Här publiceras löpande vår finansiella information.

Kalendarium 2016

  • Apotekets årsstämma äger rum den 18 april 2016 kl. 10.00 på Apotekets huvudkontor, Dalvägen 12 i Solna

Kalendarium 2015

  • 27 mars: Års- och hållbarhetsredovisning 2014.
  • Årsstämman är den 13 april 2015 i Solna.
  • 24 april: Delårsrapport januari - mars
  • 17 juli: Delårsrapport januari - juni
  • 23 oktober: Delårsrapport januari - september

Sammanfattning av år 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 567 (18 847) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 343 (354) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (1,9) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 371(297) miljoner kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 158 miljoner kronor.

Års- och hållbarhetsredovisning 2014