Apoteket erbjuder en rad tjänster för vård- och omsorg. Bättre läkemedelsanvändning ger större säkerhet för patienten och lägre kostnader för samhället.

Apoteket på vårdmarknaden

Flertalet landsting och regioner har valt Apoteket som leverantör av läkemedel till slutenvården och för tillverkning av specialläkemedel. Vi har även uppdrag kring farmaceutiska kunskapstjänster till flera landsting. Vid sidan om vårdmarknaden servar finns Apoteket för konsumentmarknaden där vi är den aktör som har flest öppenvårdsapotek över hela landet. Vi representerar en stark tradition med långa kund- och affärstraditioner inom läkemedel. Bättre hälsa, ökad patientsäkerhet, minskade vårdkostnader, hög kvalitet  och hållbar utveckling driver vårt arbete.

Världsledande inom dosförpackning

Apoteket har drivit så kallade dosapotek sedan 1989 där vi är världsledande när det gäller hela produktionskedjan – från ordination med det unika dosreceptet med patientens fullständiga läkemedelsbild till produktion och maskinell avsyning samt leverans av både dispenserade doser och kompletterande hela förpackningar.

 

Äldre och läkemedel

Apoteket vill ha ett nära samarbete med kunden. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Våra medarbetare utvecklar, anpassar och integrerar tjänsterna så att kunden – utifrån sina specifika behov och förutsättningar – får bästa möjliga lösning när det gäller kostnader, kvalitet och effektivitet.

Apoteket erbjuder produkter och tjänster som ökar kvaliteten och effektiviteten inom vård och omsorg. Tjänster bidrar till ökad patientsäkerhet och en effektivare hantering och användning av läkemedel. Viktiga kunder är landsting, kommuner och företag inom vård och omsorg.

På uppdrag av kunderna försörjer Apoteket sjukhus och vårdinrättningar med läkemedel. Detta sker genom drift av försörjningsenheter, produktion av dosförpackade läkemedel och drift av sjukhusapotek. Vi erbjuder även tjänster som kvalitetsgranskning, extemporetillverkning och läkemedelsdelsgenomgångar samt utbildning av vårdpersonal.