Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2017

  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2016, 31 mars 2017
  • Delårsrapport januari – mars 2017, 21 april 2017
  • Delårsrapport januari – juni 2017, 19 juli 2017
  • Delårsrapport januari – september 2017, 19 oktober 2017

Sammanfattning av år 2016

  • Nettoomsättningen ökade till 20 325 (19 599) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 687 (469) miljoner kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 3,4 (2,4) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 637 (458) miljoner kronor.
  • Apoteket etablerade 13 nya apotek, förvärvade åtta, sålde fyra och moderniserade 45 apotek.
  • Apoteket vann upphandling om läkemedelsleveranser och tillverkning av specialläkemedel till Region Gävleborg.
  • Styrelsen föreslår utdelning om 300 (1 100) miljoner kronor.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016