En ny roll för medarbetarna

När Apoteksbolaget bildades förändrades yrkesrollen för medarbetarna radikalt – från pillertrillare till hälsorådgivare med kundkontakt. De blev nu också anställda i ett centraliserat företag med fokus på affärsutveckling och kundnytta.

När kunderna besökte ett apotek 1970 fick de lämna sina recept till en apotekstekniker – oftast en yngre kvinna –och sedan gå ut och göra lite ärenden innan de kom tillbaka för att hämta sina mediciner. Farmaceuterna gjorde i ordning recepten, och signerade expeditionen genom att sätta sin ”kråka” på etiketten. Sedan lämnade teknikerna ut läkemedlen i gråa påsar med nummerlappar på. Alla varor, även handelsvaror som handkrämer, fanns bakom disk.

Många av de anställda var runt 30 år och de flesta var apotekstekniker. Alla kvinnor hade kjol, långbyxor var det inte tal om och vågade moderna frisyrer sågs inte med blida ögon. Flickorna fick inte säga du till chefen, och man fick inte skratta. Kunderna som kom till apoteken för att hämta sin medicin var ju sjuka, och då ansågs det opassande med ett glatt humör.

Detta skulle snart ändra sig. Egenvård och självval introducerades på bred front 1975, vilket ställde helt andra krav på personalen. Detta uppskattades inte av alla. Som farmaceut kanske du hade valt att arbeta på apotek för att du ville tillreda läkemedel, och inte för att ha kontakt med kunder.

Apoteksbolaget inledde därför 1976 ett gigantiskt utbildningsprojekt för tusentals anställda – ”Kundrelationer”. Det var unikt på så sätt att det var första gången som bolaget ordnade en kurs som ”bara” handlade om hur man umgicks med kunder.

Lyft för apotekstekniker – och kunderna

En annan förändring som påverkade yrkesrollen var så kallad direktexpediering som infördes 1976. Det innebar att det nu var farmaceuten som satt bakom disken och tog emot recept, och expedierade det i de flesta fall på en gång. Farmaceuten skulle nu bli mer kundorienterad, samtidigt som flera av apoteksteknikernas uppgifter rationaliserades bort. Apoteksteknikerna rasade, med en tre månader lång konflikt som följd.

Hierarkin på apoteken baserades sedan länge på utbildningsnivå, därför var utbildning en viktig fråga för apoteksteknikerna. I början av 1980-talet reformerades utbildningssystemet, så att apoteksteknikerna kunde komplettera sin utbildning och bli receptarier. För kunderna innebar det att de möttes av större kunskap och kompetens än tidigare.

Mer fokus på hälsa

Sedan millennieskiftet har Apotekets hälsoprofil stärkts ytterligare, vilket också inneburit förändringar för medarbetarna. Yrkesrollen inriktades nu än mer på rådgivning, omsorg och kommunikation. Under temaåret Hälsans år 2004 infördes nyheten hälsocoacher på apoteket. Coachernas uppgift var att stimulera kunderna till att ändra sina levnadsvanor, till exempel att sluta röka.

Tjänsten Hälsokollen som lanserades 2010 var ett steg till i hälsans riktning. Den togs fram i samarbete med Apotekets medicinska expertråd med stöd av Europeiska hjärtläkarföreningen. Hälsokollen, som fortfarande finns kvar, riktar sig till allmänhet och företag och omfattar bland annat en hälsoenkät, möte med en specialutbildad farmaceut, provtagning av blodtryck och kolesterol samt en uppföljning. Syftet med tjänsten är att hjälpa kunden påverka sina vanor och på så sätt minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.


Bild 1: Hälsocirkeln Hjorten Örebro. Apoteket, Cityläkarna, Djurapoteket, Profilerad hälsa, Scholl, tandläkare Lars Zellman 1993. Fotograf Christer Pöhner.

Bild 2: Receptexpedition Per Andersson Tidor Bozyel, Apoteket Kronan Södertälje 1998. Fotograf Annette Öhman.

Bild 3: Dag Johannesson, sektor Personaladministration och Erik Bill, sektor Apoteksverksamheten 1981-11. Dag Johannesson och Erik Bill var ansvariga för den interna informationen rörande den nya grundutbildningen för apotekspersonal. Fotograf Boo Jonsson.

Bild 4: Apoteksteknikerprogrammet på Lundellska skolan, 1999. Fotograf Eva Jangö.