Den 1 januari 2022 höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor. 

Enligt den nya högkostnadstrappan betalar invånarna från och med årsskiftet högst 2 400 kronor under en 12-månadersperiod för de läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.

Länk till eHälsomyndigheten.

2022-09-21 Restsituation för Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg

Normorix mite tablett 2,5 mg/25 mg är restnoterad och förväntas komma tillbaka en vecka in i oktober.

Under restperioden ställs ordinationerna över på halv tablett Normorix 5 mg/50 mg och ändras sedan tillbaka till Normorix mite igen när denna styrka finns tillgänglig.

2022-09-21 Restsituation för Artrox tablett 625 mg

Artrox tablett 625 mg är restnoterad och förväntas åter i december. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare angående alternativ.

Läkemedlet kommer att tas bort från dossortimentet och planeras inte tas tillbaka på grund av återkommande restsituationer.

2022-09-21 Ny uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg och 2 mg

Leveransdatum för båda styrkorna av Iktorivil tablett är framflyttat till slutet av september/början av oktober.

Detta betyder att Apoteket Dos kontaktar förskrivare även för styrkan 2 mg angående byte/utsättning.

2022-08-19 Uppdatering restsituation Iktorivil tablett 0,5 mg

Som vi tidigare meddelat så är Iktorivil tablett 0,5 mg restnoterad. Nu är leveransdatum framflyttat till mitten av september och vi kontaktar därför berörda förskrivare angående byte/utsättning. Även för Iktorivil i styrkan 2 mg har leveransdatum flyttats fram till mitten av september, så denna är inte ett alternativ vid eventuellt byte.

2022-08-19 Uppdatering Fenantoin tablett 100 mg

Vi har tidigare meddelat att Fenantoin tablett 100 mg utgår efter slutförsäljning. Även Lehydan 100 mg är sedan tidigare slut och utgår. Eftersom Fenantoin 100 mg nu är slut från tillverkaren kommer Apoteket Dos att kontakta berörda förskrivare angående byte.

I disp-sortimentet finns Epanutin kapsel 100 mg som ett möjligt alternativ. Notera att Epanutin-kapslarna inte är delbara vilket omöjliggör finjustering av doseringen som ju är särskilt viktigt för fenytoin med dosberoende kinetik.

Inom kort kommer det även finnas ett licensalternativ tillgängligt för förskrivning. Det är Phenhydan 100 mg, 100 tabletter, säljande företag = Desitin Arzneimittel GMBH, ursprungsland = Tyskland. Detta alternativ kommer dock inte gå att ordinera i dospåsarna, utan endast som hel förpackning.

2022-07-25 Restsituation Tavegyl 1 mg

Tavegyl tablett 1 mg är restnoterat och förväntas komma tillbaka ca 25/8. Det finns inget utbytbart alternativ på marknaden. Apoteket Dos kontaktar berörda förskrivare för åtgärd.

2022-07-25 Restsituation Pregabalin Sandoz

Det har uppstått en långvarig restsituation för Pregabalin Sandoz kapsel i styrkorna 25 mg, 50 mg, 75 mg samt 150 mg. I samråd mer regionerna kommer byte att göras till Pregabalin 1A Farma för alla fyra styrkorna. I de fall indikationen är epilepsi så kontaktas dock berörda förskrivare för åtgärd. Bytet kommer att gälla tills vidare, det vill säga inget byte tillbaka till Pregabalin Sandoz är planerat.

2022-06-28 Iktorivil, tablett 0,5 mg

Iktorivil, tablett 0,5 mg är restnoterad. Dispenserade ordinationer av Iktorivil, tablett 0,5 mg ändras tillfälligt till delad tablett Iktorivil, tablett 2 mg i dospåse (där det är möjligt). Så fort Iktorivil, tablett 0,5 mg åter finns i lager kommer den tillbaka i dosrullen.

Ett alternativ till Iktorivil, tablett 0,5 mg är Iktorivil, orala droppar, lösning 2,5 mg/ml.

Kontaktuppgifter till Apoteket Dos finner du är.

Se tidigare restsituationer

VĂ¥rt sortiment

Dossortimentet grundar sig bland annat på läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

  • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
  • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
  • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

Här hittar du Apotekets aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel - inklusive licensläkemedel.

Uppdaterad 2022-08-23
Dossortiment Västra Götaland & Halland

Dossortiment VGR och Halland sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment VGR och Halland i ATC-ordning

Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping

Dossortiment KKBÖJ sorterad på läkemedelsnamn

Dossortiment KKBÖJ ATC-ordning