Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2020

 

  • Bokslutskommuniké 2019: 30 januari
  • Apotekets års- och håll barhetsredovisning 2019: 27 mars
  • Apotekets årsstämma: 22 april
  • Delårsrapport januari-mars 2020: 23 april
  • Delårsrapport januari-juni 2020: 17 juli
  • Delårsrapport januari-september 2020: 26 oktober