Apotekare, receptarie eller apotekstekniker?

Utbildning för att arbeta på Apoteket

De flesta som arbetar på apotek har en farmaceutisk utbildning (läran om läkemedel).

Apotekare har en akademiskt utbildning på 300 högskolepoäng och de arbetar med utbildning, läkemedelsgenomgångar, rådgivning och försäljning av receptbelagda mediciner.

Receptarier har akademisk utbildning på 180 högskolepoäng och de arbetar med expediering av recept, rådgivning om och försäljning av receptbelagda mediciner.

antagning.se finns information om apotekare- och receptarieutbildningarna.

Apotekstekniker är även en stor yrkesgrupp som arbetar på apotek. De har en eftergymnasial utbildning och arbetar ofta med rådgivning och försäljning inom egenvården, exempelvis receptfria mediciner och övriga apoteksprodukter. Läs mer om apoteksteknikerutbildningen på:

Assistenter arbetar med lager och kassaarbete och utbildas vid behov internt inom företaget.

På apotek över hela landet

Vi erbjuder praktikplatser på apotek för farmaceutstudenter över hela landet. Vår ambition är att ha så många praktikapotek som möjligt i regioner som är speciellt eftertraktade. Alla våra praktikapotek har utbildade handledare och intresset för att ta emot praktikanter är mycket stort.

Vi vill ge dig som student den bästa möjliga praktikperioden och erbjuder dig en inspirerande och lärorik utbildningsperiod där du kan ta del av branschens bredaste farmaceutiska verksamhet. Våra engagerade handledare ser fram emot att stötta dig i din praktiska utbildning. Hos oss erbjuder vi dig som praktikant:

  • Praktikantbidrag på 1700 kronor/månad (skattepliktigt)
  • Max 5 000 kronor kr/månad i ersättning för fördyrade omkostnader i samband med praktiken, t ex resor, boende.
  • Informations- och inspirationsdag. Du får träffa medarbetare som gör karriär inom olika verksamheter och höra mer om exempelvis vår tillverkning, kliniska prövningar samt träffa ledande personer som berättar om Apotekets framtidsplaner. Här får du självklart också prata om dina karriärmöjligheter hos oss!
  • Kompetensutveckling genom Apotekets egna utbildningar.
  • Utbildning i vårt recepthanteringssystem REX och andra IT-verktyg.
  • Tillgång till personalkortet och de förmåner som finns i Förmånskollen på Benify Flexpay.
  • Rabatt på handelsvaror 20% och receptfria läkemedel 5%.

Du har mycket stora möjligheter till anställning hos oss efter praktiken. Både tidsbegränsade, tillsvidareanställningar och semestervikariat. Vår egen personalpool Nationella resurser kan kanske vara av speciellt intresse för dig – omväxlande och utvecklande!

Vill du veta mer om praktiken hos oss eller har du några frågor? Kontakta oss gärna!

För apotekarstudenter

Du får en introduktion tilll Apoteket som företag och får lära dig apotekens roll i hälso- och sjukvården.

Du blir förtrogen med farmaceutiskt arbete på apotek och Apotekets olika verksamhetsgrenar. Du får utföra receptexpediering och bedöma rimligheten i föreskriven ordination samt tillämpa gällande författningar.

Praktisk sortimentsgenomgång sker, ofta i form a projektarbete. Kundkontakt, egenvårdsrådgivning och informationssökning ingår. Du kommer att ges möjlighet att träna i att lägga upp och genomföra en informationsaktivitet och få kännedom om, och möjlighet att delta i apotekets externa informationsverksamhet. Möjlighet ges till studiebesök.

För receptariestudenter

Du får introduktion till Apoteket som företag och får lära dig receptariens och apotekens roll inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Du får lära dig att utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination samt tillämpa gällande författningar. Kundkontakt, egenvårdsrådgivning och informationssökning ingår och möjlighet ges till studiebesök.

För apotekstekniker

Under praktikveckorna får du under handledning tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete inom försäljning, rådgivning, service, författningar, bransch- och produktkunskap. Dessutom får du insyn i apoteksteknikerns arbetsuppgifter när det gäller egenvårds- och varuförsörjningsområdet.

Vid ytterligare frågor kontakta oss via e-post.

Skicka e-post

Frågor & svar

Hur gör jag för att pröva min utbildning från annat land?

Legitimationsyrke (apotekare och receptarier) Inom EU

Skicka in ditt examensbevis till Socialstyrelsen och ansök om legitimation. För att bli anställd på Apoteket behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket och att du kan de svenska läkemedelsförfattningarna.

Utanför EU

Skicka in ditt examensbevis till Socialstyrelsen för prövning. Bedöms examen motsvara de svenska utbildningarna kommer du att genomgå ett särskilt kompletteringsprogram, läs mera hos Socialstyrelsen

Apotekstekniker

Det finns ingen generell bedömning på hur man bedömer en apoteksteknikers kunskaper. Utbildningarna varierar mycket i tid och innehåll inom och utom EU:s gränser. Det krävs en indviduell bedömning.

Jag läser till apotekare i Tyskland eller Danmark, och vill göra min praktik på ett svenskt apotek. Hur gör jag då?

Vår policy är att i första hand ställa upp med praktikplatser för de studenterna som studerar i Sverige. Om det är ett apotek som kan tänka sig att ta emot en student från ett annat land så är det enskilda apoteket som gör en bedömning om de har möjlighet att ta emot en praktikant eller ej.

Vad krävs för att arbeta på apotek?

De flesta som arbetar på apotek har en farmaceutisk utbildning (läran om läkemedel). Apotekare har en akademisk utbildning på 300 högskolepoäng och de arbetar mest med utbildning, läkemedelsgenomgångar, rådgivning om och försäljning av receptbelagda läkemedel.

Receptarier har en akademisk utbildning på 180 högskolepoäng och de arbetar med receptexpedition, rådgivning om och försäljning av receptbelagda läkemedel.

Apotekstekniker är också en stor grupp som arbetar på apotek, de har en eftergymnasial utbildning och arbetar oftast med försäljning av ej receptbelagda läkemedel och andra varor.

Det finns ett fåtal assistenter som arbetar med lager och med kassaarbete. De utbildas vid behov internt inom företaget.

Apoteket vill gärna intressera högstadieelever för det spännande arbetet på Apoteket. Inom apoteksbraschen kommer det att finnas stor efterfrågan på farmaceuter och apotekstekniker framöver.

Du är välkommen att söka en prao-plats hos oss. Det går bra att kontakta ett lokalt apotek och höra sig för om möjligheten finns att göra sin prao hos oss. Det är alltid apotekschefen som avgör om det är möjligt att ta emot en elev på apoteket. Även om det inte går att ordna på just det apoteket så kan det finnas i närområdet.

Som prao får du en handledare och ett schema att arbeta efter för att du ska få en så bra inblick som möjligt om hur det är att jobba på ett apotek.Tillsammans med din handledare möter du kunder som behöver råd och hjälp, du får vara med och hjälpa till i kassan och hantera varor etcetera.

Broschyr om prao hos Apoteket (2,8 MB)