Finansiell information

Här publiceras löpande vår finansiella information

Kalendarium 2015

 • 27 mars: Års- och hållbarhetsredovisning 2014.
 • Årsstämman är den 13 april 2015 i Solna.
 • 24 april: Delårsrapport januari - mars
 • 17 juli: Delårsrapport januari - juni
 • 23 oktober: Delårsrapport januari - september

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 956 (4 623) miljoner kronor.
 • Rörelseresultaten uppgick till 31 (55) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (1,2) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 49 (66) miljoner kronor.

Sammanfattning av år 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 567 (18 847) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 343 (354) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (1,9) procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 371(297) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 158 miljoner kronor.

Års- och hållbarhetsredovisning 2014