VĂ¥rt sortiment

Här hittar du aktuella sortimentslistor av dosförpackade läkemedel för respektive region.

Uppdaterad 2023-02-02

Dossortiment Västra Götaland & Halland

Dossortiment VGR och Halland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment VGR och Halland i ATC-ordning

Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping

Dossortiment KKBÖJ sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment KKBÖJ ATC-ordning

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland 

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland ATC-ordning


2023-01-31 Uppdatering Baklofen tablett 10 mg och 25 mg

Baklofen 10 mg finns åter tillgängligt för förskrivning. Styrkan 25 mg är fortsatt restnoterad.

2023-01-31 Ny uppdatering isosorbidmononitrat

Ismo tablett 10 mg och Ismo Retard depottablett 40 mg finns åter tillgängliga för förskrivning. Sedan tidigare är det meddelat att även Isomex 30 mg är åter. Det är dock fortsatta tillgänglighetsproblem för Monoket OD 25 mg och 50 mg, vilka därför inte är tillgängliga för nyförskrivning. Dessa förväntas vara tillbaka tidigast i april. Förskrivare uppmanas att se över ordinationer av Monoket OD och göra utsättning eller eventuellt byte till något annat.

2023-01-31 Orstanorm tablett 2,5 mg utgår

Tillverkaren av Orstanorm tablett 2,5 mg har meddelat att denna produkt kommer att utgå. Det finns inga andra utbytbara alternativ, men Orstanorm tablett i styrkan 5 mg finns fortsatt tillgänglig för förskrivning.

Apoteket Dos ställer över ordinationer till styrkan 5 mg i den utsträckning som det är möjligt och i övriga fall kontaktas berörda förskrivare.

2023-01-31 Uppdatering Naltrexon tablett 50 mg

Naltrexon Vitaflo tablett 50 mg finns nu åter tillgängligt för förskrivning efter en lång restsituation för hela utbytesgruppen

2023-01-23 Isomex 30 mg åter tillgänglig i disp

Isomex 30mg finns åter tillgängligt för förskrivning för dispensering. Dosapoteket har flyttat tillbaka Isomex 30mg till dospåse. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle. 
Ordinationer på Imdur 60mg är ändrat till Isomex 30mg med motsvarande dosering. Isomex 30mg finns med i dospåse från nästa ordinarie dosrulle.

Tilläggsdoser kan beställas av förskrivare.

Förskrivare/enhetschef eller MAS kan kontakta Apoteket Dos för att få listor över vilka patienter som är berörda till viss arbetsplatskod. 


2023-01-18 Uppdatering Isosorbidmononitrat

Det finns för närvarande inga tillgängliga alternativ av isosorbidmoninitrat att förskriva i dopsåse. Ismo 10mg, Ismo Retard 40mg, Monoket OD 25mg och Monoket OD 50mg är avmarkerade i SOL. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

2023-01-05 Uppdatering Isosorbidmononitrat, Isomex och Imdur

Restsituationerna för Isomex 30 mg samt Imdur 30 mg och 60 mg pågår fortfarande och lagret hos Apoteket Dos tar inom kort helt slut.

För att berörda patienter ska kunna få sina övriga läkemedel i dospåsarna så flyttas recepten på Isomex och Imdur från dospåse till helförpackning. Eftersom Apoteket Dos inte har förpackningar på lager så kan ingen förpackning expedieras i samband med flytten av recepten. Det kan finnas ett fåtal förpackningar kvar på lokala apotek. Vilka läkemedel som finns på lager kan ses via fass.se.

Information om förändringen skickas med dosrullarna till berörda patienter/mottagare med en uppmaning att kontakta sina läkare. Respektive region är informerad om situationen och hanteringen.

Läkemedelsföretagen som säljer Isomex respektive Imdur arbetar på att få nya förpackningar till Sverige, men det är i dagsläget oklart hur lång tid detta kommer att ta. Utifrån de uppgifter Apoteket fått kan Isomex och/eller Imdur eventuellt finnas beställningsbart inom 1-2 veckor.

Förskrivare kan kontakta Apoteket Dos via apodos@apoteket.se för att få ut listor över berörda patienter kopplade till en viss arbetsplatskod.

Det går även bra att kontakta vår kundtjänst vid frågor.

Informationen på denna sida uppdateras löpande


2022-12-27 Total restsituation för långverkande isosorbidmononitrat i styrkorna 30 och 60 mg

Det har tyvärr uppstått en brist på marknaden för alla utbytbara alternativ av isosorbidmononitrat depottabletter i styrkorna 30 och 60 mg. När det gäller styrkan 30 mg så är det Isomex 30 mg som är det alternativ som för närvarande dosdispenseras. Detta läkemedel förväntas komma tillbaka först i februari 2023. Gällande styrkan 60 mg så skedde nyligen en indragning från Läkemedelsverket av Isonova 60 mg som inte längre får säljas. Ett tillfälligt byte har därför gjorts till Imdur 60 mg, men detta läkemedel är restnoterat till preliminärt mars 2023 och doslagret är begränsat.

