Dagens öppna och kundanpassade apotek är resultatet av den utveckling som inleddes när Apoteksbolaget bildades 1970. Bakom förändringen ligger grundläggande värderingar om hälsa och ett friskare liv. Två grupper har haft särskild betydelse för Apotekets utveckling: personalen och patientorganisationerna.

Att vara i ständig utveckling

När Apoteksbolaget bildades förändrades apoteken i grunden. De tidigare dystra lokalerna där kunderna köade vid en disk, förändrades steg för steg till öppna och kundanpassade försäljningsytor. Satsningen på egenvård och självvalet av handelsvaror och receptfria läkemedel var två stora nyheter som infördes under 1970-talet.

Många innovationer har tillkommit på initiativ från personalen. Två farmaceuter, i Vänersborg och i Trollhättan, tyckte att apoteken även skulle informera om våra fyrbenta vänners egenvård. Tillsammans med den biträdande länsveterinären skrev de 1985 ihop den 46 sidor långa broschyren ”Hälsoråd för hund”. Det blev en dundersuccé. På två år såldes den i 100 000 exemplar. Ett år senare fick broschyren en efterföljare producerad i Värmland – men nu för katter.

Sveriges första djurapotek öppnade i Trollhättan den 8 mars 1993, i anslutning till Hälsans hus. Här fanns förutom apotek även allmänläkare, tandläkare, sjuksköterskor med inriktning på folks hälsa och ett hälsocafé.

Framtidens apotek

Hälsans hus var ett resultat från projektet Framtidens apotek som bedrevs i början av 1990-talet. På Apoteket diskuterade man olika inriktningar för apoteken: Hälsans hus eller Rådhuset, eller en kombination av båda. På Hälsans hus var tanken att kunderna till exempel skulle kunna fylla på sin hälsoprofil, få kostråd, genomföra konditionstest eller få råd om motion eller rökavvänjning. På Rådhuset skulle kunderna få mer individuellt anpassad information och få hjälp att ta sina läkemedel på bästa sätt.

Under de kommande åren drevs många hälso- och friskvårdsrelaterade projekt inom apoteket. Ett led i den satsningen var kokboken ”En miljon lätta menyer”, som sponsrades av Diabetesförbundet och Hjärt-Lungfonden. Detta var bara ett exempel på ett samarbete mellan Apoteket och patientorganisationerna. I början av 2000-talet inrättades ett nationellt forum mellan Apoteket och patientorganisationerna, där organisationernas företrädare fick lämna synpunkter på Apotekets service och verksamhet. Vid det första mötet diskuterades bland annat e-handel, e-recept och webbaserad kommunikation. 

Nya sätt att driva apotek

Apoteket Shop lanserades på bred front 2005. Dessa var mindre apotek som bara tillhandahöll handelsvaror och receptfria läkemedel. Butikerna etablerades i bra handelslägen med samma öppettider som andra butiker i området. Apoteket Shop hade emellertid sin grund i ett personalinitiativ drygt tio år tidigare. Det var apotekschefen Göran Eklund i Kungsbacka som ville skapa en helt ny butiksmiljö för att öka antalet egenvårdskunder. År 1994 öppnades den första butiken i affärscentret Kungsmässen.

Efter omregleringen införde Apoteket den nya driftformen franchiseapotek. Bolaget planerade att föra över cirka 50 apotek till franchisetagare. Ambitionen bantades emellertid efter något år, och franchisemodellen avvecklades helt i december 2013. De flesta av dessa apotek gick då tillbaka till Apoteket.