Här hittar du aktuella sortimentslistor av dosförpackade läkemedel för respektive region.

Uppdaterad 2024-02-09

Dossortiment Västra Götaland & Halland

Dossortiment VGR och Halland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment VGR och Halland i ATC-ordning

Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping

Dossortiment KKBÖJ sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment KKBÖJ ATC-ordning

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland 

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment för Ekerö, Lidingö, Solna, Stockholm och Sundbyberg samt Gotland ATC-ordning


2024-02-28 Uppdatering Intuniv
Status:
 Begränsad tillgång
Intuniv är restnoterad i styrkorna 1 mg och 4 mg. Apoteket Dos lager beräknas räcka för hela restsituationen för 1 mg och 4 mg men dessa styrkor är stoppade för nyförskrivning. Intuniv 2 mg och 3 mg finns fortfarande tillgängliga. Utbytbara läkemedel saknas.

2024-02-27 Uppdatering Etalpha 0.5 mikrog
Status: Åter tillgänglig
Finns åter i dispsortimentet efter tidigare restnotering.

2024-02-26 Restsituation Tetralysal 300 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-30
Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Utbytbara läkemedel finns som helförpackning. De utbytbara alternativen är inte lämpliga för dosdispensering.

2024-02-07 Restsituation Isomex 30 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-15
Apoteket Dos lager riskerar att inte täcka hela restperioden. Därför kommer Apoteket Dos registrera om Isomex 30 mg till Imdur 60 mg och Imdur 120 mg där det är möjligt.2 tabletter Isomex 30 mg ersätts av 1 tablett Imdur 60 mg. 4 tabletter Isomex 30 mg ersätts av 1 tablett Imdur 120 mg.

2024-02-07 Uppdatering Gabapentin Actavis 400mg
Status:
 Åter tillgänglig
De tidigare omregistrerade recepten av Gabapentin 400 mg till Gabapentin 300 mg och Gabapentin 100 mg kommer återställas till Gabapentin 400 mg.

2024-01-29 Restsituation Intuniv 4 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-27
Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Utbytbara läkemedel saknas. Intuniv är även restnoterad i styrkorna 1 mg och 2 mg. Apoteket Dos lager beräknas räcka för hela restsituationen för 1 mg och 2 mg men dessa styrkor är stoppade för nyförskrivning.

Intuniv 3 mg finns fortfarande tillgänglig. Utbytbara läkemedel saknas.

2024-01-04 Avregistrering Lopid 600 mg
Status:
 Avregistreras 2024-01-31.
Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Bezalip Retard, depottablett 400 mg är ett alternativ som dispenseras.

2023-12-20 Uppdatering Alfacalcidol 0,25 mkg och 0,5 mkg
Status:
 Indragning 2023-12-20
Läkemedelsverket har beslutat att återkalla Alfacalcidol Orifarm i samtliga styrkor 1 mikrogram, 0,5 mikrogram och 0,25 mikrogram. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd. Utbytbara läkemedel är restnoterade. Läkemedelsverket har beslutat om att utfärda ett särskilt tillstånd att expediera Alfacalcidol kapsel på generell licens. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

2023-12-11 Uppdatering Normorix mite 2,5 mg/25 mg och Normorix 5 mg/50 mg
Status:
 tillbaka i lager, åter tillgänglig för nyförskrivning

2023-12-11 Information Burinex 1 mg
Status:
 Utträder ur förmånerna 1/1-24 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Burinex utanför förmån.

2023-11-27 Information Levaxin 75 mikrogram
Status:
 Utträder ur förmånerna 1/12 på företagets begäran.
Hantering: Dosapoteket fortsätter dispensera Levaxin 75 mikrogram utanför förmån. Övriga styrkor på Levaxin i dispsortimentet ingår i förmånen.

2023-11-16 Restsituation Creon
Status: Begränsad tillgänglighet fram till 2025
Enligt tillverkaren av Creon kommer det finnas stor risk för störningar i tillgängligheten på Creon på samtliga styrkor. Detta beräknas pågå till 2025. På grund av detta har Apoteket Dos stoppat möjligheten att nyförskriva detta läkemedel i dospåse.

2023-11-14 Restsituation Kalcipos 500 mg
Status: Beräknas finnas tillgänglig 2024-03-01
Finns inget utbytbart att dispensera. Calitugg, tuggtablett 500 mg finns tillgänglig att förskriva som helförpackning. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare.

Kontaktuppgifter till Apoteket Dos finner du är.

Se tidigare restsituationer