Ledningens arbete

Apotekets vd ansvarar för den löpande förvaltningen av företaget. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder vd verksamheten samt håller styrelsens ordförande informerad om väsentliga affärshändelser.

Vd ska organisera bolagets ledning så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås.

Rasmus Nerman
Vd, koncernchef 
Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2022.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, Master i International Management från CEMS MIM.
Tidigare befattningar: vd och koncernchef Humana, koncernchef INOM (Innovativ Omsorg i Norden) och verksam inom Boston Consulting Group.
Född 1978. 

Lars Skutholm
Chef Sortiment & Logistik, vice vd
Utbildning: Civilekonom
Tidigare befattningar: Vice President OTC, Nycomed, Affärsområdeschef Norden - Novartis Medical Nutrition, Affärsområdeschef Norden Nestlé HCN, Ansvarig för sortiment och inköp samt vård och omsorgsaffären i Apoteket.
Född 1968.

Nina Eriksson
Affärsområdeschef Butik
Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2022.
Utbildning: Flertalet ledarskapsutbildningar
Tidigare befattningar: Driftchef och vice vd Hemköp, landschef Clas Ohlson Storbitannien och ledande befattningar inom Clas Ohlson Sverige samt verksam inom Ikea. 
Född 1971.

Ewa Buhre Gidlöf
CFO, Chef Ekonomi & Affärsstyrning
Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2022.
Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet och Lynn University, Florida US
Tidigare befattningar: CFO Åhléns, CFO Actic, CFO TUI Nordic, ledande befattningar inom TUI Nordic/Fritidsresor, verksam inom PwC och SEB.
Född 1970.

Anna Rogmark
Chef HR & Juridik
Anställd 2005 och medlem i företagsledningen sedan 2010. 
Utbildning: Jur.kand. och Licence Spécial en Droit Europeén, ULB.
Tidigare befattningar: Bolagsjurist i Biovitrum och Pharmacia.
Född 1965. 

Mikael Lenneryd
Chef Marknad & Kommunikation
Anställd och medlem av företagsledningen sedan 2018.
Utbildning: Kognitionsvetare och examen från Reklam- och kommunikationslinjen.  
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom e-handel, digital utveckling och marknadskommunikation på Samsung, ComHem och KnowIT.
Född 1969.

Clas Artvin
CIO, Chef IT
Anställd och medlem av företagsledningen sedan 2020.
Utbildning: Civilekonom och systemvetare.  
Tidigare befattningar: CIO SJ AB, Globalt ansvarig för IT-styrning H&M IT, Divisionschef H&M IT, IT Managementkonsult och projektledare på Ernst & Young och Acando.
Född 1974.

Louise Skalin
Chef Kvalitet, Farmaci & Hållbarhet
Anställd 2000 och medlem i företagsledningen sedan 2020
Utbildning: Leg apotekare
Tidigare befattningar: Chefsfarmaceut samt ansvar för processer och system inom Apoteket. Läkemedelsansvarig farmaceut och apotekschef hos olika apotekskedjor.
Född 1973.

Mikael Meijer
Affärsområdeschef E-handel​ 
Anställd och medlem i företagsledningen sedan 2022.
Utbildning: M.Sc. in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm, B.Sc. in International Management från Stockholm University School of Business.
Tidigare befattningar: Direktör e-handel Electrolux (EMEA), e-handels och affärsutvecklingschef Mini Rodini och tidigare verksam inom adidas Group.
Född 1985.

Andreas Skillstedt
Affärsområdeschef Dos & Vård​ 
Anställd 2021 och medlem i företagsledningen sedan 2022.
Utbildning: Master inom process- och logistikutveckling
Tidigare befattningar: Lean Partner SAS, Group Head of Ancillaries och Transformation Manager Thomas Cook Group, OpEx & Lean Project Manager AstraZeneca, Production Manager Southco.
Född 1980.