Styrelsens arbete

Med utgångspunkt i bolagets ekonomiska mål, vilken utdelningspolicy som ska tillämpas samt beslutad ägaranvisning har styrelsen prioriterat anpassning av bolagets verksamhet till rådande marknadsförutsättningar. Vidare har styrelsen fördjupat sig i den strategiska inriktningen för bolaget vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förvalta och utveckla bolaget som marknadsledare på apoteksmarknaden. Andra prioriterade områden är hållbar utveckling, god intern kontroll, kostnadskontroll, investeringar samt uppföljning av beslutade investeringar. Beslut i ersättningsfrågor för ledande befattningshavare och extern rapportering har föregåtts av rekommendationer i ersättnings- respektive revisionsutskottet.

Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt en årscykel över frågor som styrelsen har att behandla under året. Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos.

Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde.

Styrelseledamöter

Gert Karnberger

Ordförande 
Ledamot sedan 2009 
Född 1943

Övriga uppdrag: -
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef och styrelseledamot i Clas Ohlson AB
Utbildning: Gymnasieingenjör kompl. med ekonomi.

Maria Curman

Ledamot sedan 2012
Född 1950

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SF Studios AB. Styrelseledamot i Bonnier AB, Bonnier Books, Cappelen Damm A/S och Work for you.
Tidigare befattningar: Vd Bonnierförlagen AB, Vd Sveriges Television och CEO Bonnier Books
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Leif Ljungqvist

Ledamot sedan 2012
Född 1971

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveaskog AB, Samhall AB och Statens Bostadsomvandling AB.
Tidigare befattningar: Aktieanalytiker Kaupthing Bank, Nordiska Fondkommission samt Hagströmer & Qviberg.
Utbildning: Civilekonom.

Kristina Schauman

Ledamot sedan 2009
Född 1965

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Billerud-Korsnäs AB, Coor Service Management AB, Ellos Group Holding AB, Orexo AB, ÅF AB, BEWI Group AB, Skandia Liv Ömsesidigt och Rädda Barnen Service AB.
Tidigare befattningar: CFO Carniege Investment Bank AB och CFO OMX AB, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Vasakronan AB samt finanschef Investor AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Pia Gideon

Ledamot sedan 2017
Född 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Klövern AB och ActionAid. Styrelseledamot i Metria AB och Qlucore AB.
Utbildning: Civilekonom

Inger Andersson

Ledamot sedan 2017
Född 1950

Övriga uppdrag: Styrelseordförande S:t Eriks Ögonsjukhus och MistraBiotech. Styrelseledamot Miris Holding AB, Uppsala Monitoring Centre och Plastkretsens forskningsstiftelse.
Utbildning: Civilingenjör kemi, KTH.

 

Arbetstagarledamöter

Gunilla Larsson

Ledamot (ordinarie) sedan 2009
Född 1951
Utsedd av Unionen.

Lena Rhodin

Ledmot (suppleant) sedan 2013
Född 1959
Utsedd av Unionen.

Lisa Ekstrand

Ledamot (ordinarie) sedan 2015
Född 1975
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.

Hanna Ottosson

Ledamot (suppleant) sedan 2016
Född 1977
Utsedd av Sveriges Farmaceuter.