Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium 2016

  • Apotekets årsstämma ägde rum den 18 april på Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna
  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2015, 29 mars 2016
  • Delårsrapport januari – mars 2016, 22 april 2016
  • Delårsrapport januari – juni 2016, 20 juli 2016
  • Delårsrapport januari – september 2016, 26 oktober 2016

Sammanfattning av år 2015

  • Nettoomsättningen ökade till 19 599 (18 567) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 464 (343) miljoner kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 2,4 (1,8) procent.
  • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 591 (481) miljoner kronor.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 458 (371) miljoner kronor.
  • Apoteket öppnade fyra nya apotek och hade vid årets utgång 372 apotek.

Års- och hållbarhetsredovisning 2015