Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2019

  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2018: 28 mars 2019
  • Delårsrapport januari – mars 2019: 25 april 2019
  • Delårsrapport januari – juni 2019: 19 juli 2019
  • Delårsrapport januari – september 2018: 28 oktober 2019
  • Apotekets årsstämma: 24 april 2019 i Solna