Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2018

  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2017: 28 mars 2018
  • Delårsrapport januari – mars 2018: 20 april 2018
  • Delårsrapport januari – juni 2018: 19 juli 2018
  • Delårsrapport januari – september 2018: 19 oktober 2018
  • Apotekets årsstämma: 19 april 2018 i Solna