Ledningens arbete

Apotekets vd ansvarar för den löpande förvaltningen av företaget. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder vd verksamheten samt håller styrelsens ordförande informerad om väsentliga affärshändelser.

Vd ska organisera bolagets ledning så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Styrelsen får varje månad en rapport om koncernens resultat och ställning. Det finns även en så kallad vd-instruktion där ansvarsområden för Apotekets vd regleras.

Företagsledningen är ett rådgivande organ till vd och ledningen sammanträder en gång i månaden med uppehåll under juli månad. Ärenden som behandlas är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.

Uppföljning av verksamheten sker framför allt genom uppföljningar varje kvartal samt genom månatliga ekonomiska ledningsrapporter.

För beslutsärenden ska underlaget innehålla ett förslag till beslut. Vid beslutsfrågor överväger alltid koncernledning om frågan ska kräver facklig samverkansbehandling före ett definitivt beslut.

Rasmus Nerman

VD

Anställd och medlem i företagsledningen sedan 10 januari 2022. Född 1978. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Master i International Management från CEMS MIM. Tidigare befattningar: vd och koncernchef Humana, koncernchef INOM (Innovativ Omsorg i Norden) och verksam inom Boston Consulting Group.

Lars Skutholm

Sortiment & Logistik, vice vd

Civilekonom. Född 1968.
Tidigare befattningar: Vice President OTC, Nycomed, Affärsområdeschef Norden - Novartis Medical Nutrition, Affärsområdeschef Norden Nestlé HCN, Ansvarig för sortiment och inköp samt vård och omsorgsaffären i Apoteket.

Carl Tersmeden

Tf CFO

Civilekonom. Anställd sedan 2002 och medlem i företagsledningen sedan november 2021. Född 1962.
Tidigare befattningar: Chef Business Control Apoteket, Ekonomichef Alcro-Beckers Skandinavien.

 

Anna Rogmark

HR & Juridik

Jur.kand. och Licence Spécial en Droit Europeén, ULB. Anställd 2005 och medlem i företagsledningen sedan 2010. Född 1965.
Tidigare befattningar: Bolagsjurist i Biovitrum och Pharmacia.

Mikael Lenneryd

Marknad & Koncept

Kognitionsvetare och examen från Reklam- och kommunikationslinjen. Anställd på Apoteket sedan 2018 och medlem av företagsledningen sedan december samma år. Född 1969.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom e-handel, digital utveckling och marknadskommunikation på Samsung, ComHem och KnowIT.

Clas Artvin

IT

Civilekonom och systemvetare. Anställd på Apoteket och medlem av företagsledningen 2020. Född 1974.
Tidigare befattningar: CIO SJ AB, Globalt ansvarig för IT-styrning H&M IT, Divisionschef H&M IT, IT Managementkonsult och projektledare på Ernst & Young och Acando.

Louise Skalin

Kvalitet & Farmaci, chefsfarmaceut

Leg apotekare. Anställd 2000 och medlem i företagsledningen sedan 2020. Född 1973.
Tidigare befattningar: Chefsfarmaceut samt ansvar för processer och system inom Apoteket. Läkemedelsansvarig farmaceut och apotekschef hos olika apotekskedjor.

Kristoffer Ekelund

Strategi & Utveckling

BA och MSc Nationalekonomi och Operationsanalys. Anställd 2017 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1977.
Tidigare befattningar: Managementkonsult Bain & Co och OPX Partners, Affärschef Coop, uppdrag inom handel och FMCG.

Wictoria Glans

E-handel och Apodos

Ekonomie Magister. Anställd på Apoteket sedan 2013 och medlem av företagsledningen sedan 2016. Född 1974.
Tidigare befattningar: Försäljningschef Apoteket, Försäljningschef samt ekonomichef och business controller JC, ekonomichef Svensk Handel.

Camilla Olsson

Försäljning Syd

Leg receptarie. Anställd 2018 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1971.
Tidigare befattningar: Försäljningschef och regionchef på Apoteket, regionchef och apotekschef på Apotek Hjärtat.

Marie Rudolfsson

Försäljning Mitt

Ekonomie Magister. Anställd 2007 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1977.
Tidigare befattningar: Försäljningschef Apoteket, Chef Affärsenhet Vård, Chef Avtal, Affärscontroller Apoteket samt tidigare olika befattningar på ICA.

Johan Åman

Försäljning Nord

Civilekonom med studier på SH, SU, KTH samt SSE Executive Education. Anställd 2015 och medlem av företagsledningen sedan 2020. Född 1981.
Tidigare befattningar: Försäljningschef Apoteket, Area Sales Manager samt Retail Manager Hilti Svenska AB, Regionchef Lidl Sverige.