Apoteket Dos har kommunikation med tillverkarna för att se över om det på något sätt går att skynda på leveranser av respektive läkemedel och kommer att uppdatera informationen om vilken åtgärd som kommer att krävas. Imdur 120 mg har tillfälligt tagits in i dossortimentet för att kunna ersätta för de som är ordinerade 2 depottabletter av styrkan 60 mg.

2022-12-27 Läkemedel i dossortimentet som kommit tillbaka efter restsituation

Följande läkemedel är tillbaka efter restsituation och därmed tillgängliga för förskrivning:

  • Iktorivil tablett 0,5 mg (styrkan 2 mg är fortsatt restnoterad)
  • Klorzoxazon tablett 250 mg
  • Normorix tablett 5 mg/50 mg
  • Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg
  • Tavegyl tablett 1 mg
  • Temesta tablett 1 mg

2022-11-22 Restsituation Primolut-Nor 5 mg

Primolut-Nor tablett 5 mg har varit restnoterad under en längre tid och fått leveransdatum framflyttat till i december. Det rör sig om ett fåtal patienter som har detta läkemedel.

Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar förskrivarna för åtgärd och läkemedlet tas bort från dossortimentet.

2022-11-22 Restsituation Absenor Depot 300 mg

Absenor Depot depottablett 300 mg är restnoterad och det finns inga utbytbara alternativ på marknaden. Ny leverans förväntas omkring 6 december.

Eftersom lagret inte räcker till dess påbörjas kontakt med förskrivare angående åtgärd. Möjliga alternativ i dossortimentet kan vara Absenor enterotablett 300 mg eller Absenor Depot 500 mg.

Så fort Apoteket Dos har fått hem läkemedlet på lager så avbryter vi kontakt med förskrivare och uppdaterar detta meddelande.

2022-10-19 Restsituation Naltrexone tablett 50 mg

Naltrexone POA Pharma tablett 50 mg är restnoterad och förväntas inte komma tillbaka förrän i december.

Även alla utbytbara alternativ ser ut att vara restnoterade till december/januari och Apoteket Dos kontaktar därför berörda förskrivare för åtgärd.

2022-10-19 Sinemet tablett 12,5 mg/50 mg förlorar delbarhet

Tillverkaren Organon Sweden har meddelat att tablettutseendet för Sinemet tabletter kommer att förändras.

Brytskåran tas bort för att göra tabletten mer hållfast och inte ska gå sönder lika lätt.

Detta innebär att Apoteket Dos inte längre får halvera tabletterna för Sinemet 12,5 mg/50 mg och därmed kommer läkemedlet heller inte kunna ordineras som halv tablett i dospåsarna.

Delbarheten för Sinemet 12,5 mg/50 mg tas bort från och med 31 oktober. Tyvärr finns inget utbytbart alternativ som är delbart.

Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-09-21 Restsituation för Artrox tablett 625 mg

Artrox tablett 625 mg är restnoterad och förväntas åter i december. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare angående alternativ.

Läkemedlet kommer att tas bort från dossortimentet och planeras inte tas tillbaka på grund av återkommande restsituationer.

2022-09-21 Ny uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg och 2 mg

Leveransdatum för båda styrkorna av Iktorivil tablett är framflyttat till slutet av september/början av oktober.

Detta betyder att Apoteket Dos kontaktar förskrivare även för styrkan 2 mg angående byte/utsättning.

2022-08-19 Uppdatering Fenantoin tablett 100 mg

Vi har tidigare meddelat att Fenantoin tablett 100 mg utgår efter slutförsäljning. Även Lehydan 100 mg är sedan tidigare slut och utgår. Eftersom Fenantoin 100 mg nu är slut från tillverkaren kommer Apoteket Dos att kontakta berörda förskrivare angående byte.

I disp-sortimentet finns Epanutin kapsel 100 mg som ett möjligt alternativ. Notera att Epanutin-kapslarna inte är delbara vilket omöjliggör finjustering av doseringen som ju är särskilt viktigt för fenytoin med dosberoende kinetik.

Inom kort kommer det även finnas ett licensalternativ tillgängligt för förskrivning. Det är Phenhydan 100 mg, 100 tabletter, säljande företag = Desitin Arzneimittel GMBH, ursprungsland = Tyskland. Detta alternativ kommer dock inte gå att ordinera i dospåsarna, utan endast som hel förpackning.

2022-07-25 Restsituation Pregabalin Sandoz

Det har uppstått en långvarig restsituation för Pregabalin Sandoz kapsel i styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg samt 150 mg. I samråd mer regionerna kommer byte att göras till Pregabalin 1A Farma för alla fyra styrkorna. I de fall indikationen är epilepsi så kontaktas dock berörda förskrivare för åtgärd. Bytet kommer att gälla tills vidare, det vill säga inget byte tillbaka till Pregabalin Sandoz är planerat.

Kontaktuppgifter till Apoteket Dos finner du är.

Se tidigare restsituationer