Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium år 2021

 

  • Bokslutskommuniké 2020: 3 februari
  • Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2020: 26 mars
  • Apotekets årsstämma: 27 april
  • Delårsrapport januari-mars: 28 april
  • Delårsrapport januari-juni: 21 juli
  • Delårsrapport januari-september: 29 oktober