 500 mg/400 IE är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av juli. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. I samråd med berörda regioner så ställs alla dosdispenserade Kalcipos-D-ordinationer över till Kalcipos tablett 500 mg och Benferol 400 IE. Dessa två läkemedel motsvarar tillsammans innehållet i Kalcipos-D. Meddelande angående situationen skickas ut till berörda patienter och det går även ut information till förskrivare via Pascal. När Kalcipos-D är tillbaka på lager igen så ändras ordinationerna tillbaka igen.

2021-05-12 Mindiab 2,5 mg och 5 mg

Läkemedelsföretaget Pfizer har meddelat att Mindiab tablett 2,5 mg samt 5 mg kommer att utgå efter slutförsäljning. När det gäller styrkan 2,5 mg så kommer läkemedlet troligen ta slut redan under juni, medan styrkan 5 mg kommer att finnas kvar ett tag till. Dosapoteket kommer att kontakta alla berörda förskrivare, men det är bra om man redan nu börjar se över alternativ och gör ordinationsändringar.

2021-05-12 Liothyronin 20 mkg

Liothyronin tablett 20 mkg är restnoterad och förväntas komma tillbaka i slutet av maj. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Det kan finnas licensalternativ som är möjliga att förskriva, men inte som dosdispenserat. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-05-12 Nitrazepam 5 mg

Nitrazepam tablett 5 mg utgår efter slutförsäljning och är inte längre beställningsbart. Det finns inget utbytbart alternativ tillgängligt. Det kan finnas licensalternativ som är möjliga att förskriva, men inte som dosdispenserat. Dosapoteket kontaktar berörda förskrivare för lämplig åtgärd.

2021-04-15 

Acetylsalicylsyra Teva tablett 160 mg utgår

Acetylsalicylsyra Teva 160 mg utgår efter slutförsäljning och det finns inget utbytbart som är möjligt att dosdispensera. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för ordinationsändring. Styrkan 75 mg finns kvar i dossortimentet.

Glibenklamid Recip tablett 3,5 mg utgår

Alla förpackningsstorlekar av Glibenklamid Recip 3,5 mg utgår efter slutförsäljning. Sedan tidigare har även styrkan 1,75 mg försvunnit från marknaden. Det enda utbytbara alternativet, Daonil 3,5 mg kommer tyvärr också tas bort från den marknaden enligt tillverkaren, men finns tillgänglig preliminärt till september 2021. 

Apoteket Dos planerar för ett byte till Daonil 3,5 mg, men på sikt behöver förskrivare ta ställning till annat alternativ

2021-04-01 Uppdaterad information angående Melatonin AGB

Lagerberedningen Melatonin AGB kommer att avregistreras i maj, men allt lager från tillverkaren är redan slut. Dosapoteket har därför med start i mitten av mars börjat flytta ordinationerna från dispenserat till som originalförpackning. Läkemedlet kan sedan köpas på lokalt apotek om det finns lager, men som längst till i maj då varan
avregistreras.

Det finns flera alternativ av melatonin på marknaden, men inget som säljs helt inom förmånen för alla.

1 mars kom det ett godkänt läkemedel med samma namn som nuvarande
lagerberedning (Melatonin AGB), men från en annan tillverkare, samt i nya
förpackningar och med en viss skillnad i tablettutseende. Detta läkemedel säljs endast inom förmånen till de som är mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem och går heller inte expediera utifrån tidigare recept på lagerberedningen.

Berörda patienter och deras förskrivare behöver ta en dialog om melatoninbehandlingen ska fortsätta och i så fall på vilket sätt. Viktigt är, som redan nämnts, att alla alternativ förskrivs utanför högkostnadsskyddet för de som är äldre än 17 år.

Några exempel på melatoninprodukter sammanfattas nedan.

Lagerberedning: Melatonin AGB tablett 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Går att köpa på nuvarande recept som hel förpackning inom förmånen tills lagret är slut. Avregistreras helt i maj

Nytt läkemedel: Melatonin AGB tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande endast med förmån till barn och ungdomar mellan 6-17 år med adhd och sömnproblem

Nytt läkemedel: Mellozzan tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning. Säljs för närvarande utan förmån

Melatan tablett 3 mg och 5 mg
Kräver nytt recept. Endast godkänt för behandling av jetlag hos vuxna. Säljs för närvarande utan förmån

Circadin depottablett 2 mg
Kräver nytt recept och kan ordineras som hel förpackning utan förmån

Se tidigare restsituationer

Nytt avtal

Den första april 2021 tog Apoteket AB över ansvaret för dosförpackade läkemedel i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och Jönköpings län. 

Direktleveransavtal


Vi erbjuder direktleverans till boendet, hemtjänstkontoret, vårdcentralen etc. Leveransen levereras mellan klockan 08-16. Om du vill säkerställa att din leverans kommer före klockan 12 tillkommer en extra avgift. För enklare sortering av leveransen kan du också välja att dela upp leveransen per avdelning på till exempel boendet. Vid leverans sker överlämning till behörig personal för kvittering. 

Det mesta som finns i apotekets sortiment kan vi skicka i samma leverans som dosrullarna. 

Säkerställ att du har ett avtal genom att kontakta Apodos Kundservice på apodos@apoteket.se