Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2022

  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2021, 25 mars 2022
  • Delårsrapport januari-mars: 28 april 2022
  • Delårsrapport januari-juni: 21 juli 2022
  • Delårsrapport januari-september: 31 oktober 2022

    Apotekets årsstämma hölls den 27 april 2022 i Solna.